Тенденції розвитку іншомовної освіти в Україні в європейському вимірі

АВТОР Бобир С. Л. Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Екс-Президент TESOL-Ukraine. (м. Чернігів,Україна) АНОТАЦІЯ У статті аналізуються зміни, що відбуваються в українській освіті впродовж останніх Читати далі …

Методичні передумови організації самостійної позааудиторної роботи з ділової англійської мови з використанням мультимедійного посібника

АВТОР Биконя О. П. Доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов Академії державної пенітенціарної служби. (м. Чернігів, Україна) Іванишина В. П. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Академії державної пенітенціарної служби. (м. Чернігів, Україна) АНОТАЦІЯ У статті обґрунтовано методичні Читати далі …

Коммуникативно-прагматическая ситуация “оценочность” как речевая тактика в ситуативном общении

АВТОР Акулич Ю. Е. Викладач кафедри англійської мови Гомельського державного університету імені Франциска Скорини. (м. Гомель, Республіка Білорусь) АНОТАЦІЯ Стаття присвячена розгляду особливостей навчання студентів ситуативного спілкування іноземною мовою за допомогою використання на заняттях комунікативно-прагматичних ситуацій. Досвід викладання англійської мови Читати далі …

Формирование иноязычного потенциального словарного запаса

АВТОР Аверьянова В. В. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови Гомельського державного університету імені Франциска Скорини (м. Гомель, Республіка Білорусь) АНОТАЦІЯ В статье описаны особенности формирования лексических навыков при работе с иноязычной профессиональной лексикой. Обосновывается необходимость применять единицы потенциального Читати далі …

Психологическая сущность понятия “речевая культура учащихся”

АВТОР Абрамов В. В. Магістр педагогіки, старший викладач кафедри педагогіки і психології факультету педагогіки Актюбінського регіонального державного університету імені К. Жубанова (Актобе, Республіка Казахстан) АНОТАЦІЯ В статье рассматриваются проблемы речевого развития учащихся, коммуникации преподавателей и учащихся. Повышение речевой культуры рассматривается Читати далі …

Спільнота як чинник формування свідомості української молодої людини у спадщині Миколи Шлемкевича

АВТОР Яців О. І. Учитель початкових класів Навчально-виховного комплексу «Ходовицький загальноосвітній навчальний заклад I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад» Стрийського р-ну, Львівської обл. (с. Ходовичі Львівська обл., Стрийський р-н, Україна) АНОТАЦІЯ У статті на основі дослідження соціальних аспектів діяльності людини Читати далі …

Психолого-педагогічні вимоги до особистості директора школи у радянській педагогічній думці

АВТОР Чубінська Н. Б. Аспірант Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна) АНОТАЦІЯ Стаття присвячена аналізу психолого-педагогічних вимог до особистості керівника школи у радянський період. Розглянуто умови діяльності директора школи, які вплинули на формулювання вимог до його Читати далі …

Готовність до громадянського виховання молоді як завдання системи фахової підготовки вчителя в КНР

АВТОР Се Фей Аспірант кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (м. Харків, Україна) АНОТАЦІЯ У статті висвітлено основні теоретичні підходи до поняття «громадянське виховання», які активно розробляються у науковій думці КНР сьогодні, Читати далі …

Нормативні документи організації музично-естетичного виховання учнів початкових класів у контексті розвитку педагогічної освіти в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття)

АВТОРИ Проніков О. К. Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів, Україна) Богданович В. В. Аспірант кафедри мистецьких дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Читати далі …

Основи шкільної економічної освіти в Україні (2004 – 2012 рр.)

АВТОР Пронікова І. В. Старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського (м. Чернігів, Україна) АНОТАЦІЯ У статті проаналізовано основи шкільної економічної освіти в Україні у 2004-2012 рр. Зазначено, що одним з важливих Читати далі …