Вісник №118(2)

Зміст

 1. Arziutov G. N. [Conception of the rapid educating of students to physical exercises] 5-9Template file :: lib does not exist!
 2. Дмитриев С. В. [Альтернативная биомеханика “Живых движений” в сфере спорта и адаптивной физической культуры] 10-14Template file :: lib does not exist!
 3. Кодимський С. С. [Використання біомеханічних знань в системі підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури]15-17Template file :: lib does not exist!
 4. Щербач В. М. [Використання гіпергравітаційного навантаження у оздоровчому тренуванні] 18-20Template file :: lib does not exist!
 5. Бєлікова Н. О. [Прикладні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту] 21-24Template file :: lib does not exist!
 6. Блавт О. З. [Технічна модифікація тестового моніторингу здібності до гнучкості студентів спеціальних медичних груп] 25-29Template file :: lib does not exist!
 7. Бріскін Ю. А., Пітин М. П., Семеряк З. С., Задорожна О. Р., Смирновський С. Б. [Тренажерні засоби в удосконаленні підготовленості спортсменів у фехтуванні] 30-34Template file :: lib does not exist!
 8. Денисова Л. В. [Хмарні технології в освітньому процесі вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту: стан питання та перспективи застосування] 35-38Template file :: lib does not exist!
 9. Загревский В. И., Загревский О. И. [Компьютерная технология оценки погрешности в определении масс-инерционных характеристик сегментов тела человека] 39-44Template file :: lib does not exist!
 10. Литвинець А., Виноградський Б., Литвинець І. [Еволюція жіночого спортивного одягу] 45-49Template file :: lib does not exist!
 11. Маслов В. М., Трояновська М. М., Вітковський С. І. [Визначення рівня розвитку координаційних якостей дівчат старшого шкільного віку у процесі занять з біатлону] 50-53Template file :: lib does not exist!
 12. Синіговець В. І., Синіговець І. В. [Формування теоретичних знань у студентів факультету фізичного виховання засобами інформаційних технологій] 54-57Template file :: lib does not exist!
 13. Сотский Н. Б. [О перспективе фрикционных тренажеров со многими степенями свободы] 58-63Template file :: lib does not exist!
 14. Без’язичний Б. І. [Теоретичні і методологічні аспекти індивідуалізації процесу навчання] 64-68Template file :: lib does not exist!
 15. Бріжата І. А., Буйвало В. П. [Здоров’язбережувальна компетентність майбутнього реабілітолога] 69-71Template file :: lib does not exist!
 16. Вереньга Ю. В., Грибан Г. П., Безпалий С. М. [Зміцнення здоров’я працівників МВС України на етапі професійного становлення у процесі занять за авторською програмою] 72-75Template file :: lib does not exist!
 17. Вихляєв Ю. М. [Шляхи вдосконалення неформальної фізкультурної освіти студентів] 76-79Template file :: lib does not exist!
 18. Воскобойнікова Г. Л., Міненок А. О. [Біомеханічні основи у формуванні професійної компетентності вчителя фізичної культури і основ здоров’я початкової школи: педагогічний досвід, наукові школи] 80-83Template file :: lib does not exist!
 19. Гавриленко І. В. [Обґрунтування необхідності підготовки майбутніх вихователів до фізичної реабілітації в ДНЗ] 84-86Template file :: lib does not exist!
 20. Гавроник В. И. [Совершенствование военно-прикладной физической подготовки военнослужащих боевых подразделений сухопутных войск] 87-90Template file :: lib does not exist!
 21. Галайчук А. І., Журавель О. В., Скирта Р. І. [Використання елементів художньої гімнастики в системі спеціальної фізичної підготовки курсанток вищих навчальних закладів МВС на початковому етапі навчання] 91-93Template file :: lib does not exist!
 22. Гаркуша С. В. [Модель формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій] 94-99Template file :: lib does not exist!
 23. Грибан Г. П. [Формування готовності студентів до майбутньої професійної діяльності в системі фізичного виховання] 100-103Template file :: lib does not exist!
 24. Гук О. М. [Історичні аспекти підготовки вчителів фізичної культури для освітніх закладів України в період 1920-1930-х років] 104-107Template file :: lib does not exist!
 25. Дмитриев С. В. [Презумпция культуры в антропных технологиях вузовского физкультурного образования] 108-111Template file :: lib does not exist!
 26. Добродуб Є. З. [Характеристика показників сформованості мотивації досягнення у професійній діяльності фахівців з фізичного виховання та спорту при роботі в фітнес-центрах] 112-115Template file :: lib does not exist!
 27. Дудорова Л. Ю. [Модель формування готовності майбутніх учителів до професійно-туристичної діяльності] 116-119Template file :: lib does not exist!
 28. Жалій Р. В. [До питання про методичне забезпечення навчального процесу з фізичного виховання у технічному університеті в контексті нових норм освітнього законодавства] 120-122Template file :: lib does not exist!
 29. Жула Л. В., Рябченко В. Г., Філіпов В. В., Жула В. П. [Розвиток рухових умінь майбутніх учителів фізичної культури в процесі навчання верхньої прямої подачі у волейболі] 123-125Template file :: lib does not exist!
 30. Закорко И. П. [К вопросу о корректности терминологии, употребляемой в методическом обеспечении единоборств и физической подготовки сотрудников силовых структур] 126-128Template file :: lib does not exist!
 31. Зубченко Л. В. [Використання елементів проблемного навчання при формуванні педагогічної творчості майбутніх учителів фізичного виховання] 129-131Template file :: lib does not exist!
 32. Кара С. І. [Формування рефлексивного компонента як умова розвитку професіоналізму майбутніх учителів фізичного виховання] 132-134Template file :: lib does not exist!
 33. Короленко К. В., Смірнова Н. І. [Психолого-педагогічні умови формування організаційно-управлінських здібностей у студентів спеціальності “Олімпійський та професійний спорт”] 135-137Template file :: lib does not exist!
 34. Лелека В. М. [Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки студентської молоді] 138-140Template file :: lib does not exist!
 35. Лукаш І. В. [Вплив пам’яті на рухи в успішному засвоєнні рухових умінь та навичок студенток факультету початкового навчання] 141-143Template file :: lib does not exist!
 36. Лушневский А. К. [Структура процесса развития специфических координационных способностей у курсантов военных учебных заведений при стрельбе из штатного оружия] 144-147Template file :: lib does not exist!
 37. Лисенко Л. Л. [Компетентно-креативний учитель як один із головних факторів інтенсифікації фізичного виховання в школі] 148-151Template file :: lib does not exist!
 38. Новопашен С. С., Пліско В. І. [Порівняльний аналіз біомеханічних показників студентів, які мають спеціалізацію спортивна боротьбата професійних спортсменів-единоборців] 152-154Template file :: lib does not exist!
 39. Огієнко М. М. [Біомеханічні основи теорії і методики фізичного виховання] 155-159Template file :: lib does not exist!
 40. Ольховий О. М. [Теоретико-методологічний аспект професійно спрямованої системи фізичної підготовки] 160-164Template file :: lib does not exist!
 41. Омельяненко І. О. [Про проблему поняття навчальної програми з фізичної культури] 165-168Template file :: lib does not exist!
 42. Осіпов В. М. [Основні підходи до трактування ключових термінів сучасної професійної освіти] 169-173Template file :: lib does not exist!
 43. Павлова А. В., Васильєва Н. О. [Шляхи впровадження медико-біологічних основ фізичної культури і спорту в навчальний процес Вищого училища фізичної культури] 174-179Template file :: lib does not exist!
 44. Пеньковець Д. В. [Особистісно–орієнтована освіта як умова формування професійної компетентності у майбутніх учителів фізичної культури] 180-183Template file :: lib does not exist!
 45. Пристинський В. М., Гейтенко В. В., Пристинська Т. М. [Діяльність учителя фізичної культури у запобіганні впливу неформальних організацій на формування особистості підлітка] 184-186Template file :: lib does not exist!
 46. Пристинський В. М., Ольшанська Н. О., Пристинська Т. М. [Психологічна підготовка майбутнього тренера в мистецтві управління спортивною командою] 187-189Template file :: lib does not exist!
 47. Приходько В. В. [Онтологические основания педагогической антропологии для образования в высшей школе в работах российских мыслителей] 190-193Template file :: lib does not exist!
 48. Проніков О. К. [Педагогічна практика в системі підготовки учителів фізичної культури] 194-196Template file :: lib does not exist!
 49. Редько Т. М., Авдєєнко Н. В. [Здоров’ярозвивальні технології у фізичному вихованні студентів ВНЗ] 197-199Template file :: lib does not exist!
 50. Рубіс К. М. [Оцінка рівня фізичного розвитку студенток факультету фізичного виховання ЧНПУ у процесі занять спортивною боротьбою] 200-203Template file :: lib does not exist!
 51. Семанишин Т. М., Попель С. Л., Презлята Г. В. [Теоретико-методологічні підходи і принципи формування валеологічної культури у майбутніх фахівців фізичного виховання дошкільних закладів освіти] 204-207Template file :: lib does not exist!
 52. Середа Н. В. [Визначення основних характеристик споживача дитячо-юнацьких спортивних шкіл] 208-212Template file :: lib does not exist!
 53. Стасенко О. А. [Теорія і практика визначення змісту професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в процесі самостійної роботи] 213-216Template file :: lib does not exist!
 54. Стрілець С. І. [Індивідуалізація змісту освіти та інтенсифікація процесу навчання на основі сучасних освітніх технологій] 217-221Template file :: lib does not exist!
 55. Стрілецька Н. М. [До питання вивчення теми “Алгоритми та виконавці” у курсі “Інформатика” початкової школи] 222-227Template file :: lib does not exist!
 56. Строк А. Н., Городилин С. К. [Влияние военно-прикладной физической подготовленности курсантов на адаптацию к военно-учебной деятельности] 228-231Template file :: lib does not exist!
 57. Твеліна А. О. [Соціально-педагогічні передумови використання засобів оздоровчого фітнесу в системі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури] 232-236Template file :: lib does not exist!
 58. Тимошенко О. В. [Особливості організації дистанційної форми навчання майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України] 237-242Template file :: lib does not exist!
 59. Торубара О. М. [Психолого-педагогічні аспекти використання інтерактивних технологій у ВНЗ] 243-246Template file :: lib does not exist!
 60. Фотинюк В. Г. [Визначення складу професійно важливих якостей майбутніх інженерів–механіків авіаційної галузі] 247-249Template file :: lib does not exist!
 61. Хазим Тони [Обоснование необходимости совершенствования организационно-управленческой подготовки будущих тренеров] 250-254Template file :: lib does not exist!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *