Learner autonomy: developing the necessary skills

АВТОР Dudoladova O. V. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. (м. Харків, Україна). АНОТАЦІЯ The article aims at considering the skills essential within the framework of learner autonomy. Читати далі …

Mall technology in language learning and teaching

АВТОР Dudoladovа А. V. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. (м. Харків, Україна). Dudoladovа L. V. Головний бібліограф Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Читати далі …

Використання хмарного середовища у змішаному навчанні слухачів військових спеціальностей академічного письма англійською мовою

АВТОР Дзіман Г. М. Викладач кафедри іноземних мов Військового інституту інформатизації та телекомунікацій імені Героїв Крут. (м. Київ, Україна). АНОТАЦІЯ Статтю присвячено використанню віртуальних дистанційних освітніх технологій для навчання академічного письма англійською мовою. Подано основоположні функції моделі хмарного середовища. Запропоновано Читати далі …

Особливості навчання англійської мови студентів 1 курсу спеціальності “інформаційні технології” в умовах різнорівневих груп

АВТОР Гандзюра Л. О. Старший викладач кафедри іноземної мови Інституту гуманітарних та природничих дисциплін Державного університету телекомунікацій. (м. Київ, Україна). Пономарьова В. А. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур Інституту філології Київського національного Читати далі …

Моделювання навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення

АВТОР Ващило О. В. Викладач, здобувач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». (м. Київ, Україна) АНОТАЦІЯ У статті представлено модель навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення. Визначено Читати далі …

Об энциклопедичности толковых словарей

АВТОР Василюк Т. В. Cтарший викладач кафедри німецької філології та лінгводидактики Брестського державного університету імені О. С. Пушкіна. (м. Брест, Республіка Білорусь) АНОТАЦІЯ Статья посвящена проблеме описания лексического значения слова в толковом словаре. Сопоставление статей энциклопедии Britannica, посвященных химическим элементам, Читати далі …

До питання фізичного самовиховання та самовдосконалення особистості (огляд літератури)

АВТОР Ярославська Л. П.   АНОТАЦІЯ Представлені результати вивчення змісту та специфіки, а також умови формування, розвитку самовдосконалення в контексті розвитку особистості. Проведений аналіз наявних наукових джерел з визначеної проблеми, здійснена спроба їхнього узагальнення та систематизації. КЛЮЧОВІ СЛОВА фізичне самовдосконалення Читати далі …

Педагогічні умови організації процесу самовиховання спортсменів-паралімпійців

АВТОР Шуба В. В.   АНОТАЦІЯ Робота присвячена теоретико-експериментальному дослідженню проблеми педагогічних умов організації процесу самовиховання спортсменів-паралімпійців. Розкрито суть організації процесу самовиховання спортсменів-паралімпійців. Визначена необхідність урахування індивідуально-особистісних особливостей спортсменів-паралімпійців у організації процесу самовиховання. Обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови. КЛЮЧОВІ Читати далі …

Залучення студентів до занять фізичною культурою за допомогою курсу “Спортивно-педагогічне вдосконалення (аеробіка)” в аспекті їх здоров’язбереження

АВТОР Школа О. М.   АНОТАЦІЯ Курс “Спортивно-педагогічне вдосконалення (аеробіка)”, що вивчається студентами, направлений на здоров’язбереження молоді, підвищення загального рівня функціональних можливостей організму, що пов’язаний із збільшенням резервів здоров’я, розвитком фізичних якостей, а також збільшенням опірності емоційним стрес-факторам та несприятливому Читати далі …

Психорегуляция студентов-спортсменов, занимающихся в сборных командах высших учебных заведений по спортивной аэробике, в соревновательный период

АВТОРИ Шеховцова Е. В., Чмыхал А. И., Черненко А. Е.   АНОТАЦІЯ Для улучшения показателей результативности в соревновательный период студентов – спортсменов, занимающихся в сборных командах по спортивной аэробике, нами разработана методика овладения психорегуляцией в тренировочном процессе на основе закрепления Читати далі …