Вплив режиму і тривалості відновлення при повторній спринтерській роботі на рухові дії у футболі

АВТОРИ Гарбі А., Бен Саїд Н., Фріха М., Інублі М., Морсі М., Табка З.   АНОТАЦІЯ Метою даного дослідження було порівняння показників точності виконання ударів, часу спринтерського бігу та індексу стомлення футболістів при активному та пасивному відновленні різної тривалості (15 с Читати далі …

Вплив повторного анаеробного навантаження на показники точності рухових дій футболістів

АВТОРИ Бен Саїд Н., Інублі М., Гарби А., Cдері Л., Аммар М.   АНОТАЦІЯ Метою даного дослідження було визначити характер впливу пoвторних анаеробних навантажень (п.а.н.) на точність прямих ударів і ведення м’яча у футболі. 15 футболістів з Саудівської Аравії (20-26 Читати далі …

Перегрев тела повышает работоспособность в спорте

АВТОР Павлов А. С.   АНОТАЦІЯ Представлены сведения о повышении температуры тела при мышечной работе до – 40, 41, 42°С. Выявлены оптимальные уровни гипертермии, (Т ядра тела = 38,7 – 39,2°), обеспечивающие максимальную работоспособность в упражнениях на силу, быстроту, гибкость и ловкость. Описаны возможности использования температурного Читати далі …

Особливості формування та розвитку постави в онтогенезі школярів 6-10 років

АВТОРИ Носко М. О., Грищенко С. В., Носко Ю. М.   АНОТАЦІЯ У статті розглядаються особливості формування та розвитку постави в онтогенезі школярів 6-10 років. КЛЮЧОВІ СЛОВА формування розвиток постава онтогенез молодші школярі REFERENCES 1. Бенсбаа А. Биомеханическая коррекция осанки школьников в Читати далі …

Рухові якості як основні критерії рухової функції людини

АВТОРИ Носко М. О., Архипов О. А.   АНОТАЦІЯ У статті теоретично та практично обґрунтовується питання щодо біомеханічного підходу до рухових якостей і відповідно до цього запропоновано понятійний апарат основних термінів. КЛЮЧОВІ СЛОВА дидактична біомеханіка рухові якості рухова функція людини Читати далі …

Применение пробы Руфье для определения медицинской группы школьникам: неоправданные надежды

АВТОР Михалюк Е. Л.   АНОТАЦІЯ В статье рассматриваются наиболее применяемые в медицине спорта функциональные пробы с физической нагрузкой для физкультурников и спортсменов. Критически рассмотрено проведение и оценка пробы Руфье. Обосновано применение пробы Мартине-Кушелевского для определения функционального состояния школьников, а Читати далі …

Соматотипологическая характеристика популяции юношей и девушек Прибайкалья

АВТОР Колокольцев М. М.   АНОТАЦІЯ Приведены результаты соматотипологического обследования 1302 юношей и 1403 девушек, студентов в возрасте 17-20 лет. Изучены характер и особенности возрастного распределения обследованных по габаритному, компонентному и пропорциональному уровням варьирования признаков и варианту развития. Полученные данные Читати далі …

Восприятие спортивных способностей младших школьников из Красноярска

АВТОР Климацкая Л. Г.   АНОТАЦІЯ В работе дана оценка восприятия спортивных способностей и возможностей проявления себя в спорте младшими школьниками. КЛЮЧОВІ СЛОВА самооценка спортивные способности младшие школьники REFERENCES 1. Климацкая Л. Г. Состояние и перспективы формирования здорового образа жизни младших школьников Читати далі …

Вплив уроків фізичного виховання на розумову працездатність та основні психічні функцій дітей шкільного віку

АВТОР Калиниченко І. О.   АНОТАЦІЯ Проведено аналіз денної та тижневої динаміки розумової працездатності школярів. Встановлено зниженням розумової працездатності переважно на третьому і четвертому уроках з розвитком стомлення (7 – 14 років) або компенсаторними механізмами подолання стомлення у дітей 15 Читати далі …

Профиль межполушарной асимметрии в этнических популяциях как один из факторов школьной адаптации

АВТОР Зайцева О. И.   АНОТАЦІЯ Проведено изучение латерального фенотипа среди школьников этнических популяционных групп Сибири и установлена взаимосвязь характера латерального фенотипа с показателями успеваемости в школе. Результаты исследования могут быть использованы в психологии, возрастной физиологии, этнопедагогике. КЛЮЧОВІ СЛОВА латеральный Читати далі …