Методичні особливості навчання підтягуванню на перекладині дітей в школі

АВТОРИ Желізний М. М. ORCID: 0000-0001-8894-8549; Web of Science Researcher ID AAC-7648-2020 Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спорту Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів, Україна) E-mail: MNZelezny@gmail.com Кривенко А. П. ORCID: 0000-0003-4846-0885; Web of Science Researcher Читати далі …

Методи формування громадянської відповідальності учнів основної школи на уроках трудового навчання

АВТОРИ Деденєв О. Ю. ORCID: 0000-0003-4499-592X Аспірант кафедри теорії і методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава, Україна) Е-mail: dedovolexandro@gmail.com Цина А. Ю. ORCID: 0000-0002-8353-9153 Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики Читати далі …

Організація самостійної проєктно-технологічної діяльності учнів в умовах дистанційного навчання

АВТОР Джевага Г. В. ORCID: 0000-0001-6853-885X Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (м. Чернігів, Україна) E-mail : dzhevaga.g@gmail.com   АНОТАЦІЯ Перехід закладів освіти у режим дистанційного навчання накладає Читати далі …

Поняття навчального проєкту, їх типи та роль в освітньому процесі з фізики

АВТОР Давиденко А. А. ORCID: 0000-0003-1542-8475 Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін та креслення Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів, Україна) E-mail: davidenko_an@ukr.net   АНОТАЦІЯ Мета роботи полягає в ознайомленні зацікавлених науковців, викладачів закладів Читати далі …

Мотиваційно-стимулювальний компонент вокально-хорової навченості молодших школярів на засадах гедоністичного підходу

АВТОР Гоголь А. Я. ORCID: 0000-0003-3046-2268 Аспірантка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна) E-mail: anna.gogol1994@gmail.com   АНОТАЦІЯ Мета роботи. Статтю присвячено обґрунтуванню мотиваційно-стимулювального компонента як одного з провідних у структурі вокально-хорової навченості молодших школярів на засадах Читати далі …