Редакційна колегія

Голова редакційної колегії

 • Носко М.О. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, ректор НУЧК імені Т.Г. Шевченка

 

Члени редакційної колегії

 • Вільчковський Е.С. – доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри педагогіки здоров’я і фізичного виховання Гуманітарно-природничого університету імені Яна Кохановського (Польща)
 • Гаркуша С.В. – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету фізичного виховання НУЧК імені Т.Г. Шевченка
 • Горошко Ю.В. – доктор педагогічних наук. професор, зав. кафедри інформатики і обчислювальної техніки НУЧК імені Т.Г. Шевченка
 • Грищенко С.В. – доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи НУЧК імені Т.Г. Шевченка
 • Густавсон Н. – доктор філософії (пед. науки), професор факультету педагогічних наук Гельсінського університету (Фінляндія)
 • Давиденко А.А. – доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри природничо-математичних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського
 • Дорошенко Т.В. – доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри мистецьких дисциплін НУЧК імені Т.Г. Шевченка
 • Жила С.О. – доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри української мови та літератури НУЧК імені Т.Г. Шевченка
 • Завацька Л.М. – кандидат педагогічних наук, професор, зав. кафедри соціальної роботи НУЧК імені Т.Г. Шевченка
 • Костюченко А.О. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформатики і обчислювальної техніки НУЧК імені Т.Г. Шевченка
 • Кузьменко Н.М. – доктор педагогічних наук, доцент, Київський національний університет імені Бориса Грінченка
 • Лонг С. – PhD з педагогічних наук, Mary Immaculate College (Ірландія)
 • Матвійчук Л.А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики і обчислювальної техніки НУЧК імені Т.Г. Шевченка
 • Міненок А.О. – доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної та початкової освіти НУЧК імені Т.Г. Шевченка
 • Носовець Н.М. – кандидат педагогічних наук, доцент, зав. кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти НУЧК імені Т.Г. Шевченка
 • Пліско В.І. – доктор педагогічних наук. професор кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання НУЧК імені Т.Г. Шевченка
 • Проніков О.К. – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання НУЧК імені Т.Г. Шевченка
 • Савченко В.Ф. – кандидат педагогічних наук, професор кафедри фізики та астрономії НУЧК імені Т.Г. Шевченка
 • Стрілець С.І. – доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри дошкільної та початкової освіти НУЧК імені Т.Г. Шевченка
 • Терентьєва Н.О. – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання НУЧК імені Т.Г. Шевченка
 • Тимошко Г.М. – доктор педагогічних наук. професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування Державного вищого навчального закладу “Університет менеджменту освіти”
 • Торубара О.М. – доктор педагогічних наук, професор, декан технологічного факультету НУЧК імені Т.Г. Шевченка
 • Третяк О.С. – доктор педагогічних наук, професор кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи НУЧК імені Т.Г. Шевченка
 • Трояновська М.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання НУЧК імені Т.Г. Шевченка
 • Янченко Т.В. – педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи НУЧК імені Т.Г. Шевченка