Методика вивчення положень навчання про симетрію в загальному курсі фізики для студентів нефізичних спеціальностей у вищих навчальних закладах

АВТОРИ Кузьменко О. С. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету. (м. Київ, Україна) Борота В. Г. Старший викладач кафедри фізико-математичних дисциплін Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету. (м. Київ, Україна) АНОТАЦІЯ У статті Читати далі …

Проблема навчання фізики в постіндустріальному суспільстві

АВТОР Кремінський Б. Г. Доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Заслужений вчитель України. (м. Київ, Україна) АНОТАЦІЯ Розглянуто проблему навчання фізики в постіндустріальному суспільстві. Проаналізовано основні причини зниження інтересу до Читати далі …

Реалізація міжпредметних зв’язків між природничою та професійною підготовкою майбутніх судноводіїв у ВНЗ морського профілю

АВТОР Колечинцева Т. С. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-наукової підготовки Херсонської державної морської академії (м. Херсон, Україна) АНОТАЦІЯ У статті розглянуто елементарну теорію гіроскопа та зміст її подання у дисциплінах “Фізика”, “Теоретична механіка”, “Електронавігаційні прилади”. Визначено елементи знань з Читати далі …

Реалізація принципу наступності навчання фізики між загальноосвітньою та вищою технічною школами на засадах компетентнісного підходу

АВТОРИ Коваленко К. В. Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії Національного педагогічного університету  імені М.П. Драгоманова. (м. Київ, Україна) Матвійчук О. В. Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла Читати далі …

Прикладна фізика та її місце в загальній фізичній освіті в контексті запровадження компетентнісно-орієнтованого навчання

АВТОР Закалюжний В. М. Кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри фізики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. (м. Ніжин, Україна) АНОТАЦІЯ У статті розкрито суть поняття “прикладна фізика”, показано, що прикладна фізика є частиною науки – фізики, яка швидко розвивається Читати далі …

Особливості викладання курсу фізики для студентів, що навчаються англійською мовою

АВТОРИ Дьяконенко Н. Л. Кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник, доцент кафедри загальної та експериментальної фізики Національного технічного університету “Харківський політехнічний  інститут”. (м. Харків, Україна) Любченко О. А. Кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри теоретичної та експериментальної фізики Національного технічного Читати далі …

Метод проектів у шкільному курсі фізики

АВТОР Дедович В. М. Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічних дисциплін та доцент кафедри фізики та астрономії Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. (м. Чернігів, Україна) АНОТАЦІЯ У статті розглядаються можливості застосування методу проектів при вивченні фізики в Читати далі …

Цифрові вимірювальні прилади у навчальному фізичному експерименті в середній школі

АВТОРИ Давиденко С. М. Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фізики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. (м. Ніжин, Україна) Кнорозок Л. М. Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин, Україна) Руденко Читати далі …

Удосконалення фізичного лабораторного практикуму у ВНЗ

АВТОР Гуляєва Т. В. Кандидат технічних наук, доцент Запорізького національного технічного університету. (м. Запоріжжя, Україна) АНОТАЦІЯ Варіативність та інтегративність виконання практичної частини програми з фізики у вищих технічних навчальних закладах – один із шляхів щодо забезпечення системності та функціональності знань Читати далі …

Практико-орієнтоване навчання фізики в старшій школі в умовах компетентнісного підходу

АВТОР Гуляєва Л. В. Кандидат педагогічних наук, доцент Запорізького національного технічного університету. (м. Запоріжжя, Україна) АНОТАЦІЯ У статті запропоновані методичні рекомендації щодо формування ієрархічної системи компетентностей учнів в загальноосвітніх навчальних закладах. Організація навчально-виховного процесу з фізики в умовах компетентнісного підходу Читати далі …