Психолого-педагогічні умови організації дистанційного навчання студентів

АВТОРИ

Ховрич М. О. ORCID: 0000-0002-1494-4550
Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри технологічної освіти та інформатики Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(м. Чернігів, Україна) E-mail: n.khovrich@gmail.com

Брехунець А .І. ORCID: 0000-0002-7935-5300
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
(Переяслав-Хмельницький, Україна) E-mail: anatolii10085959@gmail.com

Петриченко В. О. ORCID: 0000-0001-7814-6921
Магістрантка технологічного факультету Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(м. Чернігів, Україна) E-mail: vpetrichenko23@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

У статті досліджується проблема організації дистанційного навчання у закладах вищої освіти. Проаналізовано понятійний апарат та визначено основні психолого-педагогічні умови практичної реалізації дистанційного навчання.
Мета дослідження – визначити основні психолого-педагогічні умови організації дистанційного навчання у закладах вищої освіти.
Методологія дослідження включає загальнотеоретичні методи: аналіз і синтез педагогічної, психологічної, соціологічної літератури з проблеми дослідження; порівняння, систематизація, узагальнення, інтерпретація наявних теоретичних підходів та емпіричних результатів; аналітична індукція як прийом для формування універсальних тверджень про суть та особливості організації дистанційного навчання в закладах вищої освіти.
Наукова новизна. Визначено (в першому наближенні) психолого-педагогічні умови організації занять на денній формі навчання у закладах вищої освіти з елементами дистанційного навчання.
Висновки. В результаті проведеного теоретичного дослідження можемо констатувати:
1. Дистанційне навчання суттєво коригує загальнодидактичні цілі та методи навчання: при використанні нових інформаційних технологій центр тяжкості переноситься на студента, який активно будує освітній процес, вибирає власну
траєкторію в освітньому просторі (при традиційній освіті центральною фігурою є
викладач). Як свідчить практика, студенту складно організувати свій процес навчання.
2. Суттєво змінюється структура і зміст інформаційної комунікації між студентом, викладачем та інтерактивним джерелом навчальної інформації.
3. Склад та зміст навчально-методичного забезпечення освітнього процесу при дистанційному навчанні відрізняється від складу та змісту при традиційному.
4. Значно погіршується комунікація викладач-студент, студент-студент, рівень підготовки спеціалістів професій типу людина-людина (це всі без винятку професії педагогічного спрямування).
5. І, мабуть, саме головне: під час дистанційного навчання неможливо сформувати фахові компетентності, для формування яких необхідне матеріально-технічне забезпечення у вигляді лабораторій, навчальних майстерень, дослідних станцій тощо. На наш погляд, використовувати дистанційне навчання для підготовки спеціалістів матеріального виробництва (кваліфікованих робітників, інженерно-технічних працівників тощо), медицини, вчителів технічного напрямку (фізики, хімії, технологій тощо) треба досить виважено тільки у формі онлайн лекцій, оскільки сформувати професійно важливі практичні уміння та навички дистанційно неможливо.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • дистанційне навчання
  • психолого-педагогічні умови
  • готовність до дистанційного навчання

REFERENCES

1. Voronkin, O. S. Orhanizatsiia dystantsiinykh tekhnolohii navchannia na osnovi komp’iuternykh informatsiinykh system vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy [Organization of distance learning technologies based on computer information systems of higher educational institutions of Ukraine]. Retrieved from : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/vsunud/2009-6E/09vosnzu.htm.

2. Kremin, V. H. (2004). Vyshcha osvita Ukrainy i Bolonskyi protses Navchalna knyha «Bohdan» [Higher education of Ukraine. And Bologna process Textbook «Bogdan»]. Ternopil, Ukraine.

3. Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine «On Higher Education»] (2014). Retrieved from : https://kodeksy.com.ua/pro_viwu_osvitu/download.htm.

4. Kocharian, A. B. (2014). Elektronne osvitnie seredovyshche suchasnoho universytetu [Electronic educational environment of modern university]. Informatyka ta informatsiini tekhnolohii v navchalnykh zakladakh – Informatic and information technologies in educational Institutions, 2 (50), 20–24.

5. Morze, N. V. (2004). Informatsiini tekhnolohii v navchanni : navch. posib [Information technologies in teaching : textbook. way]. Kyiv, Ukraine : Vydavnycha hrupa BHV.

6. Morze, N. V., Hlazunova, O. H., Mokriiev, M. V. (2006). Metodyka stvorennya elektronnykh navchalʹnykh kursiv (na bazi platformy dystantsiynoho navchannya MOODLE 3) [Methods of creating electronic training courses (based on the distance learning platform MOODLE 3)]. Kyiv, Ukraine.

7. Kovalchuk, V.I. (2011). Tekhnolohiia navchannia doroslykh na osnovi osobystisno oriientovanoho pidkhodu [Technology of studies of adults on the basis of the personality oriented approach]. Kyiv, Ukraine : Shkilnyi svit.

8. Shcho take dystantsiina osvita : yak vona pratsiuie? [What is distance education: how it works?]. Retrieved from : http://www.vsemisto.info/osvita/2355-sho-take-vysha-osvita-jakvona-prazjuje.

DOI:10.5281/zenodo.4769245

ЦИТУВАННЯ

Ховрич М. О., Брехунець А .І., Петриченко В. О. Психолого-педагогічні умови організації дистанційного навчання студентів. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 12 (168) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2021. C. 68-74. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.4769245

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Khovrych M., Brekhunets A., Petrychenko V.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Ховрич М. О., Брехунець А .І., Петриченко В. О. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *