Сутність поняття «Інтерактивна компетентність» у контексті компетентнісного підходу

АВТОР

Морозова М. В. ORCID: 0000-0002-7478-2530
Викладач кафедри романо-германської філології Державного закладу «Луганський національний університет» імені Тараса Шевченка
(м. Старобільськ, Україна) E-mail: margaritaveremeeva@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

У статті здійснено теоретико-методологічний аналіз поняття «інтерактивна компетентність». З’ясовано, що існує неоднозначне тлумачення поняття «інтерактивна компетентність», яке є ключовим компонентом компетентнісної освіти. Встановлено, що інтерактивна компетентність є індикатором, який надає можливість визначити підготовленість майбутніх учителів іноземних мов до сучасних вимог часу.
Мета роботи. Здійснити теоретико-методологічний аналіз поглядів щодо трактування поняття «інтерактивна компетентність» у контексті компетентнісного підходу та сформулювати авторське визначення його змісту.
Методологія. Методологічну основу статті становлять загальнонаукові методи, такі як: аналіз, синтез, зіставлення та узагальнення, які дозволили вивчити матеріал дослідження, дослідити наукові погляди вчених щодо змістовного трактування поняття «інтерактивна компетентність» та забезпечили можливість формулювання висновків. Використання конкретно-наукових методів сприяло опрацюванню наукових, навчально-методичних та інших літературних джерел. Проблемно-хронологічний метод допоміг визначити ступінь дослідження проблеми.
Наукова новизна. Запропонована авторська дефініція поняття «інтерактивна компетентність» на основі аналізу існуючих наукових поглядів.
Висновки. Компетентнісний підхід здобувачів освіти передбачає, що інтерактивна компетентність має бути одним із ключових результатів сучасної освіти, включаючи трудовий досвід й професійні цінності. Інтерактивна компетентність характеризується сукупністю об’єктивних і суб’єктивних передумов, які сприяють успішній реалізації професійної діяльності майбутніх учителів іноземних мов у відповідності із освітніми стандартами.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • інтерактивна компетентність
  • майбутні учителі
  • іноземна мова
  • компетентнісний підхід
  • освіта

REFERENCES

1. Volnova, L. M. (2016). Interaktyvna kompetentnist u profesiinii vzaiemodii fakhivtsia sfery «liudynaliudyna » [Interactive competence in the professional interaction of a specialist in the field of «man-man»]. Suchasni tekhnolohii rozvytku profesiinoi maisternosti maibutnikh uchyteliv: zb. nauk. prats za materialamy IX Vseukr. internet-konf. (Uman, 27 zhovtnia 2016.) – Modern technologies for the development of professional skills of future teachers: a collection of scientific works on the proceedings of 9th All-Ukrainian internet conference (Uman, October 27, 2016). Uman, Ukraine, 37–40.

2. Gazova, N. A. (2006). Soderzhanie i puti formirovaniya kommunikativno-interaktivnoy kompetentsii – vazhnoy sostavlyayuschey professionalnoy kompetentnosti spetsialista-menedzhera [Content and ways of forming communicative-interactive competence – an important component of the professional competence of a specialist manager]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta imeni N. A. Nekrasova – Kostroma State University named after N. A. Nekrasov, 11, 68–73.

3. Zhdanova, G.A. (2012). Formirovanie kompetentnosti studentov v obschenii kak ob’ekt pedagogicheskogo soprovozhdeniya. [Formation of students’ competence in communication as an object of pedagogical support]. Izvestiya Tulskogo gosudarstvennogo universiteta – Proceedings of Tula State University, 2, 474–484.

4. Korniiaka, O.M. (2009). Vyvchennia rozvytku komunikatyvnoi kompetentnosti studentiv [Study of students’ communicative competence development]. Psykholinhvistyka: zb. nauk. prats DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody» – Psycholinguistics: a collection of scientific works State Institution of Higher Education «Pereyaslav-Khmelnitsky Hrihoriy Skovoroda State Pedagogical University». Pereiaslav-Khmelnytskyi, Ukraine: PP «SKD». 3, 60–69.

5. Radyshevska, M.M. (2015). Formuvannia interaktyvnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv humanitarnykh spetsialnostei v protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of interactive competence of future teachers of humanities in the process of professional training]. Candidate’s thesis. Zhytomyr, Ukraine: Zhytomyr Ivan Franko State University.

6. Sikora, V. V. (2019). Interaktyvna kompetentnist maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury: pedahohichni umovy yii formuvannia [Interactive competence of future teachers of physical culture: pedagogical conditions of its formation]. Teoriia ta metodyka navchannia ta vykhovannia – Theory and methods of teaching and education, 47, 113–122.

7. Sikora, V. V. (2018). Shliakhy formuvannia interaktyvnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury v osvitnomu protsesi [Ways of forming interactive competence of future physical education teachers in the educational process]. Pedahohika zdorov’ia : materialy VIII Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 18-19 trav. 2018) – Health pedagogy: proceedings of the 8th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (Kharkiv, May 18-19, 2018). Kharkiv, Ukraine, 611–614.

8. Tsilmak, O.M. (2017). Pedahohichna kompetentnist vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu: pidruchnyk [Pedagogical competence of a teacher of higher education: a textbook]. Odesa, Ukraine: ODUVS.

9. Brown, H. Douglas (2007). Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. Pearson ESL, 569 p.

DOI:10.5281/zenodo.4769243

ЦИТУВАННЯ

Морозова М. В. Сутність поняття «Інтерактивна компетентність» у контексті компетентнісного підходу. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 12 (168) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2021. C. 50-54. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.4769243

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Morozova M.

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Морозова М. В. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *