Нормативно-правове забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти УРСР у 60−70-х рр. ХХ ст.

АВТОР Швед Г. В. ORCID: 0000-0002-7931-885Х Здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, викладач кафедри теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (Херсон, Україна) E-mail: sone4ko86@ukr.net АНОТАЦІЯ Статтю присвячено Читати далі …

Актуалізація ідей П.Ф. Лесгафта у контексті сучасних проблем та векторів підготовки майбутніх учителів фізичної культури

АВТОР Терентьєва Н. О. ORCID: 0000-0002-3238-1608 Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Чернігів, Україна) E-mail: nataterentyeva@gmail.com АНОТАЦІЯ Нові державні програми й вектори реформування системи освіти вимагають модернізації Читати далі …

Погляди Бориса Грінченка на значення україномовних книг у просвіті населення на підросійських землях України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

АВТОР Коляденко О. В. ORCID: 0000-0002-1232-0226 Аспірантка кафедри теорії та історії педагогіки, Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ, Україна) E-mail: o.koliadenko@kubg.edu.ua АНОТАЦІЯ просвіті населення на підросійських землях України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) та його внеску у справу підготовки, Читати далі …

Передумови розвитку шкільної економічної освіти в Україні: історичний аспект (ХІХ – початок ХХ століття)

АВТОРИ Євтух М. Б. ORCID: 0000-0001-6116-4760 Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, головний науковий співробітник відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України (Київ, Україна) Проніков О. К. ORCID: 0000-0001-5329-635X Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри Читати далі …

Культурний центр як форма культурної адаптації іноземних студентів: досвід ХНПУ імені Г.С. Сковороди

АВТОРИ Дандан Лі ORCID: 0000-0002-6816-6096 Студент, Чжоукоуський педагогічний університет (Чжоукоу, провінція Хенан, КНР), E-mail: 1542814077@qq.com Шаотьє Дін ORCID: 0000-0001-5246-8797 Кандидат наук, директор українсько-китайського академічного центру, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (Харків, Україна), E-mail: dingshaojie@gmail.com   АНОТАЦІЯ Сьогодні, коли стрімко Читати далі …