Проектування розвитку міжпредментої компетентності школярів під час вивчення молекулярної фізики в 10 класі

АВТОР Гончаренко Т. Л. Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізики та методики її навчання  Херсонського державного університету. (м. Херсон, Україна) АНОТАЦІЯ У статті розглядаються питання проектування міжпредметної компетентності школярів шляхом реалізації міжпредметних зв’язків фізики з природничими дисциплінами під час Читати далі …

Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: Олександр Шапченко – засновник Херсонського науково-освітнього центру методики фізики

АВТОР Головко М. В. Кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України з наукової роботи. (м. Київ, Україна) АНОТАЦІЯ У статті актуалізується наукова проблема історико-методичних досліджень персоналій вітчизняної дидактики фізики. Обґрунтовано необхідність введення в науковий Читати далі …

Застосування наукового обладнання при виконанні лабораторного практикуму з ІЧ-спектроскопії

АВТОРИ Венгер Є. Ф. Доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділенням Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України. (м. Київ, Україна) Мельничук Л. Ю. Кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри фізики Ніжинського державного університету імені Миколи Читати далі …

Особливості залучення студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації до наукової роботи з фізики

АВТОРИ Андрєєв А. М. Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її викладання Запорізького національного університету. (м. Запоріжжя, Україна) Ткаченко С. П. Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її викладання Запорізького національного університету. (м. Запоріжжя, Читати далі …

Компетентнісні показники дієвості навчання

АВТОРИ Aтаманчук П. С. Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. (м. Кам’янець-Подільський, Україна) Кух А. М. Кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри МВФ і ДТОГ Кам’янець-Подільського Читати далі …