Вісник №143

Зміст

 1. [Зміст] 369-373

  2 (348.7 KiB)

 2. Ашанін В. С., Філенко Л. В., Філенко І. Ю., Полторацька Г. С. [Оптимізація засобів фізичного виховання при підготовці учнів та студентів 15-17 років з використанням інформаційних технологій]{Optimization of facilities of physical education in training of students 15-17 years with the use of information technologies} 3-7

  3 (716.9 KiB)

 3. Грибан Г. П., Краснов В. П., Осипенко В. Є., Айунц В. І. [Методичне забезпечення ефективності функціонування системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів України]{Methodological guidelines of functioning efficiency of physical education system for the students of higher educational institutions} 8-10

  4 (480.7 KiB)

 4. Гринченко І. Б, Вакслер М. А., Тихонова А. О. [Застосування інтерактивних методів у формуванні професійно-педагогічної позиції майбутніх учителів фізичної культури]{The usage of the interactive methods in forming of professional and pedagogical position of the future physical training teachers} 11-15

  5 (492.4 KiB)

 5. Гринь О. Р., Гринь А. Р., Дутчак Ю. В. [Особистісні складові успішності професійної діяльності тренера як управлінця]{Personal success components of coach’s professional activities as a manager} 16-20

  6 (659.7 KiB)

 6. Дроздова К. В. [Сучасний стан підготовки майбутніх учителів фізичної культури до моніторингу фізичного стану молодших школярів]{Personal success components of coach’s professional activities as a manager} 21-24

  7 (487.0 KiB)

 7. Дьоміна Ж. Г. [Стан організації профільного навчання фізичної культури старшокласників у сучасній школі]{Рosition of physical culture profile education for senior pupils in the modern school} 25-28

  8 (536.1 KiB)

 8. Завидівська Н. Н. [Методологічна орієнтація професійної підготовки майбутнього викладача фізичного виховання]{Methodological orientation of professional education for future teachers of physical training} 29-33

  9 (524.3 KiB)

 9. Зінченко Л. В. [Складові розвитку професійної відповідальності у майбутніх фахівців фізичної культури і спорту]{Components of professional responsibility development in future experts of physical culture and sport} 34-37

  10 (482.2 KiB)

 10. Іваній І. В. [Професійно-педагогічна культура і компетенції фахівця фізичного виховання та спорту: від взаємозв’язку до технології формування]{Professional-pedagogical culture and competences of physical training and sport specialist: from interconnection to technologies of formation} 38-42

  11 (524.6 KiB)

 11. Ільків О. С., Вацеба О. М. [Підготовка студентів до майбутньої інноваційної діяльності на навчальних заняттях з комп’ютерної техніки і математичної статистики]{Preparing students оn computer training courses and mathematical statistics for future innovation} 43-48

  12 (572.6 KiB)

 12. Кондрацька Г. Д. [Модель формування професійно-мовленнєвої культури майбутнього фахівця з фізичного виховання у вищих навчальних закладах освіти]{The model of formation of professional speech culture of future specialist of physical education in higher education institutions} 49-53

  13 (544.8 KiB)

 13. Кудін А. П., Тимошенко О. В. [Використання електронних ресурсів у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту]{Using the communicational and informational technologies in the preparation of future professionals of physical education and sport} 54-59

  14 (733.1 KiB)

 14. Мороз Ю. М. Сутність рекреації як самостійної галузі наукових досліджень]{The essence of recreation as an independent field of research} 60-63

  15 (482.9 KiB)

 15. Мудрик С. Б., Карабанов А. Г., Кліш І. С., Навроцький Е. М. [Місце фізичної культури в схоластичних школах середньовіччя]{Place of physical training in scholastic medieval schools} 64-68

  16 (497.6 KiB)

 16. Носко М. О., Архипов О. А. [Модульно-рейтингова система в нових умовах викладання фізичного виховання у ВНЗ]{Module-rating system in new conditions of teaching physical education in universities} 69-76

  17 (562.1 KiB)

 17. Онопрієнко О. М., Онопрієнко О. В. [Педагогічні засади патріотичного виховання в сучасній освітній парадигмі вищої школи]{Pedagogical bases of patriotic education in modern educational paradigm of high school} 77-80

  18 (482.1 KiB)

 18. Приймак С. Г. [Спеціальна фізична працездатність студентів, що спеціалізуються у боксі, в залежності від темпераментальних особливостей особистості]{Special physical performance of students specializing in boxing depending on temperamental personality traits} 81-85

  19 (556.6 KiB)

 19. Проценко А. А. [Система професійної підготовки сучасного вчителя фізичної культури]{The system of the professional training of the modern teacher of physical training} 86-90

  20 (491.9 KiB)

 20. Свірщук Н. С., Вознюк Т. В. [Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-рекреаційної роботи]{Pedagogical conditions of future teachers’ of physical training preparing for athletic and recreative work} 91-95

  21 (492.4 KiB)

 21. Сидорук А. В. [Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності]{Institutional and pedagogical conditions of formation readiness of future teachers of physical culture to animation activity} 96-99

  22 (515.5 KiB)

 22. Стасенко О. А. [Структура професійно-педагогічної діяльності вчителя фізичної культури]{Structure of professionally-pedagogical activity of physical culture teacher} 100-104

  23 (498.4 KiB)

 23. Тодорова В. Г. Об’єктивізація оцінки хореографічної підготовленості на різних етапах багаторічної спортивної підготовки (на прикладі аеробної гімнастики)]{Objectification of choreographic preparedness’ assessment at the different stages of the multiyear sports training (at the example of aerobic gymnastics)} 105-109

  24 (545.2 KiB)

 24. Філінков В. І., Касьянюк О. С. [Пошук передових форм організації і змісту навчального процесу студента]{Search advanced forms of organization and content of the educational process of the student} 110-114

  25 (497.8 KiB)

 25. Чернігівська С. А., Бакурідзе-Маніна В. Б. [Про деякі протиріччя змісту ОПП бакалаврів, які займаються “фізичним вихованням”, та існуючим змістом освіти магістрів з фізичної культури і спорту]{It’s about some contradictions in the content of educational and professional bachelor program dealing with “physical education” and the content of magisters’ education of physical culture and sports} 115-120

  26 (531.1 KiB)

 26. Шепель С. І. Актуальні питання мотивації курсантів Національної Гвардії України до систематичних занять з фізичного виховання та спеціальної фізичної підготовки]{The issues of cadet’s motivation of National Guard of Ukraine in systematical physical training} 121-124

  27 (483.2 KiB)

 27. Юнак А. П., Індик П. М. [Технології лижної підготовки майбутнього фахівця фізичної культури]{Ski training technology of future specialists of physical education} 125-129

  28 (637.4 KiB)

 28. Адирхаєв С. Г., Житовоз М. П. [Шляхи оптимізації тренувального процесу зі спортивної боротьби студентів з порушенням слуху]{Ways of optimization of training process on wrestling the students with hearing impairment} 130-134

  29 (603.2 KiB)

 29. Бондаренко І. Г., Шуст О. М., Бондаренко О. В. [Сучасні тенденції оптимізації фізичного виховання у ВНЗ]{Current trends of optimization of physical education at higher educational institutions} 135-138

  30 (535.0 KiB)

 30. Босенко А. І., Долгієр Є. В. [Оцінка функціональних можливостей центральної нервової системи юнаків]{Estimation of functional possibilities central nervous system of young men} 139-143

  31 (522.5 KiB)

 31. Васильєв В. І., Клименченко Т. Г. [Методика оцінювання фізичних якостей студентської молоді]{Methodology of evaluation of physical qualities of the students} 144-148

  32 (528.9 KiB)

 32. Гвоздецька С. В., Рибалко П. Ф., Прокопова Л. І., Дубинська О. Я. [Психологічна підготовка легкоатлетів-спринтерів в умовах шкільної спортивної секції]{Psychological preparation of the athletes-sprinters in the conditions of school sports section} 149-153

  33 (535.9 KiB)

 33. Гринь О. Р., Гринь А.Р., Смоляр І. І. [Творчі здібності як резерв підвищення спортивної майстерності]{Creative abilities as a reserve of sportsmanship increasing} 154-157

  34 (595.6 KiB)

 34. Гуцул Н. З., Савчин М. П. [Модельні характеристики спортивної підготовки кваліфікованих кікбоксерів індивідуальних стилів ведення бою]{Model specifications of athletic training of skilled kickboxers with individual fighting style} 158-163

  35 (576.0 KiB)

 35. Кириченко О. В., Мілкіна О. В., Напалкова Т. В., Луценко С. Г. [Застосування дихальних вправ у фізичному виховані студентів ВНЗ з ослабленим здоров’ям]{The use of breathing exercises in physical education university students with poor health} 164-167

  36 (528.7 KiB)

 36. Козій Т. П. [Вплив спеціальної фізичної підготовки на фізичний розвиток спортсменів-орієнтувальників]{Effect of special physical training on the physical development of athletes orienteering} 168-174

  37 (664.5 KiB)

 37. Колчина О. Ю., Крайнюк О. П., Лицоева Н. В., Сухенко И. И. [Формирование самостоятельности студентов в процессе физического воспитания]{Students’ self-dependence forming in physical education} 175-180

  38 (586.0 KiB)

 38. Конакова О. Ю., Литвин Е. І. [“Fitness pole-dance” як інноваційний вид фітнесу для дівчат молодшого шкільного віку]{“Fitness pole-dance” as an innovative fitness for primary school age girls} 181-184

  39 (536.9 KiB)

 39. Курілова В. І., Борсук М. П. [Оцінка рівня розвитку фізичних якостей кваліфікованих дзюдоїстів]{Evaluation of physical qualities of qualified judoka} 185-188

  40 (534.1 KiB)

 40. Назаркевич Л. І. [Узагальнення досвіду застосування плавання у фізкультурно-оздоровчих заняттях для дітей молодшого дошкільного віку]{Features of navigation in fitness classes for children of primary school age} 189-192

  41 (550.6 KiB)

 41. Подгорна В. В. [Напрями рухової корекції мовленнєвих порушень у школярів]{The directions of speech disorders motor correction in schoolchildren} 193-196

  42 (492.5 KiB)

 42. Pryimakov O. O., Eider Jerzy, Kalinski A. M., Pryimakova O. O. [Kontrola kompleksowa struktury przygotowania zapaśników najwyższej kwalifikacji na różnych etapach procesu szkoleniowego]{Complex control structures of physical fitness skilled wrestlers at different stages of the training process} 197-202

  43 (636.1 KiB)

 43. Пронтенко К. В. [Дослідження окремих параметрів техніки змагальних вправ у спортсменів-гирьовиків]{The research of individual parameters of technique of competitive exercises of sportsmen in kettlebell sport} 203-207

  44 (545.0 KiB)

 44. Рімар Ю. І., Журавлев Ю. Г., Дуднік Ю. І., Напалкова Т. В. [Дослідження морфофункціонального стану організму школярів 13-14 років, віднесених до різних груп, у позашкільній роботі засобами фізичної культури]{Studies of morphofunctional state of the organism of 13-14 years schoolboys assigned to different groups, in the extracurricular activities by means of physical culture} 208-210

  45 (477.8 KiB)

 45. Самохвалова І. Ю., Мелюшкина В. В. Клименченко Т. Г. [Оцінка стану соматичного здоров’я студенток спеціальної медичної групи аграрного університету]{Evaluation of the state of physical health of the female-students of a special medical group of agrarian university} 211-214

  46 (533.5 KiB)

 46. Тихонов А. І., Дідюков А. Б., Даниленко О. М. [Підвищення результативності ігрової діяльності в баскетболі на заняттях фізичною культурою студентами аграрних ВНЗ]{The increasing of the effectiveness of the game activity in basketball at the lessons of physical training by the students of the agrarian universities} 215-218

  47 (538.3 KiB)

 47. Білик В. Г. [Місце природничо-наукової підготовки у формуванні професійної спрямованості майбутніх психологів у вищих навчальних закладах]{Place of natural science preparation in formation of professional orientation of future psychologists in higher educational institutions} 219-222

  48 (603.9 KiB)

 48. Грицай Н. Б. [Індивідуалізація методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах]{The individualization of methodical training of future teachers of biology in pedagogical universities} 223-227

  49 (493.3 KiB)

 49. Колесник М. О., Степовик М. Г. [Мотивація до навчання як наслідок сформованого світогляду майбутнього фахівця з позицій причинно-системного підходу]{Motivation towards studying as a manifestation of professional world-view: a causative systemic approach} 228-233

  50 (695.0 KiB)

 50. Король С. А., Сергієнко В. М. [Професійно-прикладні аспекти фізичного виховання студентів технічних спеціальностей]{Professionally-applied aspects of physical education of students of technical specialty} 234-237

  51 (490.7 KiB)

 51. Рубаненко А. В. [Психо-фізіологічні аспекти професійно-прикладної фізичної підготовки студентів аграрних спеціальностей]{The psychophysiological aspects of professional-applied physical preparation of the students of agrarian specialties} 238-241

  52 (489.0 KiB)

 52. Усманова Г. О., Федорченко О. С., Бібчук К. В. [Змістовий компонент з питань оптимального харчування у навчальних курсах природничого спрямування факультету фізичного виховання]{Content component of optimal nutrition in the natural science teaching courses of physical training department} 242-245

  53 (494.0 KiB)

 53. Жáра Г. І. [Оцінка стану здоров’я та рівня професійного вигоряння учителів загальноосвітніх шкіл]{Assessment of secondary schools teachers’ health and level of their professional burnout} 246-254

  54 (1.2 MiB)

 54. Кудін С. Ф., Козерук Ю. В., Мазур Т. В., Савонова О. В. [Формування саморегуляції майбутніх учителів як важлива складова педагогічної компетентності]{The forming of self-regulation of future teachers as an important component of pedagogical competence} 255-258

  55 (486.3 KiB)

 55. Бойчук Р. І., Ковцун В. І., Короп М. Ю, Бєлявський І. Л. [Спортивні ігри в системі професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців нафтогазової справи]{Sport games in the system of professionally-applied physical preparation of oil and gas specialists} 259-262

  56 (601.6 KiB)

 56. Дубинська О. Я. [Теоретичні аспекти застосування рекреаційно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні учнів старшого шкільного віку]{Theoretical aspects of recreational and health improving technologies in physical education of students of high school age} 263-266

  57 (487.2 KiB)

 57. Єременко (Спичак) Н. П. [Особливості впливу засобів масової інформації на формування здорового способу життя студентської молоді]{The features of media influence on the promoting of a students’ healthy lifestyle} 267-272

  58 (872.8 KiB)

 58. Завидівська О. І. [Підготовка майбутнього фахівця з управління персоналом до створення здоров’яорієнтованого середовища організації]{Professional training of future hr-managers for creation the health oriented environment of organization} 273-276

  59 (487.2 KiB)

 59. Іщук О. А., Іванюк О. А., Малімон О. О., Бухвал А. В. [Формування здоров’язбережувального освітнього середовища вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання]{The formation of health preservation educational environment of high educational institutions in the process of physical training} 277-280

  60 (482.3 KiB)

 60. Корягін В. М., Блавт О. З., Цьовх Л. П. [Процесуальні детермінанти формування педагогічної технології тестового контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп]{The рrocedural determinants of formation the pedagogical technology of test control in physical education the students of special medical group} 281-284

  61 (485.6 KiB)

 61. Кузнєцова О. Т. [Методичне забезпечення системи фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення]{Methodical provision of physical education of students special educational department} 285-290

  62 (498.0 KiB)

 62. Носко М. О., Архипов О. А., Гаркуша С. В., Воєділова О. М., Носко Ю. М. [Удосконалення здоров’язбережувальної системи позакласної та позаурочної роботи з фізичного виховання]{Improvement of healthsaving system of out-of-school and of out-of-class activity of physical education} 291-299

  63 (537.0 KiB)

 63. Павлова Ю. О. [Концептуальні засади використання оздоровчо-рекреаційних технологій для поліпшення якості життя населення (на прикладі осіб літнього віку)]{Conceptual principles of health-enhancing and recreation technology using for improving life quality of population (on the example of elderly people)} 300-303

  64 (675.2 KiB)

 64. Півненко Ю. В. [Різні підходи до аналізу сучасного уроку основ здоров’я]{Different approaches to the analysis of the contemporary lesson of health basics} 304-307

  65 (532.2 KiB)

 65. Рехтета Л. О. [Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі]{Training future teacher of primary school to use health retentive technologies in the educational process} 308-311

  66 (483.1 KiB)

 66. Хлус Н. О. [Аналіз та значення сучасної здоров’язбережувальної технології фітбол-аеробіки для дітей старшого дошкільного віку]{Analysis and significance of modern healthkeeping fitball aerobics technology for senior preschool age children} 312-314

  67 (485.1 KiB)

 67. Хольченкова Н. М. [Хореографія як засіб формування культури здоров’язбереження дітей та молоді]{Choreography as a way of forming of health care culture for children and youth} 315-318

  68 (487.6 KiB)

 68. Шестакова А. В., Мартиросова Т. А. [Готов к труду и обороне – от забвения к новой жизни]{Ready to work and defence – from oblivion to new life} 319-322

  69 (510.8 KiB)

 69. Волошин О. Р. [Раннє сексуальне життя молоді як чинник поширення віл-інфекції]{Early sexual life of young people as a factor of the high spread of hiv infection} 323-326

  70 (602.6 KiB)

 70. Горобей М. П. [Режим харчування як фактор формування культури здоров’я студентів]{Nutrition mode as a factor of formation culture of health of students} 327-329

  71 (480.6 KiB)

 71. Демченко О. А., Лобунец А. Ю. [Стресс и нейро-гуморальные механизмы психосоматических заболеваний (обзор литературы)]{Stress and neuro-humoral mechanisms of psychosomatic diseases (literature review)} 330-334

  72 (500.3 KiB)

 72. Дмитрук В. С. [Античні погляди філософів щодо здоров’я людини]{Ancient philosophers’ views on health} 335-337

  73 (480.9 KiB)

 73. Жиденко А. О., Кладікова І. І. [Здоров’яформувальні технології у фізичному вихованні в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах]{Health forming technologies in physical education in secondary and high school} 338-341

  74 (487.8 KiB)

 74. Зінченко Н. М. [Динаміка захворювань студентів у вищому навчальному закладі під час навчального року]{Dynamics of students’ diseases in higher educational establishment during the school year} 342-345

  76 (483.7 KiB)

 75. Мордвінова І. В., Кондратюк С. М. [Динаміка розвитку сучасної української сім’ї]{Dynamics of development of ukrainian modern family} 346-349

  76 (483.7 KiB)

 76. Петрухнов О. Д. [Застосування оздоровчо-нормалізуючих режимів ходьби спортсменами в період реконвалесценції після загострення хронічного бронхіту]{Application of health related and normalized walking modes by athletes in convalescence period after chronic bronchitis exacerbation} 350-355

  77 (604.2 KiB)

 

Одна думка про “Вісник №143”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *