Особливості підвищення кваліфікації та розвитку здоров’язбережної компетентності вчителів основ здоров’я

АВТОР Павлова Ю. О.   АНОТАЦІЯ Встановлено базові, загальні та спеціальні фахові компетентності, необхідні для вчителя основ здоров’я. Проаналізовано кадрове забезпечення предмету у Львівській області. Запропоновано навчальну програму для підвищення кваліфікації вчителів основ здоров’я, направлену на розвиток компетентностей педагога, актуальну Читати далі …

Основні теоретичні положення розвитку нового наукового напрямку в теорії спорту – спортології

АВТОР Осіпов В. М.   АНОТАЦІЯ Проаналізовано сучасну теорію фізичної підготовки спортсменів високого класу. Доведено, що розвиток теорії спорту не можливий без знання біологічних наук про людину: анатомії, гістології, біохімії, фізіології, біомеханіки та психології. Враховуючи ці знання, можна створювати умовні Читати далі …

Передумови становлення нормативно-правових основ системи фізичного виховання школярів в Україні

АВТОР Омельяненко І. О.   АНОТАЦІЯ У статті визначено передумови становлення нормативно-правових основ системи фізичного виховання школярів в Україні, що визначають їх зміст та особливості реалізації. КЛЮЧОВІ СЛОВА фізичне виховання законодавчі акти нормативно-правова база демократизація освіта REFERENCES 1. Концепція Загальнодержавної Читати далі …

Особливості загальної та фізкультурно-оздоровчої рухової активності студенток вищого педагогічного навчального закладу

АВТОРИ Оксьом П. М., Бережна Л. І., Криводуд Т. Є.   АНОТАЦІЯ У дослідженні розглядається актуальна проблема рухової активності студентської молоді. В статті проведено аналіз загальної та фізкультурно-оздоровчої рухової активності студенток вищого педагогічного навчального закладу. Виявлено основні складові нераціонального рухового Читати далі …

Модернізація самоврядування школярів у формі учнівського менеджменту як засобу формування соціальної активності особистості

АВТОР Булавенко С. Д. Кандидат педагогічних наук, докторант Інституту проблем виховання НАПН України, учитель Ніжинської гімназії № 3. (м. Ніжин, Україна) АНОТАЦІЯ У статті йдеться про вплив учнівського самоврядування на формування соціальної активності. Вивчається авторська форма самоврядування – учнівський менеджмент, Читати далі …

Детермінаційні відносини індивідуальних властивостей в формуванні особистості фахівця

АВТОР Новицький Ю. В.   АНОТАЦІЯ Розглянуто та проаналізовано залежності в проявах індивідуальних властивостей молодих людей на етапі формування фахової придатності. Викладено деякі результати системних взаємодій особистісних проявів майбутніх фахівців. КЛЮЧОВІ СЛОВА фенотип індивідуальні властивості особистість фахівця фахова придатність REFERENCES Читати далі …

Инновации в методике обучения гимнастическим упражнениям студентов факультета физической культуры

АВТОРИ Москалец Т. В., Лебедева В. С., Коваль Т. В., Булгаченко С. В.   АНОТАЦІЯ Показана сущность научно-методических аспектов применения образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе студентов факультета физической культуры. Представлены этапы и приёмы обучения гимнастическим упражнениям в разных условиях организации Читати далі …

Аналіз завдань фізичного виховання у виших педагогічних навчальних закладах

АВТОР Мосійчук Л. В.   АНОТАЦІЯ Розглянуто завдання фізичного виховання у вищій школі та визначено їх вагомість для належної фізкультурної освіти шкільних педагогів. У дослідженні використано дані експертного опитування вчених галузі. Виявлено роль вчителя-предметника у фізичному вихованні школярів. Показано, що Читати далі …

Сучасні технології здоров’язбережувального виховання молодших школярів

АВТОР Мордвінова І. В.   АНОТАЦІЯ У статті розглянуто проблему готовності педагогів до здоров’язбережувального виховання молодших школярів. Охарактеризовано сучасні технології здоров’язбережувального виховання молодших школярів. Розкрито роль упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес початкової школи. КЛЮЧОВІ СЛОВА здоров’язбережувальне виховання молодші школярі Читати далі …

Основні дефініції системи професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини

АВТОР Міхеєнко О. І.   АНОТАЦІЯ Визначено спектр основних понять, якими послуговується оздоровча галузь; проаналізовано термінологічний апарат системи професійної підготовки фахівців зі здоров’я людини; подано формулювання та обґрунтування семантики означених термінів. КЛЮЧОВІ СЛОВА дефініція здоров’я холістичний підхід професійна підготовка REFERENCES Читати далі …