Вісник №114

Зміст

 1. Білоусова Н. М.[Особливості психокорекції дитячої агресивності засобами арт-терапії] 3-6Template file :: lib does not exist!
 2. Бондарчук О. І. [Психологічні особливості взаємодії у віртуальних соціальних мережах] 7-11Template file :: lib does not exist!
 3. Буковська О. О. [Напрямки психологічної допомоги сім’ям, які виховують дитину з особливими потребами] 12-16Template file :: lib does not exist!
 4. Вдовиченко А. В. [Особливості копінг – поведінки особистості у життєвих та професійних ситуаціях] 17-20Template file :: lib does not exist!
 5. Веселова Н. П. [Психологічні особливості комунікативних процесів у сім’ї] 21-24Template file :: lib does not exist!
 6. Волеваха І. Б., Волеваха С. В. [Функції та завдання практичного психолога щодо забезпечення маркетингової діяльності організації] 25-29Template file :: lib does not exist!
 7. Ворожбит С. А. [Особливості стратегій соціально-психологічної адаптації студентів під впливом почуття довіри] 30-35Template file :: lib does not exist!
 8. Гавриленко В. Ю. [Визначення культурно-ціннісних пріоритетів молоді України, Білорусі та Росії] 36-41Template file :: lib does not exist!
 9. Гірченко О. Л. [Зміст та співвідношення визначень у поняттєвому апараті екологічної психології] 42-45Template file :: lib does not exist!
 10. Губко А. А. [Шкільний булінг як соціально-психологічний феномен] 46-50Template file :: lib does not exist!
 11. Гупаловська В., Гапон І. [Здатність до інтимності як особистісна властивість] 51-56Template file :: lib does not exist!
 12. Данильченко Т. В. [Феномен гендерної ідентичності в психології] 57-63Template file :: lib does not exist!
 13. Дерев’янко С. П. [Онтогенез розвитку здатності до розуміння та управління емоціями] 64-68Template file :: lib does not exist!
 14. Дроздов О. Ю. [Регіональні особливості геополітичних соціальних уявлень українців] 69-75Template file :: lib does not exist!
 15. Дроздова М. А. [Соціально-психологічні особливості змісту сучасних любовних романів] 76-79Template file :: lib does not exist!
 16. Духневич В. М. [Соціальний діалог з позиції когнітивного спілкування] 80-84Template file :: lib does not exist!
 17. Жорнова О. І. [Подолання бідності в процесі самовизначення особистості у сфері освіти: результати емпіричного дослідження] 85-88Template file :: lib does not exist!
 18. Жорнова О. І. [Соціальна і політична психологія – для вищої освіти: інтеграція ідей і ресурсів] 89-93Template file :: lib does not exist!
 19. Корж Т. І. [Вплив позитивної спрямованості особистості на успішність професійної діяльності] 94-97Template file :: lib does not exist!
 20. Коротков П. В. [Профілактика та корекція девіантної поведінки молоді у діяльності соціальних служб] 98-102Template file :: lib does not exist!
 21. Кравчук О. В. [Соціальні уявлення як психологічний феномен] 103-106Template file :: lib does not exist!
 22. Куліш А. О. [Емпатія як фактор психологічно комфортної взаємодії учасників педагогічного процесу] 107-112Template file :: lib does not exist!
 23. Лісневська А. О. [Дискурси студентів з різними життєвими планами щодо свого майбутнього в Україні] 113-119Template file :: lib does not exist!
 24. Лашук В. Г. [Ситуація втрати стосунків як чинник переживання самотності] 120-123Template file :: lib does not exist!
 25. Лимар Р. С. [Феномен девіантної поведінки як об’єкт міждисциплінарних досліджень] 124-127Template file :: lib does not exist!
 26. Ляховець Л. О. [Соціальний інтелект: поняття, функції, структура] 128-133Template file :: lib does not exist!
 27. Махній М. М. [Поняття людської долі в контексті життєвого світу особистості] 134-139Template file :: lib does not exist!
 28. Мунасипова-Мотяш І. А. [Особливості рівневої структури саморегуляції екологічної свідомості] 140-144Template file :: lib does not exist!
 29. Отич Д. Д. [Динаміка копінг-стратегій майбутніх психологів] 145-150Template file :: lib does not exist!
 30. Панок В. Г. [До розуміння сутності поняття психологічної практики у прикладній психології] 151-155Template file :: lib does not exist!
 31. Панченко Т. С. [Ефективність впливу різних інститутів правової соціалізації на молодь, яка навчається] 156-160Template file :: lib does not exist!
 32. Позняк Т. М. [Розвиток креативних здібностей особистості] 161-166Template file :: lib does not exist!
 33. Примак Ю. В. [Позитивна особистісна ідентичність підлітка з нуклеарної сім’ї] 167-171Template file :: lib does not exist!
 34. Прядко Н. О. [Особливості оцінки студентами особистості викладача] 172-175Template file :: lib does not exist!
 35. Сіверс З. Ф. [Діалоги суб’єктів правозастосувальної практики в контексті когнітивної психології спілкування] 176-179Template file :: lib does not exist!
 36. Скок А. Г. [Особливості комунікативної толерантності студентів] 180-184Template file :: lib does not exist!
 37. Солдатова С. В. [Возможность. Соответствие личностного и ситуативного] 185-189Template file :: lib does not exist!
 38. Фролов П. Д. [Ментальні виміри інноваційної культури: досвід емпіричних досліджень] 190-194Template file :: lib does not exist!
 39. Халепа К. Ф. [Особливості психологічної допомоги дітям, які зазнали психологічної травми] 195-198Template file :: lib does not exist!
 40. Чепурна Г. Л. [Взаємозв’язок перфекціонізму з суверенністю психологічного простору молоді] 199-203Template file :: lib does not exist!
 41. Чистенко І. Г. [Особливості адаптації учнів різних вікових груп до стресових чинників] 204-207Template file :: lib does not exist!
 42. Шмаргун В. М. [Організація ментального досвіду та інтелектуальної компетентності особистості] 208-212Template file :: lib does not exist!
 43. Шушунова О. І. [Комунікативно-характерологічні особливості учнів професійно-технічних навчальних закладів] 213-217Template file :: lib does not exist!
 44. Ющенко І. М. [Особистісне самовизначення як механізм адаптації до соціальних змін] 218-221Template file :: lib does not exist!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *