Positive aspects of the use of information and communication technologies in the course of teaching a foreign language

АВТОР Shilo E. V. Старший викладач кафедри професійної іншомовної підготовки факультету слов’янських і германських мов Барановичського державного університету. (м. Барановичі, Республіка Білорусь). Liubanets I. I. Старший викладач кафедри професійної іншомовної підготовки факультету слов’янських і германських мов Барановичського державного університету. (м. Читати далі …

Формування готовності до художньої комунікації у майбутніх вчителів музики: організаційно-методичні аспекти

АВТОР Чжоу Геян Аспірантка факультету мистецтв імені Анатолія  Авдієвського Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. (м. Київ, Україна). АНОТАЦІЯ У статті обґрунтовується актуальність розробки методичних підходів, спрямованих на комплексне формування художньо-комунікативного досвіду. Усвідомлення взаємозв’язку процесів творення, відтворення та сприймання Читати далі …