Біомеханічний та статистичний контроль процесу удосконалення кидкової підготовки у баскетболі студентів факультету фізичного виховання

АВТОРИ Чуста А. Ю. Старший викладач кафедри спорту Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів) Носко Р. В. Старший викладач кафедри спорту Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів) Рябченко В. Г. Кандидат педагогічних Читати далі …

Биомеханическая конструктивная эффективность традиционных средств силовой тренировки

АВТОР Сотский Н. Б. Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри біомеханіки Білоруського державного університету фізичної культури (м. Мінськ, Республіка Білорусь) АНОТАЦІЯ В статье описана модификация способа определения и цифровой записи позы человека, выполняющего физические упражнения. Приведен анализ проблем, возникающих при Читати далі …

Удосконалення фізичного стану дітей у літніх оздоровчих таборах як актуальна соціально-педагогічна проблема

АВТОРИ Шутка Г. І. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної фізичної підготовки Львівського державного університету внутрішніх справ (м. Львів) Червоношапка М. О. Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри спеціальної фізичної підготовки Львівського державного університету внутрішніх справ Читати далі …

Професійно-прикладна фізична підготовка студентів-архітекторів засобами бадмінтону

АВТОРИ Шиян В. М. Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та спорту ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро) Шиян О. В. Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри Читати далі …

Прояв властивостей особистості та фізичних якостей юних гімнасток у спортивній діяльності

АВТОРИ Шалар О. Г. Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри олімпійського та професійного спорту Херсонського державного університету (м. Херсон) Глухов І. Г. Кандидат педагогічних наук, доцент,  декан факультету фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету (м. Херсон) Новокшанова А. О. Читати далі …

Обґрунтування доцільності використання zumba у фізичному вихованні студентської молоді в умовах факультативних занять

АВТОР Чупрун Н. Ф. Кандидат психологічних наук, доцент кафедри спортивних дисциплін, ігор і туризму ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький) АНОТАЦІЯ У статті зроблено аналіз сучасного стану використання програми ZUMBA Fitness у фізичному вихованні студентської молоді. Читати далі …

Гігієнічні основи розумової працездатності студентів фізичного виховання

АВТОР Черній В. П. Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький) АНОТАЦІЯ У статті досліджено особливості розумової працездатності студентів факультету фізичного виховання. Встановлено, що біологічні ритми безпосередньо Читати далі …