Структура та зміст методичної компетентності майбутнього викладача англійської мови як непрофільної дисципліни

АВТОР Мацнєва О. А. Кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету. (м. Київ, Україна). АНОТАЦІЯ Статтю присвячено проблемі формування методичної компетентності майбутніх викладачів англійської мови як непрофільної дисципліни. Ґрунтуючись на Читати далі …

Esp teaching: teacher as a facilitator

АВТОРИ Lytvyn S. V. Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов професійного спрямування Чернігівського національного технологічного університету. (м. Чернігів, Україна) Perminova V. A. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування Чернігівського національного технологічного університету. (м. Чернігів, Україна) Читати далі …

О методологических и методических основах трехъязычного образования в Казахстане

АВТОРИ Курманова Б. Ж. Доктор педагогічних наук, професор кафедри російської філології та міжкультурної комунікації Актюбінського регіонального державного університету імені К. Жубанова. ( м. Актобе, Республіка Казахстан). Унгарбаева Г. И. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської філології та міжкультурної комунікації Актюбінського Читати далі …

Традиции и новаторство в пьесе Эдны Миллей “aria da capo”

АВТОР Криштоп І. С. Кандидат філологічних наук, завідувач кафедри професійної іншомовної підготовки факультету слов’янських і германських мов Барановичського державного університету. (м. Барановичі, Республіка Білорусь). АНОТАЦІЯ В статье анализируются «дельартовские» традиции в написанной в духе экспрессионизма одноактной пьесе американского драматурга начала Читати далі …

Когнітивно-дискурсивний підхід до викладання іноземної мови професійного спрямування у закладах вищої освіти технічного профілю

АВТОР Корнєва З. М. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна). АНОТАЦІЯ Висвітлюються ключові положення когнітивно-дискурсивного підходу до організації викладання іноземної мови професійного Читати далі …

Пріоритетні тенденції англомовної початкової освіти в контексті концепції “нова українська школа”

АВТОР Кміть О. В. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мов і методики їх викладання в початковій школі Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. (м. Чернігів, Україна). АНОТАЦІЯ Статтю присвячено проблемі пошуку оптимальної відповідності між традиційними та інноваційними напрямками Читати далі …