Гумор в процесі вивчення фізики

АВТОРИ Попова Т. М. Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики, фізики та інформатики Керченського державного морського технологічного університету. (м. Керч, Україна) Прудкий О. С. Асистент кафедри математики, фізики та інформатики Керченського державного морського технологічного університету. (м. Керч, Україна) Уколов О. Читати далі …

Досвід застосування опорних конспектів як засобу організації самостійної роботи курсантів вищих морських навчальних закладів в умовах компетентнісного підходу до навчання фізики

АВТОР Паніна О. П. Викладач фізики вищої категорії, вищого навчального закладу “Херсонське морехідне училище рибної промисловості”. (м. Херсон, Україна) АНОТАЦІЯ У статті розглянуто способи організації самостійної роботи студентів з фізики у вищому морському навчальному закладі в умовах очного і дистанційного Читати далі …

Методика теоретичного вивчення електростатики в класах природничо-математичного профілю

АВТОРИ Остапчук М. В. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Рівненського державного гуманітарного університету. (м. Рівне, Україна) Остапчук В. М. Аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (м. Київ, Україна) АНОТАЦІЯ У статті розглядається методика вивчення електростатики в класах природничо-математичного Читати далі …

Моделювання дидактичної взаємодії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення фізики в школі

АВТОР Опачко М. В. Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології Державного вищого навчального закладу “Ужгородський національний університет”. (м. Ужгород, Україна) АНОТАЦІЯ У статті розглядається проблема підготовки майбутнього вчителя фізики до моделювання взаємодії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Читати далі …

Організація фахової підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю

АВТОР Ніколаєв О. М. Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. (м. Кам’янець-Подільський, Україна) АНОТАЦІЯ Стаття присвячена дослідженню змісту фахової підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. Виділено складові Читати далі …

Пружинний маятник: несподіваний ресурс для розвитку критичного мислення

АВТОРИ Мінаєв Ю. П. Кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри фізики та методики її викладання Запорізького національного університету. (м. Запоріжжя, Україна) Лозовенко О. А. Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики Запорізького національного технічного університету. (м. Запоріжжя, Україна) Даценко І. Читати далі …

Діяльнісний підхід у формуванні методичної компетентності майбутнього вчителя фізики

АВТОР Мисліцька Н. А. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. (м. Вінниця, Україна) АНОТАЦІЯ У статті розглядається проблема формування методичної компетентності на основі діяльнісного підходу. Виокремлено та описано Читати далі …

Особливості сучасного стану організації дослідницької діяльності у фаховій підготовці майбутніх учителів

АВТОР Максименко О. В. Кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін; докторант кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. (м. Чернігів, Україна) АНОТАЦІЯ Сучасний стан Читати далі …