Вісник №116

Зміст

 1. Гетта В. Г., Денисенко В. В. [Педагогічні засади організації технічної творчості учнів у сучасній школі] 3-6Template file :: lib does not exist!
 2. Головко М. В. [Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: Володимир Левицький та Петро Огоновський – автори перших українських шкільних підручників фізики] 7-11Template file :: lib does not exist!
 3. Грудинін Б. О. [Дослідницький проект з астрономії “Визначення основних характеристик 10-ти найяскравіших зірок зоряного неба”] 12-18Template file :: lib does not exist!
 4. Дідович М. М. [Про роботу фізичного практикуму “Визначення електроємності конденсатора”] 19-22Template file :: lib does not exist!
 5. Даценко І. П., Мінаєв Ю. П., Попович М. А. [Зв’язані маятники: модернізація стандартного обладнання і маятник “два в одному”] 23-27Template file :: lib does not exist!
 6. Євтушенко А. І. [Особливості викладання дисципліни “Комп’ютерний експеримент у фізичних дослідженнях” у вищій школі] 28-31Template file :: lib does not exist!
 7. Заболотний В. Ф., Мисліцька Н. А. [Теоретичні аспекти конструювання визначень фізичних понять] 32-36Template file :: lib does not exist!
 8. Закалюжний В. М., Бойко М. П. [Використання техніко-технологічного за змістом навчального матеріалу для організації самостійної роботи учнів з фізики] 37-39Template file :: lib does not exist!
 9. Іваницька Н. А., Іваницька Ю. А., Чернецький І. С. [Веб-квест як основа самостійного проведення учнями-членами Малої академії наук України теоретичного дослідження з фізики] 40-44Template file :: lib does not exist!
 10. Карпенко С. І., Кнорозок Л. М., Руденко М. П. [Домашній експеримент із фізики на другому ступені навчання] 45-48Template file :: lib does not exist!
 11. Килимник С. М. [Організація професійно-орієнтованої самостійної роботи студентів з фізики в харчових коледжах] 49-53Template file :: lib does not exist!
 12. Корзаченко М. М. [Методика вивчення фізичних явищ у складних інженерно-геологічних умовах] 54-57Template file :: lib does not exist!
 13. Коробова І. В. [Методична діяльність учителя фізики в контексті праксеологічного підходу] 58-61Template file :: lib does not exist!
 14. Кремінський Б. Г. [Психологічні особливості процесу розв’язання учнями фізичних задач] 62-64Template file :: lib does not exist!
 15. Кух А. М., Кух О. М., Дінділевич Є. М., Роздобудько М. О. [Медіакомпетентність в системі методичної підготовки вчителя фізики] 65-71Template file :: lib does not exist!
 16. Лазаренко Д. С., Садовий М. І., Трифонова О. М. [Основні засади навчання понять механіки в профільній школі] 72-76Template file :: lib does not exist!
 17. Лозовенко О. А. [Дивні траєкторії або як перетворити задачу на цікаве ндивідуальне завдання] 77-82Template file :: lib does not exist!
 18. Минаев Ю. П. [Польза от добавления нуля при применении электростатической теоремы Гаусса] 83-87Template file :: lib does not exist!
 19. Мітус Н. О. [Окремі методичні аспекти використання засобів ігрової діяльності при вивченні фізики в основній школі] 88-91Template file :: lib does not exist!
 20. Мар’їнських Ю. М., Шкіра А. М., Єфіменко С. М. [Всебічне врахування фізичних закономірностей при вивченні деяких розділів теплотехніки] 92-94Template file :: lib does not exist!
 21. Матвійчук О. В., Подласов С. О., Бригінець В. П. [Роль математичної підготовки учнів та студентів у реалізації принципу наступності навчання фізики в системі ЗОШ та ВТНЗ] 95-100Template file :: lib does not exist!
 22. Меняйлов С. М, Рудницька Ж. О., Сліпухіна І. А. [Тенденції розвитку фізичного лабораторного практикуму] 101-104Template file :: lib does not exist!
 23. Наумчик П. І. [Лабораторна робота “Вивчення обертального руху твердого тіла”] 105-108Template file :: lib does not exist!
 24. Опачко М. В. [Організація та управління як компоненти методичної майстерності вчителя фізики] 109-114Template file :: lib does not exist!
 25. Остапович Н. В. [Дидактична гра як засіб активізації пізнавальної діяльності майбутніх лікарів у навчанні медичної і біологічної фізики] 115-117Template file :: lib does not exist!
 26. Остапчук М. В. [Родовід та науково-педагогічна діяльність К. Е. Ціолковського] 118-122Template file :: lib does not exist!
 27. Подопригора Н. В. [Практична і прикладна спрямованість математичного моделювання у лабораторному практикумі з фізики педагогічного університету] 123-127Template file :: lib does not exist!
 28. Попова Т. М. [Вивчення теми “альтернативна енергетика: реалії та перспективи” в загальноосвітній школі] 128-130Template file :: lib does not exist!
 29. Прядко Н. О. [Особливості професійної самооцінки особистості] 131-133Template file :: lib does not exist!
 30. Савченко В. Ф. [Гуманітаризація як засіб активізації навчального процесу з фізики в загальноосвітній школі] 134-139Template file :: lib does not exist!
 31. Сатюков А. І., Панченко Л. Б. [Проблеми розвитку технічного світогляду та інтересу до навчання у студентів молодших курсів технічного університету] 140-142Template file :: lib does not exist!
 32. Семакова Т. О., Сафонова Г. Ф. [З досвіду реалізації міжпредметних зв’язків у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації] 143-147Template file :: lib does not exist!
 33. Сільвейстр А. М. [Структура та зміст курсу загальної фізики для студентів спеціальностей “Хімія” і “Біологія” педагогічних університетів] 148-153Template file :: lib does not exist!
 34. Терещук С. І. [Цілепокладання як складова методичної системи формування навчально-пізнавальних компетентностей у старшокласників] 154-157Template file :: lib does not exist!
 35. Ткаченко І. А. [Використання конструктору EAUTHOR у вивченні астрономії] 158-162Template file :: lib does not exist!
 36. Чабанюк Я. М., Мірус О. Л., Семерня О.М. [Про БЖД і МНФ, їх дієвість у підготовці майбутнього учителя фізики] 163-167Template file :: lib does not exist!
 37. Черниш В. В. [Лабораторні роботи при вивченні термоелектричних явищ в курсі фізики] 168-171Template file :: lib does not exist!
 38. Швай Р. І. [Творчість, креативність та інноваційність як поняття ключової компетентності] 172-175Template file :: lib does not exist!
 39. Школа О. В. [Світоглядна культура майбутнього вчителя фізики як професійно значимий феномен] 176-180Template file :: lib does not exist!
3
3
3.pdf
270.0 KiB
305 Downloads
Details
4
4
4.pdf
294.7 KiB
506 Downloads
Details
5
5
5.pdf
387.7 KiB
718 Downloads
Details
6
6
6.pdf
340.4 KiB
638 Downloads
Details
7
7
7.pdf
506.6 KiB
327 Downloads
Details
8
8
8.pdf
332.1 KiB
368 Downloads
Details
9
9
9.pdf
280.3 KiB
359 Downloads
Details
10
10
10.pdf
228.5 KiB
374 Downloads
Details
11
11
11.pdf
383.6 KiB
426 Downloads
Details
12
12
12.pdf
244.5 KiB
680 Downloads
Details
13
13
13.pdf
284.9 KiB
562 Downloads
Details
14
14
14.pdf
398.9 KiB
430 Downloads
Details
15
15
15.pdf
292.9 KiB
671 Downloads
Details
16
16
16.pdf
228.0 KiB
342 Downloads
Details
17
17
17.pdf
395.1 KiB
698 Downloads
Details
18
18
18.pdf
311.8 KiB
295 Downloads
Details
19
19
19.pdf
1.4 MiB
238 Downloads
Details
20
20
20.pdf
303.3 KiB
264 Downloads
Details
21
21
21.pdf
232.4 KiB
649 Downloads
Details
22
22
22.pdf
359.9 KiB
251 Downloads
Details
23
23
23.pdf
451.5 KiB
511 Downloads
Details
24
24
24.pdf
262.8 KiB
290 Downloads
Details
25
25
25.pdf
340.8 KiB
627 Downloads
Details
26
26
26.pdf
291.7 KiB
370 Downloads
Details
27
27
27.pdf
268.3 KiB
546 Downloads
Details
28
28
28.pdf
574.8 KiB
578 Downloads
Details
29
29
29.pdf
414.7 KiB
328 Downloads
Details
30
30
30.pdf
263.8 KiB
725 Downloads
Details
31
31
31.pdf
273.4 KiB
1035 Downloads
Details
32
32
32.pdf
253.4 KiB
459 Downloads
Details
33
33
33.pdf
241.1 KiB
244 Downloads
Details
34
34
34.pdf
366.8 KiB
453 Downloads
Details
35
35
35.pdf
307.7 KiB
492 Downloads
Details
36
36
36.pdf
244.6 KiB
1202 Downloads
Details
37
37
37.pdf
531.1 KiB
248 Downloads
Details
38
38
38.pdf
399.3 KiB
359 Downloads
Details
39
39
39.pdf
414.7 KiB
528 Downloads
Details
40
40
40.pdf
244.3 KiB
1649 Downloads
Details
41
41
41.pdf
279.2 KiB
482 Downloads
Details

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *