Вісник №115

Зміст

 1. Алєксєєнко Т. Ф. [Осмислення доброчинності як соціального феномену і її виховного потенціалу] 5-7Template file :: lib does not exist!
 2. Ананко Т. В. [Профорієнтація та її складові] 8-10Template file :: lib does not exist!
 3. Ангелова С. О. [Материнство як сфера самореалізації жінки] 11-14Template file :: lib does not exist!
 4. Андрійчук С. В. [Забезпечення наступності у профілактиці соціальної дезадаптації дітей старшого дошкільного – молодшого шкільного віку] 15-19Template file :: lib does not exist!
 5. Архипова С. П., Майборода А. А. [Акмеологические технологии в профессиональной подготовке будущих специалистов оперативно-спасательной службы гражданской защиты] 20-24Template file :: lib does not exist!
 6. Бондаренко З. П. [Гувернерство у контексті професійної підготовки фахівців корекційної освіти] 25-28Template file :: lib does not exist!
 7. Безпалько О. В., Комар І. М. [Нормативне забезпечення права на освіту дітей з обмеженими функціональними можливостями у Великій Британії] 29-31Template file :: lib does not exist!
 8. Борисюк С. О. [Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи на молодіжній лінії телефону довіри] 32-35Template file :: lib does not exist!
 9. Булавенко С. Д. [Шляхи формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості в загальноосвітній школі] 36-38Template file :: lib does not exist!
 10. Буланов О. М. [Професійна-прикладна фізична підготовка у процесі навчання як педагогічна та соціально-економічна проблема] 39-41Template file :: lib does not exist!
 11. Виселко А. Д. [Про впровадження попереднього підготовчого занурення у курсі ділової англійської мови] 42-44Template file :: lib does not exist!
 12. Волківська Д. А. [Сучасні підходи до визначення лідерства] 45-47Template file :: lib does not exist!
 13. Волковницька Т. М. [Робота куратора академічної групи вищого навчального закладу як педагогічна умова професійного становлення майбутніх фахівців] 48-50Template file :: lib does not exist!
 14. Гаркуша С. В. [Соціально-педагогічні та нормативно-правові підходи до формування здорового способу життя учнів та студентів в Україні] 51-55Template file :: lib does not exist!
 15. Гончаренко О. В. [Дослідження проблеми виховання хлопчиків і дівчаток у контексті аналізу гендерної політики (на прикладі радянської гендерної політики 1917 – 1955-х рр.)] 56-59Template file :: lib does not exist!
 16. Грицик Н. В. [Моделювання процесу формування культурологічної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови] 60-62Template file :: lib does not exist!
 17. Денисова С. П. [Компоненти формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в умовах педагогічного коледжу] 63-66Template file :: lib does not exist!
 18. Дзюбенко Н. М. [Формування економічної культури старшокласників як гарант економічної стабільності українського суспільства] 67-69Template file :: lib does not exist!
 19. Докторович М. О. [Соціальна реклама: структура, функції, психологічний вплив] 70-73Template file :: lib does not exist!
 20. Доропій Н. М. [Сім’я як первинний інститут статевого виховання] 74-76Template file :: lib does not exist!
 21. Завацька Л. М., Жук О. Ю. [Новаторські ідеї К. Д. Ушинського у теорії розумового виховання] 77-79Template file :: lib does not exist!
 22. Завацька Л. М. [Проблемне поле соціально-педагогічного патронажу в умовах виховного простору загальноосвітнього навчального закладу] 80-83Template file :: lib does not exist!
 23. Зайченко Н. І. [Соціально-педагогічна підтримка дітей у Мексиці: умови, складові] 84-87Template file :: lib does not exist!
 24. Іваненко Л. І. [Милосердя як складова цивілізаційного архетипу сучасного школяра] 88-91Template file :: lib does not exist!
 25. Калініна О. В. [Формування справедливого ставлення до працівників у майбутніх менеджерів-управлінців] 92-93Template file :: lib does not exist!
 26. Кирилюк В. М. [Умови формування дитячого хореографічного колективу] 94-95Template file :: lib does not exist!
 27. Кобилянська Л. І. [Соціальний гувернер: теоретико-практичне обґрунтування актуальності професійної спеціалізації соціальних педагогів] 96-100Template file :: lib does not exist!
 28. Козерук Ю. В., Козерук Д. В. [Ціннісні орієнтації школярів на шляху будівництва власного здоров’я] 101-103Template file :: lib does not exist!
 29. Козерук Ю. В, Кузьміна Т. В. [Шляхи здійснення особистого вкладу в соціальні проекти недержавних установ] 104-106Template file :: lib does not exist!
 30. Козубцов И. Н. [Модель диагностирования творческой составляющей методологической компетентности ученого] 107-109Template file :: lib does not exist!
 31. Конончук А. І. [Професійне самовизначення старшокласників як мета профорієнтаційної роботи соціального педагога ЗНЗ] 110-113Template file :: lib does not exist!
 32. Красницька О. В. [Показники сімейної депривації вихованців інтернатних закладів спортивного профілю] 114-118Template file :: lib does not exist!
 33. Коваль В. О. [Еколого-валеологічна підготовка майбутніх вихователів ДНЗ] 119-122Template file :: lib does not exist!
 34. Красюкова О. С. [Заклади опіки як фактор соціального виховання дітей в Криму в середині XIX – початку XX століття] 123-126Template file :: lib does not exist!
 35. Макарова Г. Г. [Експериментальне дослідження професійного розвитку майбутнього вчителя в умовах інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки педагогічного ВНЗ] 127-131Template file :: lib does not exist!
 36. Мартинюк Т. А., Чернета С. Ю. [Соціально-педагогічні умови ефективного здійснення профілактики вживання психоактивних речовин підлітками] 132-136Template file :: lib does not exist!
 37. Марчук М. В. [Формування системи суспільної опіки дітей та молоді на Буковині (кінець ХІХ – перша третина ХХ століть)] 137-140Template file :: lib does not exist!
 38. Махоткіна Л. Б. [Діяльність неурядових організацій щодо покращення якості життя дітей-сиріт в Україні] 141-144Template file :: lib does not exist!
 39. Микаілов Руслан Паша огли [Проблеми соціального виховання в Азербайджанській сім’ї] 145-149Template file :: lib does not exist!
 40. Миронюк Є. В., Симонок Д. С. [Розвиток соціального інтелекту як складова професійної компетенції соціальних працівників] 150-153Template file :: lib does not exist!
 41. Михайленко О. В. [Особливості обдарованих дітей як категорії “групи ризику”] 154-158Template file :: lib does not exist!
 42. Могильний Ф. В. [Діагностика компонентів здорового способу життя учнів основної школи] 159-163Template file :: lib does not exist!
 43. Нестеренко А. А. [Обґрунтування та експериментальна перевірка моделі психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців пожежної безпеки до профілактичної діяльності] 164-167Template file :: lib does not exist!
 44. Новгородський Р. Г. [Форум-театр як інтерактивна форма профілактики соціальних проблем] 168-171Template file :: lib does not exist!
 45. Носко М. О., Адирхаєв С. Г. [Динаміка показників психофізичного стану студентів з вадами зору на заняттях фізичного виховання] 172-176Template file :: lib does not exist!
 46. Носко М. О., Грищенко С. В. [Інформування як основа запобігання торгівлі людьми в Україні та світі] 177-179Template file :: lib does not exist!
 47. Носко М.О., Шелупець Л. Г., Багінська О. В., Самоненко С. Б. [Удосконалення діагностичного компоненту в процесі реалізації проекту “Школа сприяння здоров’ю”] 180-182Template file :: lib does not exist!
 48. Острянко Т. С. [Аналіз результатів дослідження ефективності організаційно-педагогічної діяльності соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу] 183-189Template file :: lib does not exist!
 49. Пасічник Н. О. [Динаміка розвитку образного і понятійного мислення у їх взаємозв’язках у учнів молодшого шкільного віку] 190-194Template file :: lib does not exist!
 50. Пеньковець О. М. [Розвиток філософії освіти в Україні] 195-198Template file :: lib does not exist!
 51. Платонова О. Г. [Професійне становлення майбутнього працівника соціальної сфери] 199-200Template file :: lib does not exist!
 52. Пустовойт Н. М. [Формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземної мови як проблема педагогічної теорії та практики] 201-204Template file :: lib does not exist!
 53. Раскалінос В. М. [Використання рефлексивних задач у формуванні рефлексивної компетентності майбутніх соціальних педагогів] 205-207Template file :: lib does not exist!
 54. Рень Л. В. [Медіаосвіта як засіб формування медіакультури учнів] 208-211Template file :: lib does not exist!
 55. Скорик Т. В. [Освітньо-виховний потенціал дозвілля: від народних традицій до сучасності] 212-216Template file :: lib does not exist!
 56. Снітко М. А. [Формування безпечної поведінки підлітків в інтернет-мережі як соціально-педагогічна проблема] 217-220Template file :: lib does not exist!
 57. Суховєєва Н. М. [Реалізація компетентнісного підходу при підготовці майбутніх соціальних педагогів у вищій школі] 221-226Template file :: lib does not exist!
 58. Тевкун В. В. [Здоров’язбережувальні компетенції – основа професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури] 227-230Template file :: lib does not exist!
 59. Тимошко Г. М. [Структурно-змістова специфіка складових організаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу] 231-235Template file :: lib does not exist!
 60. Трофименко М. Ю. [Обґрунтування моделі стимулювання майбутнього вчителя іноземних мов до впровадження методик анімаційних технологій на заняттях з учнями основної школи] 236-238Template file :: lib does not exist!
 61. Федорець М. А. [Метод проектів як ефективний засіб особистісного та суспільного розвитку студентів у навчально-виховному процесі педагогічного коледжу] 239-243Template file :: lib does not exist!
 62. Фірсова І. М. [Рекламно-інформаційна діяльність як складова професійної підготовки майбутнього соціального педагога] 244-247Template file :: lib does not exist!
 63. Чалая Р. Г., Возиян С. В., Коваль В. А., Чалый А. С. [Влияние физических нагрузок на функциональное состояние зрительного анализатора] 248-250Template file :: lib does not exist!
 64. Чернякова А. В. [Стратегії формування соціально безпечного освітнього середовища в контексті реформування загальноосвітньої школи: досвід США] 251-255Template file :: lib does not exist!
 65. Чубук Р. В. [Проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у вищій школі] 256-259Template file :: lib does not exist!
 66. Чуносов М. О. [Аналіз дослідженості проблеми соціально-педагогічной профілактики делінквентної поведінки неповнолітніх] 260-262Template file :: lib does not exist!
 67. Шевцова Ю. А. [Представление о гендерных ролях в юношеском возрасте] 263-264Template file :: lib does not exist!
 68. Шевчук О. О. [Становлення системи педагогічної освіти в Україні та Англії] 265-269Template file :: lib does not exist!
 69. Шендерук О. Б. [Міждисциплінарне визначення поняття “Педагогічна майстерність”] 270-273Template file :: lib does not exist!
 70. Юрченко Ю. Д. [Державне регулювання у сфері пенсійного страхування в Україні] 274-275Template file :: lib does not exist!
 71. Юрченко З. В. [Науковий потенціал особистості: психологічні чинники актуалізації] 276-279Template file :: lib does not exist!
 72. Янченко Т. В. [Проблема реформування школи у педології кінця ХІХ – початку ХХ ст.] 280-284Template file :: lib does not exist!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *