Впровадження дуальної освіти на засадах компетентнісного підходу в умовах євроінтеграційних змін в системі вищої освіти

АВТОРИ

Воскобойнікова Г. Л. ORCID: 0000-0003-1483-7496
Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри управління якістю, стандартизації та безпеки застосування лікарських засобів, Київський Міжнародний університет
(Київ, Україна), E-mail: g_vosk@ukr.net

Довжук В. В. ORCID: 0000-0002-3491-018X
Кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри організації та економіки фармації Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
(Київ, Україна)

Коновалова Л. В. ORCID: 0000-0003-2112-227X
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри організації та економіки фармації Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
(Київ, Україна)

 

АНОТАЦІЯ

В статті здійснено теоретично-експериментального обґрунтування впровадження дуальної освіти на засадах компетентнісного підходу в умовах євроінтеграційних змін в системі вищої освіти.
Мета роботи: здійснення теоретично-експериментального обґрунтування впровадження дуальної освіти на засадах компетентнісного підходу в умовах євроінтеграційних змін в системі вищої освіти.
Методологія: використано методи системного аналізу, порівняння наукових літературних джерел з проблем професійної підготовки майбутніх магістрів та використання передового досвіду застосування елементів дуальної освіти в освітніх процесах; педагогічного досвіду університетів країн Центральної та Східної Європи та інтеграції в умовах вищої фармацевтичної освіти України; аналіз наукових публікацій світового рівня розвитку менеджменту вищої фармацевтичної освіти; педагогічне спостереження; анкетування; тестування; аналіз результатів проблемного навчання і робота в групах.
Наукова новизна: впровадження елементів дуальної освіти у магістерську підготовку є складовою інноваційних змін в організації професійної підготовки, оскільки сприяє оптимізації набуття якісних професійних ознак, забезпечує умови професійної діяльності у професійному середовищі при соціальній взаємодії, основаній на гуманістичних і етичних засадах; надає можливість особистісної самоідентифікації у майбутній професійній діяльності. У процесі експериментального дослідження і проведеного оцінювання сформованості професійної готовності магістрів до реалізації фахових компетенцій, підтверджено ефективність впровадження елементів дуальної освіти в організацію науково-дослідної практики в умовах наукових лабораторій підприємств майбутніх роботодавців.
Висновки. Впровадження елементів дуальної освіти у магістерську підготовку є складовою інноваційних змін в організації професійної підготовки, оскільки сприяє оптимізації набуття якісних професійних ознак, забезпечує умови професійної діяльності у професійному середовищі при соціальній взаємодії, основаній на гуманістичних і етичних засадах; надає можливість особистісної самоідентифікації у майбутній професійній діяльності. У процесі експериментального дослідження і проведеного оцінювання сформованості професійної готовності магістрів до реалізації фахових компетенцій за результатами науково-дослідної практики з елементами дуальної освіти (2019–2020 рр.) підтверджено ефективність впровадження елементів дуальної освіти в організацію науково-дослідної практики в умовах наукових лабораторій підприємств майбутніх роботодавців. Перспективним напрямом подальших досліджень є проектування та розробка програм магістерської практики з впровадженням елементів дуальної освіти.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • професійна підготовка
  • компетентнісний підхід
  • передовий освітній досвід
  • елементи дуальної освіти
  • науково-дослідна практика

REFERENCES

1. Bondarevskaya E.V. (2007). Tsennostnyye osnovaniya lichnostno oriyentirovannogo vospitaniya [Value bases of personality-oriented education]. Pedagogika – Pedagogy, 8, 44–53.

2. Kaidalova L.G., Shchokina N.B., Komyshan A.I. (2015). Sovremennyye pedagogicheskiye tekhnologii v podgotovke budushchikh spetsialistov zdravookhraneniya [Modern pedagogical technologies in the training of future health professionals]. The unity of science: International scientific professional periodical journal, 10, 38-40.

3. Kaidalova L. G. (2015). Suchasni osvitni tekhnolohiyi yak zasib pidhotovky maybutnikh fakhivtsiv. Aktualʹni pytannya osvity i nauky : Materialy III mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Modern educational technologies as a means of training future professionals. Current issues of education and science: Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference] (Kharkiv, November 10-11, 2015). Kharkiv, Ukraine : HOGOKZ, 84-89.

4. Kaidalova L. G., Shvarp N. V., Savokhina M. P. (2017). Formuvannya doslidnytsʹkoyi kompetentnosti mahistrantiv spetsialʹnosti «Nauky pro osvitu», osvitnʹoyi prohramy «Pedahohika vyshchoyi shkoly» [Formation of research competence of undergraduates majoring in «Science of Education», educational program «Higher School Pedagogy»]. Profesiyna osvita: problemy i perspektyvy. Vocational education: problems and prospects, 12, 110-114.

5. Kaidalova L.G. Samoosvita yak komponent profesiynoho rozvytku ta zrostannya vykladachiv vyshchykh navchalʹnykh zakladiv. Aktualʹni pytannya osvity i nauky : materialy V mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Selfeducation as a component of professional development and growth of teachers of higher educational institutions. Current issues of education and science: Proceedings of the V International. scientific-practical conf. (Kharkiv, November, 10-11, 2017) Kharkiv, Ukraine : HOGOKZ, 26-31.

6. Ovcharuk O. V. (Ed.). (2004). Kompetentnisnyy pidkhid u suchasniy osviti: svitovyy dosvid ta ukrayinsʹki perspektyvy: Biblioteka z osvitnʹoyi polityky [Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian prospects: Library of educational policy]. Kyiv, Ukraine : KIS.

7. Shinkaruk V. D. (Ed.). (2008). Kompleks normatyvnykh dokumentiv dlya rozroblennya skladovykh systemy haluzevykh standartiv vyshchoyi osvity [A set of normative documents for the development of components of the system of industry standards of higher education]. Kyiv, Ukraine : MES of Ukraine IITIZO.

8. Zalis’ka O., Maksymovych N., Leleka M., Piniazhko O. (2015). State and prospects of pharmacoeconomics training in Ukraine. Value in Health. ISPOR 5th Latin America Conference Abstracts (September 6-8, 2015, Santiago, Chile), 18, 7, 854.

9. Voskoboynikova G.L. Conceptual foundations of pharmaceutical innovation in industrial practice. Master’s workshops. K., 2016. 215 p.

10. Voskoboinikova G., Dovzhuk V., Dovzhuk N., Rudyk A. Dual education: international experience and prospects of implementing the system of master training in higher education in Ukraine. Modern science and education: new realities and scientific solutions. 2017. Vol. X. С. 136–143.

DOI:10.5281/zenodo.5077853

ЦИТУВАННЯ

Воскобойнікова Г. Л., Довжук В. В., Коновалова Л. В. Впровадження дуальної освіти на засадах компетентнісного підходу в умовах євроінтеграційних змін в системі вищої освіти. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 13 (169) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2021. C. 67-72. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.5077853

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF Voskoboynikova H., Dovzhuk V., Konovalova L.

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Воскобойнікова Г. Л., Довжук В. В., Коновалова Л. В. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *