Умови мотивації студентів до здорового способу життя з використанням інноваційних технологій фізичного виховання у ЗВО

АВТОР Тимошенко В. В. Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання і спорту Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ) АНОТАЦІЯ У статті розглядаються загальні питання щодо використання інноваційних технологій в організації освітнього процесу у ЗВО, а також проблема оптимальної Читати далі …

Технологізація освітнього процесу у профільній школі на основі підходів і принципів індивідуального здоров’язбереження

АВТОРИ Рудик А. В. ORCID ІD 0000-0001-7983-3598 Аспірантка Київського Міжнародного університету (м. Київ) Воскобойнікова Г. Л. ORCID ІD 0000-0003-1483-7496 Доктор педагогічних наук, професор, доктор фармації, професор кафедри психології та педагогіки, професор кафедри управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів Київського Читати далі …

Інтеграційність біографічного методу вивчення художнього тексту у фаховій підготовці майбутніх вчителів української мови і літератури

АВТОР Овдійчук Л. М. ORCID: 0000-0002-0268-5969 Кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри української і зарубіжної літератури та методик викладання, Університет Григорія Сковороди у Переяславі (Переяслав, Україна), E-mail: lilia_regi@ukr.net   АНОТАЦІЯ Метою цього дослідження є визначення теоретичних засад та практичного застосування Читати далі …

Показники здорового способу життя студентської молоді

АВТОР Рибалко Л. М. Доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (м. Полтава) АНОТАЦІЯ У статті обґрунтовано сутність і зміст поняття «здоровий спосіб життя». Проаналізовано науковий Читати далі …

Формування інформаційної компетентності майбутніх словесників засобами модельованого навчання

АВТОР Мхитарян О. Д. ORCID: 0000-0002-4840-9708 Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української мови і літератури, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (Миколаїв, Україна), E-mail: olgamhitaryan05@gmail.com   АНОТАЦІЯ У статті розкрито концептуальні, змістові та процесуальні аспекти технологізації формування інформаційної Читати далі …

Структура організації позашкільної діяльності підлітків у місті Чернігові

АВТОР Рапацька І. Б. Аспірантка кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів) АНОТАЦІЯ У статті здійснений аналіз законодавчої бази системи освіти щодо структури організації позашкільної діяльності. Проаналізовано роботу закладів позашкільної Читати далі …

Перевірка готовності майбутніх учителів біології та основ здоров’я до здійснення соціально-педагогічної діяльності у закладах середньої освіти

АВТОР Мехед О. Б. ORCID: 0000-0001-9485-9139; Scopus Author ID: 6506181994; ResearcherID: AAC-7333-2021 Кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри біології, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна), E-mail: mekhedolga@gmail.com   АНОТАЦІЯ У статті представлено аналіз результатів перевірки готовності Читати далі …

Педагогічні технології у формуванні риторичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи

АВТОРИ Киричок І. І. ORCID: 0000-0002-8376-9688 Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (Ніжин, Україна), E-mail: іnnakiricek700@gmail.com Тонконог І. В. ORCID: 0000-0001-8488-8526 Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології та Читати далі …

Особливості соціалізації майбутніх менеджерів в умовах освітнього здоров’яорієнтованого середовища

АВТОРИ Носко М. О. Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів) Завидівська О. І. Кандидат економічних наук, доцент, Читати далі …

Совершенствование качества физкультурно-оздоровительной работы посредством внедрения экспериментального проекта

АВТОР Мартынюк Н. С. Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент Брестського державного технічного університету (м. Брест, Республіка Білорусь) АНОТАЦІЯ В статье рассмотрена проблема формирования, сохранения и укрепления здоровья детей, их физического развития. Предлагается использование новой методики, в основе которой будет изменение Читати далі …