Ефективність програмування розвитку сили та силової витривалості у дівчат середнього шкільного віку

АВТОРИ Веремеєнко В. Ю. Аспірант кафедри теорії і методики фізичного виховання, оздоровлювальної і лікувальної фізичної культури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (м. Харків) Худолій О. М. Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теорії Читати далі …

Системоутворююча функція дизайну у професійній підготовці викладачів технологій

АВТОРИ Кулик Є. В. ORCID: 0000-0002-9410-6564 Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри основ виробництва та дизайну факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава, Україна) E-mail: e-kyluk@ukr.n Кондор М. Ю. ORCID: 0000-0002-4775-530X Аспірантка Полтавського Читати далі …

Изучение особенностей проявлений пальцевого индекса у спортсменок в женском боксе

АВТОРИ Бугаєвський К. А. Кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації і здоров’я Класичного приватного університету, Інституту здоров’я, спорту і туризму (м. Нова Каховка) Дубачинський О. В. Аспірант кафедри Олімпійського і професійного спорту факультету фізичного виховання Чорноморського національного університету Читати далі …

Розвиток soft skills у майбутніх вихователів ЗДО як необхідний компонент конкурентоспроможності на ринку праці

АВТОРИ Кошель А. П. ORCID: 0000-0001-9343-7807 Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів, Україна) E-mail: anna6996@ukr.net Кошель В. М. ORCID: 0000-0001-7547-2879 Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри Читати далі …

Особенности распределения половых соматотипов у гандболисток разных возрастных групп

АВТОРИ Бугаєвський К. А. Кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації і здоров’я Класичного приватного університету, Інституту здоров’я, спорту і туризму (м. Нова Каховка) Данільченко С. І. Кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри медико-біологічних наук факультету фізичного виховання і Читати далі …

Розвиток творчої активності студентів при вивченні технологій

АВТОРИ Говоров Є. М. ORCID: 0000-0002-3059-9320 Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри технологічної освіти та інформатики Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів, Україна) E-mail: virastyk_v@ukr.net Шульга О. М. ORCID: 0000-0002-2640-2740 Старший викладач кафедри технологічної освіти та Читати далі …

Факторна структура основних прийомі в гри у волейбол у передзмагальний період

АВТОРИ Борисенко В. В. Старший викладач кафедри фізичної реабілітації Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів) Козерук Ю. В. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання та хореографії Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів) Толочний В. М. Читати далі …

Педагогічні умови формування технологічної компетентності педагога професійного навчання

АВТОРИ Газука Т. А. ORCID: 0000-0002-1783-1869 Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна) Е-mail: tanya.gazuka0510@gmail.com Плуток О. В. ORCID: 0000-0002-3063-4667 Кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри Читати далі …

Підготовка майбутніх учителів технологій до проведення онлайн-уроків

АВТОРИ Вересоцька Н. І. ORCID: 0000-0001-6778-9892 Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький) Е-mail:veresotscka@ukr.net Пильтяй О. М. ORCID: 0000-0003-2949-5812 Кандидат історичних наук, старший Читати далі …

Развитие специфических координационных способностей у юных футболистов

АВТОРИ Барков В. А. Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри Закладу освіти «Гродненський державний університет імені Янки Купали» (м. Гродно, Республіка Білорусь) Kхафаджи А. С. Аспірант Закладу освіти «Гродненський державний університет імені Янки Купали» (м. Гродно, Республіка Білорусь)   АНОТАЦІЯ Актуальность Читати далі …