Концепція навчання англійської мови фахівців економічного профілю академії державної пенітенціарної служби

АВТОР

Биконя О. П. ORCID: 0000-0002-8865-8792
Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Академія державної пенітенціарної служби
(Чернігів, Україна) E-mail: oksanabikonya@ukr.net

АНОТАЦІЯ

Метою статті є обґрунтування концепції  навчання англійської мови фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (Шифр за ОПП: 051 «Економіка»), які є курсантами Академії Державної пенітенціарної служби.

Методологія дослідження. Висвітлення теоретичних положень, які передбачають аналіз методів і підходів організації навчання курсантів та студентів англійської мови, визначення концепції навчання цих фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. В ході дослідження встановлено, що для підготовки кваліфікованих фахівців еконо­мічної галузі слід організовувати навчання курсантів і студентів англійської мови на основі методологічних підходів. Розглянуто такі підходи, як: диференційний, синергетичний, культурологічний / аксіологічний, когнітивний / комунікативно-когнітивний, комунікативно-діяльнісний, контекстний та професійно-орієнтований. Зазначено, що в підручнику з англійської мови мають бути окреслені цілі навчання, послідовність основних тем, що створюють умови для логічного засвоєння змісту дисципліни у вказаному закладі освіти.

Наукова новизна.  У статті обґрунтовано теоретико-методичні засади організації майбутніх економістів на оволодіння ними англійською мовою, що включають: методологічні підходи, цілі, зміст навчання. Зроблено добір тем та ситуацій англомовного ділового спілкування.

Висновки. Концепція навчання англійської мови фахівців економічного профілю Академії Державної Пенітенціарної Служби має враховувати методологічні підходи створення підручника з англійської мови, в якому є майбутній фах, етапи навчання, робочу програму дисципліни, форми і види роботи, методи і підходи до навчання у цьому освітньому закладі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • методологічні підходи
  • майбутні економісти
  • англійська мова

REFERENCES

1. By`konya, O. P. (2018). Teorety`ko-metody`chni zasady` samostijnoyi pozaaudy`tornoyi roboty` z anglijs`koyi movy` studentiv ekonomichny`x special`nostej [Theoretical and Methodological Foundations of Economic Specialty Students’ Independent Extracurricular Self-Study Work at English]: Doctor’s thesis: 13.00.02. Ky`yiv: Ky`yivs`ky`j nacional`ny`j lingvisty`chny`j universy`tet.

2. Korjakovceva, N. F. Sovremennaja metodika organizacii samostojatel’noj raboty izuchajushhih inostrannyj jazyk [Contemporary methodology of learners’ self-study work at a foreign language]: pos. dlja uchit. Moskva: ARKTI.

3. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 kvitnia 2015 r. № 266 [Elektronnyi resurs]. URL: http:// document. ua/pro-zatverdzhennja-pereliku-galuzei-znan-i-specialnostei-za–doc227795/ (data zvernennia: 17.09.2019).

DOI:10.5281/zenodo.

ЦИТУВАННЯ

Биконя О. П. Концепція навчання англійської мови фахівців економічного профілю академії державної пенітенціарної служби. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 5 (161) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 0. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3613899.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Биконя О. П. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *