Деякі вправи для навчання іншомовного усного мовлення здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр» у нелінгвістичній магістратурі

АВТОР Зеленська О. П. Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов і культури фахового мовлення Львівського державного університету внутрішніх справ (м.Львів, Україна) АНОТАЦІЯ У статті розглядаються питання розробки системи вправ для навчання усного іншомовного мовлення здобувачами вищої освіти в Читати далі …

Професійна компетентність фахівця вищої школи: історія понять ХХІ ст.

АВТОР Гончаренко С. В. Студент магістратури Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (м. Чернігів, Україна) АНОТАЦІЯ У статті розглядаються сучасні визначення понять «компетенція», «компетент­ність», «професійна компетентність», узагальнюються існуючі в науці ХХІ століття варіанти даних понять, розглядаються можливості встановлення інтегративних Читати далі …

Управління знаннями в сучасному університеті

АВТОР Гнезділова К. М. Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького (м. Черкаси, Україна) АНОТАЦІЯ У сучасних соціально-економічних умовах університет обирає нові стратегії своєї діяльності. Упровадження інноваційних технологій в Читати далі …

Базові компоненти світоглядно орієнтованих і професійно орієнтованих знань майбутнього педагога

АВТОР  Вовк Л. П. Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна) АНОТАЦІЯ У статті з’ясовано підходи до наукового статусу педагогічної науки і педагогічних навчальних дисциплін, як компонентів гуманітарної Читати далі …

До проблеми становлення культурологічної парадигми освіти

АВТОР Бичек О. А. Викладач англійської мови Чернігівського кооперативного коледжу облспоживспілки (м. Чернігів, Україна) АНОТАЦІЯ У статті розглядається сутність та передумови становлення культурологічної парадигми освіти. Аналізуються філософські та педагогічні дослідження у методологічному вимірі. З’ясовано, що становлення культурологічної парадигми пов’язано не Читати далі …

Об’єктивний і суб’єктний аспекти професійного обов’язку вчителя

АВТОРИ Борисов В. В. Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи КВНЗ «Хортицька національна навчальна-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (м. Запоріжжя, Україна) Торубара О. М. Доктор педагогічних наук, професор кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності, декан технологічного факультету Національного Читати далі …

Шляхи удосконалення інженерно-педагогічної освіти в контексті реформування освітньої галузі

АВТОР Бивалькевич Л. М. Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін та креслення Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (м. Чернігів, Україна) АНОТАЦІЯ Автор статті пропонує шляхи удосконалення інженерно-педагогічної освіти на основі аналізу вимог державних документів, у яких Читати далі …

Особливості професійного становлення майбутніх учителів технологій

АВТОР Белан Т. Г. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (м. Чернігів, Україна) АНОТАЦІЯ У статті розкрито суть поняття «професійне становлення майбутнього вчителя технологій». Виділено головні компоненти професійного Читати далі …

Сучасні тенденції підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти

АВТОР Бахмат Н. В. Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методик початкової освіти, заступник декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) АНОТАЦІЯ У статті розкрито один Читати далі …

Медіаосвіта у підготовці майбутніх учителів інформатики у Польщі: з історії становлення та впровадження

АВТОР Юзик О. П. ORCID: 0000-0001-9586-6015 Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичної освіти, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Рівне, Україна), E-mail: olichkajuzuk@ukr.net   АНОТАЦІЯ Медіаосвіта активними темпами упроваджується в усі сфери та напрями підготовки здобувачів освіти як у закладах Читати далі …