Вісник №117

Зміст

 1. Ашиток Н. І. [Мова як засіб соціалізації дітей та молоді з особливими потребами] 7-10Template file :: lib does not exist!
 2. Дороніна Т. О. [Профорієнтаційна робота вчителя : ґендерний аспект] 11-17Template file :: lib does not exist!
 3. Носко М.О., Турчин Т.М., Могильний Ф.В., Носко Ю.М. [Експериментальне обґрунтування методики оперативного педагогічного контролю на уроках фізичної культури] 18-23Template file :: lib does not exist!
 4. Борисенко В. В., Мачульська А. Г. [Застосування дидактичних ігор у процесі навчання української мови] 24-27Template file :: lib does not exist!
 5. Буленок А. М., Мазуренко С. Г. [Розробка та методика використання засобів наочності на уроках технології старшої школи] 28-29Template file :: lib does not exist!
 6. Вересоцька Н. І. [Етапи та стадії виготовлення дизайн-проекту на уроках технологій] 30-33Template file :: lib does not exist!
 7. Головач А. С., Джевага Г. В. [Формування наукового світогляду в процесі проектно-технологічної діяльності учнів] 34-36Template file :: lib does not exist!
 8. Дмор С. М. [Структура фізичної і технічної підготовленості школярів різного віку в процесі занять футболом] 37-39Template file :: lib does not exist!
 9. Дрозденко Н. М. [Формування інтересу до професій побутового обслуговування в процесі допрофільної підготовки школярів як передумова професійного самовизначення] 40-44Template file :: lib does not exist!
 10. Кузьменко Л. В. [Дослідження стану сформованості у старшокласників інтернатних закладів почуття взаємодопомоги як сімейної цінності] 45-48Template file :: lib does not exist!
 11. Молочко С. Р. [Вивчення ліричних творів у контексті музичного мистецтва] 49-52Template file :: lib does not exist!
 12. Нітченко Г. М., Ціун А. Ю. [Використання інформаційних технологій у позаурочній діяльності з трудового навчання] 53-56Template file :: lib does not exist!
 13. Пильтяй О. М. [Організація професійного самовизначення школярів як сучасна проблема учнівської молоді] 57-60Template file :: lib does not exist!
 14. Пронікова І. В. [Економічна освіта шкільної молоді] 61-64Template file :: lib does not exist!
 15. Самойленко Н. І. [Роль гендерного виховання у формуванні особистості школяра] 65-68Template file :: lib does not exist!
 16. Хищенко О. О. [Вплив проектно-технологічної діяльності на розвиток творчих здібностей старшокласників] 69-71Template file :: lib does not exist!
 17. Стрілець С. І. [Особливості проведення педагогічної практики на факультеті початкового навчання] 72-76Template file :: lib does not exist!
 18. Третяк О. С. [Організація та проведення практичних занять з дисципліни “Соціальна психологія” із студентами педагогічного вишу] 77-81Template file :: lib does not exist!
 19. Приходько В. В. [Макропедагогика: важность макропедагогических регуляторов для современной Украины] 82-85Template file :: lib does not exist!
 20. Бондар Н. О., Коляда А. М. [Предметна підготовка майбутніх вчителів технологій зі спеціалізацією “Автосправа”] 86-89Template file :: lib does not exist!
 21. Василенко Н. В., Видра О. Г. [Мотивація у професійному навчанні майбутніх вчителів технологій] 90-92Template file :: lib does not exist!
 22. Гаркуша С. В. [Інтегративний курс “Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні” як передумова формування професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури] 93-95Template file :: lib does not exist!
 23. Говоров Є. М. [Роль технічного мислення у системі професійної діяльності майбутнього вчителя технологій] 96-99Template file :: lib does not exist!
 24. Горчинський С. В. [Особливості методичної діяльності викладача вищого навчального закладу] 100-103Template file :: lib does not exist!
 25. Гурнєєва Н. В., Видра О. Г. [Самопрезентація як компонент професійної підготовки майбутнього вчителя технологій] 104-105Template file :: lib does not exist!
 26. Денисенко А. В., Джевага Г. В. [Підготовка студентів до відновлення матеріально-технічної бази шкільної майстерні] 106-108Template file :: lib does not exist!
 27. Дрозденко В. М., Грязна А. М. [Формування технологічної культури майбутнього вчителя технологій] 109-112Template file :: lib does not exist!
 28. Запорожченко Т. П. [Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до використання педагогічного програмного засобу на уроках математики] 113-115Template file :: lib does not exist!
 29. Каменська І. С. [Особливості формування гігієни розумової праці у майбутніх педагогів] 116-118Template file :: lib does not exist!
 30. Колесник М. О., Британ Т. Ю. [Розвиток системно-логічного мислення студентів в процесі вивчення дисципліни “Вікова фізіологія та анатомія людини” з використанням знаково-символічних засобів навчання] 119-122Template file :: lib does not exist!
 31. Кузьменко Ю. В. [Педагогічна практика в системі професійної адаптації майбутніх вчителів технологій] 123-126Template file :: lib does not exist!
 32. Орел Л. О. [Проблема добору змісту самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів] 127-130Template file :: lib does not exist!
 33. Пискун О. М., Кулініч Ю. М. [Самовиховання майбутнього вчителя технологій як фактор розвитку професійних якостей] 131-133Template file :: lib does not exist!
 34. Полетай О. М. [Педагогічна практика як складова професійної компетентності майбутнього фахівця зі спеціальності “Професійна освіта”] 134-136Template file :: lib does not exist!
 35. Примакова В. В. [Рефлексивна компетентність як умова розвитку професійної самосвідомості вчителів початкових класів] 137-140Template file :: lib does not exist!
 36. Сідун М. М. [Використання інтерактивних методів у процесі формування іншомовної мовленнєвої компетенції студентів вищих навчальних педагогічних закладів] 141-143Template file :: lib does not exist!
 37. Січко І. О. [Впровадження особистісно-орієнтованих систем і технологій в екологічному вихованні майбутнього вчителя] 144-147Template file :: lib does not exist!
 38. Солдатенко О. І. [Значення аранжування у формуванні готовності майбутніх вчителів до розвитку музичних здібностей учнів шкіл естетичного виховання] 148-151Template file :: lib does not exist!
 39. Сотська Г. І. [Спецпрактикум “Творчі естетико-педагогічні майстерні” як засіб формування естетичної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва] 152-155Template file :: lib does not exist!
 40. Тимощук О. С. [Особливості вивчення курсу “Охорона праці в галузі” майбутніми вчителями технологій] 156-159Template file :: lib does not exist!
 41. Хропата С. І. [Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення синтаксису складного речення] 160-162Template file :: lib does not exist!
 42. Черняков В. В., Желізний М. М. [До питання термінологічної компетентності викладача факультету фізичного виховання] 163-164Template file :: lib does not exist!
 43. Ягупець С. Ю. [Основні складові професійної компетентності майбутнього вчителя технологій] 165-169Template file :: lib does not exist!
 44. Архипов О. А., Носко Ю. М., Турчин Т. М. [Біомеханічні основи розвитку сили удару кікбоксера] 170-174Template file :: lib does not exist!
 45. Зеленська О. П. [Взаємозв’язок між діалогом культур та культурологічною підготовкою курсантів ВНЗ МВС України] 175-177Template file :: lib does not exist!
 46. Максименко Г. Н. [Определение степени тренировочных воздействий у метателей с детским церебральным параличом] 178-179Template file :: lib does not exist!
 47. Носко М. О., Жула Л. В., Жула В. П., Носко Ю. М. [Оперативний контроль фізичної підготовленості студентів у процесі занять з фізичного виховання] 180-182Template file :: lib does not exist!
 48. Пригодій М. А. [Визначення теоретичних аспектів змісту комунікаційної компетентності сучасного фахівця] 183-185Template file :: lib does not exist!
 49. Барбаш М. І., Барбаш В. І [Ключові операції над двомірними примітивами в комп’ютерній графіці] 186-188Template file :: lib does not exist!
 50. Биконя О. П. [Експериментальна перевірка ефективності методики організації самостійної позааудиторної роботи з англійської мови з використанням електронного посібника] 189-192Template file :: lib does not exist!
 51. Борисенко В. В. [Основні напрями системи діагностики мовленнєвої професійної компетенції студентів вищої школи] 193-196Template file :: lib does not exist!
 52. Васюта О. І. [Формування відповідального ставлення до власного здоров’я в процесі професійної підготовки соціальних працівників] 197-199Template file :: lib does not exist!
 53. Вінниченко Є. Ф., Кобко Л. М. [Про деякі задачі на знаходження геометричних місць точок за їх характеристичною властивістю] 200-203Template file :: lib does not exist!
 54. Горденко С. І. [Основні аспекти безпеки життєдіяльності в навчальних закладах] 204-207Template file :: lib does not exist!
 55. Єрмак С. М., Дрижак В. В. [Медична підготовка як чинник підвищення ефективності діяльності пенітенціарного персоналу] 208-211Template file :: lib does not exist!
 56. Козерук Ю. В., Куртова Г. Ю. [Біомеханічні характеристики рухів учениць професійно-технічних навчальних закладів] 212-214Template file :: lib does not exist!
 57. Конотоп О. С. [Аналіз експериментального навчання майбутніх філологів англійського діалогічного спілкування з використанням автентичних художніх фільмів] 215-217Template file :: lib does not exist!
 58. Копил О. А. [Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання англійської мови в сфері професійної освіти] 218-221Template file :: lib does not exist!
 59. Котловий С. А. [Соціально-профілактична робота з учнями професійного ліцею в гуртожитку] 222-226Template file :: lib does not exist!
 60. Лубянова О. В. [Лінгвостилістичний аналіз технічних інструктивних текстів] 227-229Template file :: lib does not exist!
 61. Миколаєнко А. Є, Герасимчук В. П. [Забезпечення дидактичних умов наступності змісту трудової підготовки учнів основної школи та професійного навчання в ПТНЗ] 230-233Template file :: lib does not exist!
 62. Пеньковець Д. В. [Формування професійно-особистісних компетенцій у майбутніх учителів фізичної культури в контексті сучасних вимог до професійної діяльності] 234-237Template file :: lib does not exist!
 63. Ребенок В. М., Рубець М. М. [Використання сучасних комп’ютерних технологій в процесі професійного навчання] 238-240Template file :: lib does not exist!
 64. Рудіна М. В. [Педагогічний підхід щодо сучасного стану проблеми оздоровлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ] 241-244Template file :: lib does not exist!
 65. Слюта А. М. [Методика проведення інструктажу в процесі виробничої практики фахівців-екологів] 245-248Template file :: lib does not exist!
 66. Смалюк І. І. [Окремі аспекти дослідження факторів аварійності на дорогах в процесі професійного навчання] 249-253Template file :: lib does not exist!
 67. Фурс Т. І., Вдовенко О. І. [Поняття творчих здібностей та класифікація методів їх розвитку в процесі виробничого навчання] 254-257Template file :: lib does not exist!
 68. Хом’юк В. В. [Компетентнісний підхід до формування математичної компетентності майбутніх інженерів] 258-260Template file :: lib does not exist!
 69. Хорьяков В. А., Крайняя Н. В. [Функциональное состояние механизмов нейродинамики у юных борцов] 261-263Template file :: lib does not exist!
 70. Хорьяков В. А., Иванова С. В., Приходько В. М., Соколова В. Ю., Крайняя Н. В. [Личностные корреляты функциональных возможностей студенток] 264-266Template file :: lib does not exist!
 71. Хорьяков В.А., Крайняя Н.В., Соколова В.Ю., Приходько В.М., Иванова С.В. [Психические детерминанты резервного потенциала кардио-респираторной системы у молодых женщин] 267-269Template file :: lib does not exist!
 72. Хорьяков В. А. [Особенности физического состояния мужчин в связи с их возрастом] 270-272Template file :: lib does not exist!
 73. Невмержицька О. В. [Виховний ідеал крізь призму поглядів представників ідеології українського націоналізму] 273-277Template file :: lib does not exist!
 74. Аніщенко В. О. [Освіта та її вплив на зростання економіки] 278-282Template file :: lib does not exist!
 75. Артюх М. С. [К. Д. Ушинський про адміністративний елемент школи] 283-285Template file :: lib does not exist!
 76. Білецька І. О. [Двомовна освіта та її функціонування у США] 286-289Template file :: lib does not exist!
 77. Бугай В. П. [Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в умовах загальноосвітнього навчального закладу] 290-293Template file :: lib does not exist!
 78. Ващенко І. М., Воліченко А. І., Баранов В. М., Жигун К. Ф. [Фізичне виховання з періоду нової історії до сьогодення] 294-296Template file :: lib does not exist!
 79. Вовк М. П. [Досвід вивчення народної словесності у класичних університетах України другої половини ХІХ ст.] 297-301Template file :: lib does not exist!
 80. Гавриленко Т. Л. [Організація початкової освіти в Українській РСР у 1954-1964 рр.] 302-308Template file :: lib does not exist!
 81. Гагіна Н. В. [Умови розвитку навчальної автономії студентів ВНЗ] 309-311Template file :: lib does not exist!
 82. Дженджеро О. Л. [До питання про ґенезу мовлення дитини від народження до юнацького віку] 312-314Template file :: lib does not exist!
 83. Дорошенко Т. В. [Музично-естетичне виховання учнів у позашкільних закладах освіти в Україні (друга половина 60 – 70 рр. XX ст.)] 315-317Template file :: lib does not exist!
 84. Єрмоленко А. О. [Моделі підготовки майбутніх учителів історії у Німеччині в умовах створення європейського простору вищої освіти] 318-321Template file :: lib does not exist!
 85. Єршова Л. М. [Документи особового походження як історико-педагогічне джерело дослідження вітчизняного виховного ідеалу ХІХ – початку ХХ ст.] 322-325Template file :: lib does not exist!
 86. Каленський А. А. [Педагогічні концепції економічно розвинутих країн світу: етичний аспект] 326-328Template file :: lib does not exist!
 87. Коломієць Ю. В., Бокшиц О. М. [Національна система трудового виховання в духовній спадщині українських культурних й освітніх діячів] 329-333Template file :: lib does not exist!
 88. Максименко І. Г. [Визначення раціональної структури побудови річного циклу занять футболом в учнів училищ-інтернатів з ДЦП] 334-337Template file :: lib does not exist!
 89. Микаілов Руслан Паша Огли [Досвід трудового виховання в азербайджанській родині] 338-341Template file :: lib does not exist!
 90. Носовець Н. М. [Передумови виникнення педагогічних технологій] 342-346Template file :: lib does not exist!
 91. Подковко Х. В. [Передумови формування європейської та національної рамок кваліфікацій] 347-349Template file :: lib does not exist!
 92. Проніков О. К. [Т.Г. Шевченко у сучасному освітньому вимірі] 350-353Template file :: lib does not exist!
 93. Радченко О. А. [Історичний аналіз стану сільськогосподарської підготовки учнів в українських школах (кінець XIX – початок ХХ ст.)] 354-357Template file :: lib does not exist!
 94. Райська Л. Г., Янко Н. О. [І. П. Котляревський і Т. Г. Шевченко в історії української літературної мови] 358-362Template file :: lib does not exist!
 95. Філоненко О. С. [Аналіз діяльності літніх дитячих таборів у 70-80-х роках ХХ століття в Україні] 363-366Template file :: lib does not exist!
 96. Чех А. О. [Вища школа в умовах створення європейського освітнього простору] 367-371Template file :: lib does not exist!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *