Вісник №113

Зміст

 1. [Хронологічний покажчик праць Шефтеля Зіновія Григоровича професора, кандидата фізико-математичних наук] 6-10Template file :: lib does not exist!
 2. Аноп А. В. [Про крайову задачу Діріхле в розширеній соболєвській шкалі] 11-14Template file :: lib does not exist!
 3. Ачкан В. В., Курова Т. Г. [Методичні особливості організації самостійної роботи у процесі вивчення математики студентами економіко-правових коледжів] 15-18Template file :: lib does not exist!
 4. Балюнов О. О. [Оцінка впливу пондеромоторних сил на пружний стан гнучкої циліндричної панелі в магнітному полі] 19-21Template file :: lib does not exist!
 5. Гончарова С. М. [Вивчення числових функцій в теорії чисел як невід’ємна складова формування математичної компетентності майбутніх учителів математики] 22-26Template file :: lib does not exist!
 6. Гур’єв В. І., Фірсова І. В. [Довузівська математична підготовка учнів загальноосвітніх шкіл як фактор підвищення математичної культури й якості вузівської підготовки] 27-29Template file :: lib does not exist!
 7. Зінченко Т. М. [Рівномірно еліптичні системи в розширеній соболєвській шкалі] 30-32Template file :: lib does not exist!
 8. Казнадій С. П., Мурашковська В. П., Руновська Л. А. [Досвід застосування рейтингової системи при викладанні вищої математики] 33-35Template file :: lib does not exist!
 9. Карупу О. В., Олешко Т. А., Пахненко В. В. [Про викладання теорії ймовірностей та математичної статистики англомовним студентам] 36-38Template file :: lib does not exist!
 10. Кілочицька Т. В. [Елементи передісторії нелінійної динаміки в працях О. О. Андронова] 39-40Template file :: lib does not exist!
 11. Кобко Л. М., Томилко О. С. [Формування дослідницьких умінь учнів через пошук різних розв’язань однієї геометричної задачі] 41-44Template file :: lib does not exist!
 12. Коваленко В. І. [Задача з економічною складовою як засіб інтелектуального розвитку] 45-46Template file :: lib does not exist!
 13. Лапа Т. В., Мовша О. М. [Застосування диференціального числення функції багатьох змінних в економічних дослідженнях при викладанні курсу вищої математики для економістів] 47-50Template file :: lib does not exist!
 14. Лось В. М., Мурач О. О. [Мішана задача для рівняння теплопровідності в уточненій соболевській шкалі] 51-53Template file :: lib does not exist!
 15. Майборода І. М. [Класичні нерівності і задачі на екстремуми] 54-56Template file :: lib does not exist!
 16. Майборода І. М. [Про узагальнення одного двостороннього методу розв’язування операторних рівнянь] 57-60Template file :: lib does not exist!
 17. Малишенко І. П. [Прикладні задачі в курсі вищої математики] 61-66Template file :: lib does not exist!
 18. Мовчан С. М. [Встановлення функціональної залежності рівня підготовки учнів від кількості навчальних годин, яка виділяється на вивчення предмета] 67-71Template file :: lib does not exist!
 19. Нак М. М. [Методи і способи розв’язування алгебраїчних задач у шкільних виданнях другої половини ХХ століття] 72-75Template file :: lib does not exist!
 20. Перевалов Б. М. [Особливості формування сучасної економічної статистичної системи] 76-79Template file :: lib does not exist!
 21. Перевалов Б. М. [Сучасні економічні методи, моделі та методології моделювання] 80-83Template file :: lib does not exist!
 22. Семеніхіна О. В., Шишенко І. В. [Проблема психолого-педагогічного впливу ІТ на особистість: формування та використання асоціацій у процесі навчання математичних дисциплін] 84-87Template file :: lib does not exist!
 23. Синенко М. А. [Дослідження множини розв’язків одного рівняння з параметром] 88-89Template file :: lib does not exist!
 24. Соколенко Л. О. [Особливості методики навчання елементів комбінаторики та теорії ймовірностей в роботах З. Г. Шефтеля] 90-93Template file :: lib does not exist!
 25. Ткач Ю. М., Лавренко Ю. О. [Використання засобів геометрії для підвищення енергоефективності житлових будинків] 94-96Template file :: lib does not exist!
 26. Трунова О. В. [Психолого-педагогічні умови і методичні вимоги до формування стохастичної компетентності студентів економічних спеціальностей університетів] 97-101Template file :: lib does not exist!
 27. Тур Г. І. [Формування математичної культури студентів обліково-економічного профілю у процесі навчання вищої математики] 102-106Template file :: lib does not exist!
 28. Хайтова О. М., Хайтова Г. Д. [Оточуюча нас природа – найпривабливіша лабораторія для наукового пошуку] 107-108Template file :: lib does not exist!
 29. Вакалюк Т. А. [Розв’язування творчих задач з програмування майбутніми учителями інформатики] 109-114Template file :: lib does not exist!
 30. Горошко Ю. В. [Вивчення штучних нейронних мереж у курсі “Основи штучного інтелекту”] 115-118Template file :: lib does not exist!
 31. Дегтярьова Н. В. [Особливості оцінювання комплексних завдань з інформатики в старших класах загальноосвітньої школи] 119-124Template file :: lib does not exist!
 32. Горошко Ю. В., Вінниченко Є. Ф., Костюченко А. О., Пеньков А. В., Цибко Г. Ю., Шкардибарда М. І. [Відбір вільно поширюваного програмного забезпечення для використання у педагогічному університеті] 125-128Template file :: lib does not exist!
 33. Гриценко О. Є. [Вплив уроків інформатики в початковій школі на розвиток психічних процесів] 129-131Template file :: lib does not exist!
 34. Мехед Д. Б. [Основні вимоги до розробки та використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи] 132-135Template file :: lib does not exist!
 35. Пеньков А. В., Деміденко Б. Р., Коваленко І. В. [Деякі питання методики вивчення криптографії у курсі і “Безпека комп’ютерів та захист даних”] 136-138Template file :: lib does not exist!
 36. Пеньков А. В. [Деякі питання методики вивчення стенографії у курсі “Безпека комп’ютерів та захист інформаційних ресурсів”] 139-143Template file :: lib does not exist!
 37. Русіна Н. Г. [Методика вивчення теми “Українські законодавчі інформаційні бази даних” для студентів юридичних факультетів] 144-149Template file :: lib does not exist!
 38. Твердохліб І. А. [Методичні аспекти вивчення багатозначних логік в курсі логічних основ інформатики] 150-156Template file :: lib does not exist!
 39. Цибко Г. Ю. [Про концепцію роботи кафедри інформатики в Чернігівському педагогічному університеті] 157-159Template file :: lib does not exist!
 40. Шаров С. В., Чураков А. Я. [Розробка електронного підручника з дисципліни “Схемотехніка ЕОМ”] 160-163Template file :: lib does not exist!
 41. Бойко Т. В. [Соціальне партнерство школи та громадських організацій щодо формування здорового способу життя учнівської молоді] 164-166Template file :: lib does not exist!
 42. Вдовенко І. С. [Використання активних методів навчання майбутніми вчителями у процесі вищої школи] 167-170Template file :: lib does not exist!
 43. Гаркуша С. В. [Теоретичні аспекти проблеми формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання технологій збереження здоров’я] 171-173Template file :: lib does not exist!
 44. Городнича Л. В. [Організація інтерактивності процесу навчання студентів іноземної мови з використанням комп’ютерно орієнтованих засобів] 174-177Template file :: lib does not exist!
 45. Макарова Г. Г. [Критерії, показники та рівні професійного розвитку студентів педагогічних ВНЗ] 178-183Template file :: lib does not exist!
 46. Поплавський Л. Ю., Маслова О. В., Бузовський О. А. [Організаційно-методичні засади трудового виховання дівчат у початкових школах Чернігівщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)] 184-186Template file :: lib does not exist!
 47. Острянко Т. С. [Соціальний педагог дошкільного навчального закладу: реалії та перспективи] 187-189Template file :: lib does not exist!
 48. Петренко Т. А. [Окремі питання оцінювання якості дистанційної освіти] 190-192Template file :: lib does not exist!
 49. Ребенок В. М. [Особливості формування пізнавальної активності студентів у навчальному процесі ВНЗ] 193-196Template file :: lib does not exist!
 50. Стрілець С. І. [Формування методико-математичної компетентності майбутніх педагогів та вихователів дошкільних навчальних закладів у контексті розвитку вищої освіти] 197-201Template file :: lib does not exist!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *