Методика розвитку рухових якостей дітей дошкільного віку засобами рукопашного бою

АВТОРИ Куртова Г. Ю. Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів) Бужина І. В. Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри Державного закладу «Південноукраїнський національний Читати далі …

Влияние массажного устройства на двигательную активность стопы и голени метателей молота

АВТОР Кривицька Н. О. Аспірантка Закладу освіти «Гродненський державний університет імені Янки Купали» (м. Гродно, Республіка Білорусь) АНОТАЦІЯ Статья посвящена выявлению влияния массажного устройства на двигательную способность стопы и голени метателей молота. Показана острая необходимость применения массажных устройств в тренировочном Читати далі …

Нейродинамічні функції та статокінетична стійкість кваліфікованих кікбоксерів

АВТОРИ Коробейніков Г. В. Доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біомеханіки та спортивної метрології Національного університету фізичного виховання і спорту України (м. Київ) Жирнов О. В. Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач кафедри біомеханіки та спортивної метрології Читати далі …

Особистісно орієнтоване навчання учнів фізичної культури(теоретичні аспекти)

АВТОР Козіброцький С. П. Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації, заступник декана з навчальної роботи факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) АНОТАЦІЯ Читати далі …

Коммуникативная компетентность будущего специалиста физической культуры и спорта: сущность и содержание

АВТОРИ Царик И. А. ORCID: 0000-0003-4065-1839 Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (г. Минск, Беларусь) E-mail: iraz@tut.by Гордеева И. В. ORCID: 0000-0003-2389-0889 Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Белорусского государственного педагогического университета Читати далі …

Формування рухових навичок: моделі процесу навчання акробатичних вправ дівчат 14 років

АВТОРИ Капкан О. О. Завідувач кафедри фізичного виховання Донбаської національної академії будівництва і архітектури (м. Краматорськ) Худолій О. М. Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, оздоровлювальної і лікувальної фізичної культури Харківського Читати далі …

Графічна компетентність вчителя трудового навчання як важлива професійна складова

АВТОР Улич А. І. ORCID: 0000-0003-0714-7390 Аспірант кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна) E-mail: ulychandriy@gmail.com   АНОТАЦІЯ Мета роботи полягає у дослідженні сутності та значення графічної компетентності для професійного становлення майбутнього Читати далі …

Синтез прямолинейного движения особой точки дистального звена биомеханической системы в горизонтальной плоскости

АВТОРИ Загревський В. І. Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання Закладу освіти «Могильовський державний університет імені А. О. Кулешова» (м. Могильов, Республіка Білорусь) Іванчиков М. В. Магістр педагогічних наук, заступник начальника курсу факультету міліції Закладу Читати далі …

Розвиток творчого потенціалу майбутніх викладачів транспорту у процесі вивчення навчальної дисципліни «Основи безпеки життєдіяльності»

АВТОРИ Торубара О. М. ORCID: 0000-0001-8350-7883 Доктор педагогічних наук, професор, декан технологічного факультету Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів, Україна) E-mail: torybara1962@gmail.com Гончаренко О. М. ORCID: 0000-0002-8882-6397 Доктор історичних наук, професор, декан природничо-технологічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Читати далі …

Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі харчових технологій у процесі практичної підготовки

АВТОРИ Ткачук С. І. ORCID: 0000-0001-5077-5865 Доктор педагогічних наук, професор, декан факультету інженерно-педагогічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна) E-mail : stanislav660@ukr.net Куценко І. С. ORCID: 0000-0002-1632-4945 Викладач-стажист кафедри професійної освіти та технологій за профілями Читати далі …