Оцінка рухової підготовленості та фізичного розвитку учнів 16–17 років

АВТОРИ Кузьменко І. О. Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Харківської державної академії фізичної культури (смт. Пісочин) Бодянчук О. В. Магістр Харківської державної академії фізичної культури (м. Харків) АНОТАЦІЯ В статті Читати далі …

Практика комунікативно-прагматичного аналізу тексту в курсі магістерської підготовки майбутніх учителів-філологів

АВТОРИ Дружененко Р. С. ORCID: 0000-0002-7002-4273 Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ, Україна), E-mail: raisadruzhenenko@gmail.com Попова О. А. ORCID: 0000-0003-2858-5728 Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри слов’янської філології та журналістики, Таврійський національний Читати далі …

Форми, засоби і методи системи застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів

АВТОР Кузнєцова О. Т. Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри фізичного виховання Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне) АНОТАЦІЯ У статті розкриваються форми, засоби і методи системи застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання Читати далі …

Впровадження дуальної освіти на засадах компетентнісного підходу в умовах євроінтеграційних змін в системі вищої освіти

АВТОРИ Воскобойнікова Г. Л. ORCID: 0000-0003-1483-7496 Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри управління якістю, стандартизації та безпеки застосування лікарських засобів, Київський Міжнародний університет (Київ, Україна), E-mail: g_vosk@ukr.net Довжук В. В. ORCID: 0000-0002-3491-018X Кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри організації та Читати далі …

Особливості підготовки сучасного вчителя нової української школи (передумови стандартизації)

АВТОР Євтух М. Б. ORCID: 0000-0001-6116-4760 Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, головний науковий співробітник відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України   АНОТАЦІЯ У статті схарактеризовано особливості професійної підготовки сучасного вчителя Нової української школи. Читати далі …

Розвиток витривалості у майбутніх педагогів на заняттях з фехтування

АВТОРИ Кривенцова І. В. Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри одноборств, фехтування і силових видів спорту Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (м. Харків) Клименченко В. Г. Старший викладач кафедри одноборств, фехтування і силових видів спорту Харківського національного Читати далі …

Диверсифікація функцій професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи в закладах вищої освіти

АВТОР Бурак В. Г. ORCID: 0000-0001-5097-6536 Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Херсонський державний університет (Херсон, Україна), E-mail: burak_valia@ukr.net   АНОТАЦІЯ Визначено, що професійна підготовка майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи – це організований, безперервний і цілеспрямований процес Читати далі …

Формування інтелектуального здоров’я молодших школярів на уроках фізичної культури

АВТОРИ Завидівська Н. Н. Доктор педагогічних наук, професор,  професор кафедри теорії і методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури (м. Львів) Римар О. В. Кандидат наук з фізичного виховання і спору, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичної культури Читати далі …

Вдосконалення фізичного стану старшокласників у процесі індивідуальних оздоровчо-тренувальних занять

АВТОРИ Жлобо В. О. Аспірант кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів) Жлобо Т. М. Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного університету «Чернігівський Читати далі …

Зміст та структура курсу «Методика дистанційного навчання іноземних мов»

АВТОР Андронік Н. П. ORCID: 0000-0003-3916-7820 Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна), E-mail: natali_andronik@yahoo.com   АНОТАЦІЯ Мета. Глобальна інформатизація є однією з домінантних тенденцій Читати далі …