Показники фізичної підготовленості жінок першого періоду зрілого віку в процесі занять bellydance-аеробікоюАНОТАЦІЯ

АВТОРИ Червоношапка М. О. Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри спеціальної фізичної підготовки Львівського державного університету внутрішніх справ (м. Львів) Шутка Г. І. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної фізичної підготовки Львівського державного університету внутрішніх справ Читати далі …

Впровадження методики диференційованого навчання рухових дій дівчат 10 років на прикладі варіативного модулю «баскетбол»

АВТОР Цигай С. Б. Аспірантка кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів) АНОТАЦІЯ Дана стаття розкриває практичну значущість методики диференційованого навчання рухових дій дівчат середнього шкільного віку. Ефективність даної методики Читати далі …

Дані порівняльного аналізу трьох способів (паперового, інструментального, комп’ютерного) проведення методу «теппінг-тест» у визначенні сили нервових процесів студентів

АВТОРИ Хорошуха М. Ф. Доктор педагогічних наук, кандидат медичних наук, доцент, професор кафедри фізичної реабілітації і біокінезіології Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ) Майданник В. О. Студент-магістр факультету фізичного виховання та спорту  Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Читати далі …

Значення психологічної підготовки до змагань у спортивній гімнастиці

АВТОР Сундукова І. В. Викладач Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка (м. Кропивницький) АНОТАЦІЯ У статті розглядається психологічна підготовка та методи психорегуляції гімнастів під час змагань. Встановлено, що спортивне змагання сприяє виявленню потенційних можливостей психіки особистості, а вірно підібрані Читати далі …

Аналитическое описание позы и биомеханический компьютерный синтез физических упражнений

АВТОР Сотский М. Б. Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри біомеханіки Білоруського державного університету фізичної культури (м. Мінськ, Республіка Білорусь) АНОТАЦІЯ В статье рассматривается перспективное направление исследования биомеханико-педагогических закономерностей формирования двигательных действий, связанное с механико-математическим моделированием физического упражнения. Предложен алгоритм Читати далі …

Вплив різноманітних вправ на рівень фізичної підготовленості студентів

АВТОРИ Самоленко Т. В. Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри фізичної культури Київського національного торговельно-економічного університету (м. Київ) Апайчев О. В. Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної культури Київського національного торговельно-економічного університету Читати далі …

Визначення інформативно значущих для навчання курсантів гирьового спорту компонентів технічної підготовленості

АВТОРИ Пронтенко К. В. Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, заслужений майстер спорту України з гирьового спорту, доцент кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова (м. Житомир) Русанівський С. В. Полковник Читати далі …

Активность мышц и межмышечные взаимосвязи при управлении циклическим и ациклическим движениями у спортсменов

АВТОРИ Приймаков О. О. Доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання і спортивних дисциплін факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ) Завідувач кафедри біологічних основ фізичної культури, професор Щецинського Читати далі …