Про журнал

«Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка» публікує оригінальні теоретичні та експериментальні роботи за тематикою - тенденції розвитку вищої освіти, актуальні проблеми дошкільної та загальної середньої освіти, підготовка фахівців у сфері професійної освіти, вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку освіти (Серія: Педагогічні науки).

Постановою Президії ВАК України № 1-05/6 від 16 грудня 2009 р., наказом МОН України № 528 від 12 травня 2015 р. «Вісник» включено до Переліку наукових фахових видань України; наказом МОН України № 409 від 17 березня 2020 р. «Вісник» включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б». 

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.  Наукове видання індексується в Google Scholar. Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

ISSN 2663-9114

DOI https://doi.org/10.58407/visnik