Мотиваційно-стимулювальний компонент вокально-хорової навченості молодших школярів на засадах гедоністичного підходу

АВТОР

Гоголь А. Я. ORCID: 0000-0003-3046-2268
Аспірантка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
(м. Київ, Україна) E-mail: anna.gogol1994@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

Мета роботи. Статтю присвячено обґрунтуванню мотиваційно-стимулювального компонента як одного з провідних у структурі вокально-хорової навченості молодших школярів на засадах гедоністичного підходу.
Методологія. Для розв’язання поставлених завдань було використано методи: науково-теоретичний аналізу та порівняння.
Наукова новизна. Автором розглянуто вокально-хорове навчання молодших школярів на засадах гедоністичного підходу, надано авторське розуміння поняття «вокально-хорова навченість молодших школярів на засадах гедоністичного підходу», визначено роль мотиваційно-стимулювального компонента у його структурі. У статті розглянуто поняття «мотив», «мотивація», «мотивація учіння», «стимул», що становлять основу мотиваційно-стимулювального компонента вокально-хорової навченості молодших школярів на засадах гедоністичного підходу. Як необхідну у позашкільному навчанні представлено мотивацію афіліації та досягнення успіху. У контексті вокально-хорового навчання на засадах гедоністичного підходу підкреслено значення позитивної мотивації та ставлення учнів до навчання. Висвітлено погляди вітчизняних та зарубіжних науковців з досліджуваної проблеми у психолого-педагогічному аспекті, розглянуто різні точки зору щодо зовнішніх та внутрішніх складників мотивації. Акцентовано гедоністичну спрямованість мотивації вокально-хорового навчання, що сприяє розвитку музичних здібностей школярів, надихає їх до творчості.
Висновки. Формування мотиваційно-стимулювального компонента набуває особливого значення в процесі вокально-хорового навчання на засадах гедоністичного підходу, оскільки наявність мотивації активізує потяг молодших школярів до отримання нових знань, оволодіння вокально-хоровими навичками, до колективної музичної творчості, самовираження, концертних виступів, чим і визначає його успішність у закладах позашкільної освіти.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • позашкільна освіта
  • вокально-хорове навчання
  • молодші школярі
  • мотивація
  • стимул
  • компонентна структура

REFERENCES

1. Anysymov, P. V. (1987). Formyrovanye u shkolnykov motyvacyy uchebnoj muzykalnoj deyatelnosty kak problema podgotovky uchytelya [Formation in schoolchildren of motivation for educational musical activity as a problem of teacher training]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow, Russia.

2. Bozhovich, L. I. (1999). O motivacii ucheniya [About motivation for learning]. Moscow, Russia : Akademiya.

3. Vishnyakova, S. M. (1999). Professional’noe obrazovanie : klyuchevye ponyatiya, terminy, aktual’naya leksika : slovar’ [Professional education: key concepts, terms, relevant vocabulary: dictionary]. Moscow, Russia : NMC SPO.

4. Gaaz, F. I. (2003). Pedagogicheskaya psihologiya [Pedagogical psychology]. Moscow, Russia: Feniks.

5. Golovіn, S. YU. (1998). Slovnik praktichnogo psihologa [Practical Psychologist’s Dictionary]. Moscow, Russia : Harvest.

6. Goncharenco, S. U. (1997). Ukrayins’kyy pedahohichnyy slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv, Ukraine : Lybid’.

7. Grebenyuk, O. S. & Grebenyuk, T. B. (2004). Osnovy pedagogiki individual’nosty [Fundamentals of personality pedagogy]. Moscow, Russia.

8. Zabroc’kij, M. M. (2000). Pedagogichna psihologiya: kurs lekcij [Pedagogical psychology: course of lectures]. Kyiv, Ukraine : MAUP.

9. Lobova, O. V. (2007). Motivacionnye elementy uchebnika v sisteme muzykal’nogo obrazovania shkol’nikov Ukrainy [Motivational elements of a student in the system of musical education of schoolchildren in Ukraine]. Prague, Czech Republic : Brandyse nad Labem.

10. Markova, A. K., Matis, T. A., Orlov, A. B. (2007). Formirovanie motivacii uchenia: kn. dlya uchitelya [Formation of motivation for learnind: book for the teacher]. Moscow, Russia : Prosveshchenie.

11. Maslou, A. (1997). Psihologia bytiya [The psychology of being]. Moskow, Russia : Refl-buk; Kyiv, Ukraine : Vakler.

12. O. P. Rudnyczka, [ta in.]. (2010). Mysteczka osvita v Ukraini: Teorya I praktyka [Art edycation in Ukraine: theory and practice]. Summy, Ukraine: SumDPU im. A. S. Makarenka.

13. Psyxologychnyj dovidnyk uchu’telya: v 4 kn., kn. 2 (2005). [Psychological reference book of the teacher: in 4 books, book 2]. Kyiv, Ukraine : Glavnyk.

14. Psihologscheskij slovar (2008). [Psychologscal dictionary] / Pod red. V. P. Zinchenko, B. G. Meshchryakova. 4-e izd., dopoln. i ispr. Moscow, Russia : AST; SPb., Russia : Praim-Evroznak.

15. Rodzhers, K. P. (1994). Vzglyad na psihoterapiyu. Stanovlenie cheloveka [A look at psychotherapy. Becoming a human]. Moscow, Russia: Progress.

16. Rostovs’ka I. O. (2009). Formuvannya motivaciy uchinnya grin a fortepiano u shkolyariv [Formation of motivation to learn to play the piano in schoolchildren]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, Ukraine : NPU im. M. P. Dragomanova.

17. Shchukina, I. G. (1988). Pedagogicheskie problem formirovaniya poznavatel’nyh interesov uchashchihsya [Pedagogical problems of the formation of the cognitive interest of students]. Moscow, Russia : Pedagogika.

DOI:10.5281/zenodo.4769361

ЦИТУВАННЯ

Гоголь А. Я. Мотиваційно-стимулювальний компонент вокально-хорової навченості молодших школярів на засадах гедоністичного підходу. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 12 (168) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2021. C. 87-93. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.4769361

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Hohol A.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Гоголь А. Я. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *