Реалізація принципу активності при формуванні соціокультурної компетентності

АВТОР

Бирюк О. В. ORCID: 0000-0002-4951-5465
Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: olhabyryuk@gmail.com

АНОТАЦІЯ

Необхідність навчання іноземної мови як засобу безпосереднього й опосередкованого міжкультурного спілкування актуалізує необхідність формування у студентів соціокультурної компетентності. Одним із шляхів організації соціокультурного пізнання є критичний соціокультурний аналіз автентичних англомовних текстів різних жанрів, зокрема, газетно-журнальних статей. Стратегію та тактику формування досліджуваної компетентності визначають дидактичні принципи навчання, серед яких ми виокремлюємо принцип активності, реалізація якого забезпечує активне засвоєння знань, формування навичок і розвиток умінь соціокультурної компетентності, що сприятиме процесу активної акультурації студентів.

Мета роботи. Зважаючи на актуальність і відсутність відповідних науково-методичних досліджень порушеної проблеми, виникла необхідність визначити специфіку принципу активності в межах нашого дослідження та окреслити шляхи його реалізації.

Методологія дослідження побудована на використанні традиційних методів дослідження, а саме: узагальнення й аналіз наявних у науково-методичних джерелах трактувань дидактичного принципу активності та шляхів його реалізації у контексті особистісно-орієнтованого, комунікативного та соціокультурного підходів до навчання іноземних мов. Наукова новизна. Наразі представлена перша спроба трактування принципу активності та визначення шляхів розвитку пізнавальної, мовленнєвої та емоційної активності з урахуванням специфіки формування досліджуваної компетентності у студентів мовних спеціальностей під час навчання читання англомовних газетно-журнальних статей. Висновки. Реалізація принципу активності під час формування соціокультурної компетентності у процесі читання англомовних газетно-журнальних статей передбачає розвиток пізнавальної, мовленнєвої та емоційної активності студентів шляхом використання проблемних соціокультурних завдань, організації мовленнєвої взаємодії студентів у різних режимах роботи за допомогою інтерактивних технологій, раціонального відбору текстового матеріалу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

  • принцип активності
  • соціокультурна компетентність
  • читання
  • англомовні газетно-журнальні статті

REFERENCES

1. Amonashvili, Sh. A. (1984). Razvitie poznavatel’noj aktivnosti uchashhihsja v nachal’noj shkole [Development of Primary School Pupils’ Cognitive Activity]. Voprosy psihologii.

2. Verbickij, A. A. (1991). Aktivnoe obuchenie v vysshej shkole: kontekstnyj podhod [Active Teaching in Tertiary Education: Contextual Approach]: metod. posobie. Moskva, Russia: Vysshaja shkola.

3. Zimnjaja, I. A. (2002). Pedagogicheskaja psihologija [Pedagogical Psychology]: uchebnik dlja vuzov. Moskva, Russia: Logos.

4. Konysheva, A. V. (2007). Anglijskij jazyk. Sovremennye metody obuchenija [English. Modern Teaching Methods]. Minsk, Belarus: TetraSistems.

5. Metodika prepodavanija inostrannogo jazyka (2015) [Methodology of Teaching Foreign Language]: ucheb. posobie / Bud’ko A. F. i dr.; pod obshhej red. T. P. Leont’evoj. Minsk, Belarus: Vyshejshaja shkola.

6. Osnovy metodiki prepodavanija inostrannyh jazykov [Fundamentals of Methodology of Teaching Foreign Languages] / pod red. V. A. Buhbindera, V. Shtraussa. (1986). Kyїv, Ukraine: Vysshaja shkola.

7. Rogova, G. V., Rabinovich, F. M., Saharova, T. E. (1991). Metodika obuchenija inostrannym jazykam v srednej shkole [Methodology of Teaching Foreign Languages in Secondary School]. Moskva, Russia: Prosveshhenie.

8. Hlybova, G. B. (1988). Realizacija principa aktivnosti v obuchenii francuzskomu jazyku studentov nejazykovyh fakul’tetov pedvuzov (na materiale obshhestvenno-politicheskih tekstov na francuzskom jazyke): [Implementation of the Principle of Activity in Teaching French to Students of Non-Linguistic Departments at Pedagogical Universities (on the Basis of Social and Political French Texts)]. Extended abstract of candidate’s thesis.Moskva, Russia.

9. Shamova, T. I. (1982). Aktivizacija uchenija shkol’nikov [Making Pupils’ Learning Active]. Moskva, Russia: Pedagogika.

10. Shhukin, A. N. (2006). Obuchenie inostrannym jazikam: Teorija i praktika: ucheb. posobie dlja prepod. i studentov [Teaching Foreign Langages: Theory and Practice: Texbook]. 2-e izd., ispr. i dop. Moskva: Filomatis.

11. Silberstein S. Techniques and Resources in Teaching Reading. Oxford: Oxford Univ. Press, 1994. 125 p.

DOI:10.5281/zenodo.

ЦИТУВАННЯ

Бирюк О. В. Реалізація принципу активності при формуванні соціокультурної компетентності. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 5 (161) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. C. 0. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.3613899.

ПОВНИЙ ТЕКСТ 
PDF

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” матеріал даної публікації захищено. ©Биконя О. П. Розповсюджується відповідно до змісту ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *