Kontakty

O artykułach w języku ukraińskim
Wydział redakcyjny i wydawniczy NCHEK nazwany T. g Szewczenko
14013, miasto Czernihów, vul. Hetmana Polubotka, 53

Tel. + 38 w (046)-265-1799
nuchk.tipograf@gmail.com

Olga Klimova

O artykułach w języku angielskim, polskim i rosyjskim
Stosunki międzynarodowe Division of T. G Szewczenko
14013, miasto Czernihów, vul. Hetmana Polubotka, 53

inter.nuchc@gmail.com

Meen Ervin