Методологічні та інтелектуально-ціннісні аспекти технологізації діагностики здоров’я та ризиків для життя учнів у контексті розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти

АВТОР Федорець В. М. Кандидат медичних наук, докторант Інституту вищої освіти НАПН України, старший викладач КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти». (м. Вінниця, Україна). АНОТАЦІЯ З метою удосконалення методології і методики розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти Читати далі …

Підходи до формування методичної контрольно-оцінювальної компетентності у майбутніх викладачів іноземної мови

АВТОР Українська О. О. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології, докторант Київського національного лінгвістичного університету. (м. Київ, Україна) АНОТАЦІЯ У статті проаналізовано сучасні підходи до навчання іноземних мов у закладах вищої освіти та обрано з них перспективні для формування Читати далі …

Співвідношення некомунікативних та умовно-комунікативних вправ у навчанні мовних аспектів іноземної мови у вищій школі

АВТОРИ Тарнопольський О. Б. Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро, Україна). Кабанова М. Р. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов Університету Читати далі …

Вимоги до рівня сформованості компетентності майбутніх учителів іноземної мови в англійському монологічному мовленні

АВТОР Стельмах Д. О. Аспірантка кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету. (м. Київ, Україна) АНОТАЦІЯ У статті висвітлено основні вимоги до рівня сформованості компетентності в іншомовному монологічному мовленні студентів 1 курсу мовного закладу вищої Читати далі …

Стан усвідомлення поняття “особистість” студентами – майбутніми учителями англійської мови

АВТОР Смоліна С. В. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. (м. Чернігів, Україна) АНОТАЦІЯ У статті висвітлено підготовку, хід та результати наукового педагогічного опитування у формі письмового Читати далі …

Концептуальные основы обучения иностранному языку в условиях информатизации языкового образования

АВТОР Сатинова В. Ф. Кандидат педагогічних наук, професор кафедри німецької філології та лінгводидактики Брестського державного університету імені О. С. Пушкіна (м. Брест, Республіка Білорусь). АНОТАЦІЯ В статье рассматриваются концептуальные основы обучения иностранному языку в условиях информатизации языкового образования с ориентацией Читати далі …

Реализация сказочно-фантазийной картины мира в женской прозе С. Ахерн

АВТОР Сальникова Е. Г. Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри німецької філології та лінгводидактики Брестського державного університету імені О. С. Пушкіна. (м. Брест, Республіка Білорусь). АНОТАЦІЯ В статье рассматриваются сказочно-фантазийные элементы построения художественного мира произведений С. Ахерн. Акцентируется внимание на Читати далі …

Опыт организации олимпиад с применением google форм

АВТОР Рубанюк Н. В. Старший викладач кафедри німецької філології та лінгводидактики Брестського державного університету імені О. С. Пушкіна. (м. Брест, Республіка Білорусь). АНОТАЦІЯ В статье рассматриваются и систематизируются преимущества Google Форм при отборе содержания и проведении олимпиад по иностранному языку Читати далі …

Использование культуроведчески насыщенных текстов для обучения межкультурному общению

АВТОРИ Починок Т. В. Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови Гомельського державного університету ім. Франциска Скорини. (м. Гомель, Республіка Білорусь). Буракова В. В. АНОТАЦІЯ В статье рассматривается проблема формирования социокультурной компетенции при изучении иностранного языка. Авторы обосновывают актуальность Читати далі …

Развитие студентов в процессе обучения межкультурному общению

АВТОР Починок Т. В. Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови Гомельського державного університету ім. Франциска Скорини. (м. Гомель, Республіка Білорусь). АНОТАЦІЯ В статье рассматривается развитие студентов в процессе обучения межкультурному общению. Автор раскрывает значение принципа контрастивности в изучении Читати далі …