Особенности проявления гендерных отличий уровней формирования навыков плавания у сильнейших команд пловцов на xxxiv чемпионате европы по водным видам спорта в Глазго-2018, Великобритания

АВТОРИ Ганчар О. І. Кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Одеса) Ганчар І. Л. Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичного виховання і спорту Національного університету «Одеська морська академія» (м. Одеса) Бабич Читати далі …

Влияние основных компонентов игры на технико-тактическую подготовку юных волейболистов 14-16 лет(этап специализированной базовой подготовки)

АВТОР Вертель О. В. Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини, Маріупольський державний університет (м. Маріуполь) АНОТАЦІЯ Аналізуються особливості застосування спеціальних програм різної спрямованості на розвиток основних техніко-тактичних якостей. Обґрунтовано ефективність Читати далі …

Структура и содержание тренировочного процесса лыжников-гонщиков

АВТОРИ Бурлакова Є. В. Аспірантка Закладу освіти «Могильовський державний університет імені А. О. Кулешова» (м. Могильов, Республіка Білорусь) Кучерова А. В. Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Закладу освіти «Могильовський державний університет імені А. О. Кулешова» (м. Читати далі …

Удосконалення розвитку силових здібностей студентів засобами силового триборства

АВТОРИ Бондаренко І. Г. Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) Шуст О. М. Викладач кафедри спортивних дисциплін Чорноморського національного університету імені Петра Читати далі …

Застосування методу поєднаного впливу у тренуванні координаційних здібностей студентів-волейболістів

АВТОРИ Бойчук Р. І. Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (м. Івано-Франківськ) Короп М. Ю. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної культури Київського національного торговельно-економічного Читати далі …

Удосконалення техніко-тактичної майстерності висококваліфікованих плавців із порушеннями опорно-рухового апарату

АВТОРИ Бойко Г. М. Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання Полтавського інституту економіки і права ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» (м. Полтава) Волошко Л. Б. Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Читати далі …

Исследование функционального состояния гребцов на байдарках в группах начального обучения

АВТОРИ Богуш В. Л. Кандидат медичних наук, професор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв) Яцунський А. С. Доцент, завідувач кафедри фізичного виховання і спорту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв) Смирнова І. М. Старший викладач Херсонського Читати далі …

Здоров’язбереження учнів основної школи у процесі розвитку рухових навичок

АВТОР Юденок В. М. Аспірант кафедри соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів) АНОТАЦІЯ Стаття присвячена систематизації даних, накопичених щодо одного із основних напрямів, спрямованих на зміцнення здоров’я та розвиток фізичних якостей учнів – це Читати далі …

Фітнес оздоровчого напрямку: особливості побудови занять для студентів закладів вищої освіти

АВТОРИ Школа О. М. Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків) Бойченко А. В. Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичного виховання Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної Читати далі …

Визначення рівня рухової активності жінок молодого віку

АВТОРИ Шишкіна О. М. Старший викладач кафедри фізичного виховання Дніпровського державного технічного університету (м. Кам’янське) Бейгул І. О. Кандидат наук з фізичного виховання і спору, доцент, доцент кафедри фізичного виховання Дніпровського державного технічного університету (м. Кам’янське) АНОТАЦІЯ У статті досліджено Читати далі …