Формування репродуктивних лексичних навичок на заняттях з іноземної мови у виші

АВТОР

Авер’янова В. В. ORCID: 0000-0002-3001-5209
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови, Гомельський державний університет імені Ф. Скорини
(Гомель, Білорусь), E-mail: start1977@bk.ru

АНОТАЦІЯ

У статті розглядаються різні методи і прийоми використання іншомовної лексики в мовленні. Підкреслюється, що провідним методом навчання іноземної мови у закладах вищої освіти має бути комунікативний метод.

Метою роботи є вивчення методів і прийомів формування репродуктивних лексичних навичок на заняттях з іноземної мови у закладах вищої освіти.

Методологія дослідження включає метод аналізу та узагальнення передового педагогічного досвіду, аналізу літературних джерел, порівняння ефективності різних методів і прийомів навчання.

Наукова новизна полягає в тому, що узагальнено досвід використання різних методів і прийомів засвоєння іншомовної активної лексики, запропоновано прийоми роботи на практичних заняттях під час вивчення тем, пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю студентів.

Висновки. Оволодіння активною лексикою з комунікативною метою передбачає створення умов для спілкування в аудиторії, моделювання реального життя в навчальному процесі. Комунікативний метод навчання – це універсальний метод, який дозволяє навчати в умовах, близьких до реального розмаїття сфер спілкування. Найвищий рівень набуття навичок – це здатність використовувати їх у нових умовах, в нестандартних ситуаціях. Успішне перенесення навичок у нові ситуації забезпечується тільки в тому випадку, коли умови їх формування подібні умовам їх функціонування.

Використання комунікативних ігор, обговорення проблемних ситуацій на заняттях є потужним мотивуючим фактором при вивченні іноземної мови. Вони спонукають студентів звертатися до свого особистого досвіду, знаходити необхідні засоби для висловлення думок, застосовувати свої знання в нестандартних ситуаціях.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • комунікативний метод навчання
  • продуктивні лексичні навички
  • комунікативні ігри
  • лексична одиниця
  • проблемні ситуації

REFERENCES

1. Milrud, R. P. (2000). Sovremennye konceptualnye principy kommunikativnogo obucheniya inostrannym yazykam [Modern conceptual principles of communicative teaching of foreign languages]. Inostrannye yazyki v shkole.  Foreign languages at school, No. 5.

2. Dow Anne, R., Ryan Joseph, T. (1994). Interactive language teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 210 p.

3. Larsen-Freeman, D. (1986). Techniques and principles in language teaching. Oxford: Oxford University Press. 142 p.

4. Nolasco, R., Lois, A. (1995). Conversation. Oxford: Oxford University Press, 1995. 148 p.

DOI:10.5281/zenodo.

ЦИТУВАННЯ

Авер’янова В. В. Формування репродуктивних лексичних навичок на заняттях з іноземної мови у виші. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 5 (161) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 3–7. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3613899.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Авер’янова В. В. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *