ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ-КВЕСТУ ПРИ ВИВЧЕННІ УЧНЯМИ АДАПТАЦІЙНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ: НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • Олексій Гончаренко Доктор історичних наук, професор кафедри теорії і методики технологічної освіти і комп’ютерної графіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0002-8882-6397

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232402

Ключові слова:

навчання, інформатика,, квест-технологія, веб-квест, Інтернет, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

Актуальність теми зумовлена тим, що сьогодні у практиці викладання адаптаційного курсу інформатики застосовується немало інноваційних педагогічних технологій, однією із яких є веб-квести. Водночас, сучасними вченими, методистами та вчителями по-різному визначається педагогічна сутність цієї технології. Незважаючи на достатньо велику кількість публікацій із зазначеної проблематики, поза увагою дослідників перебувають питання практичного застосування квест-технологій при вивченні учнями 5–6 класів навчального предмету «Інформатика».

Мета роботи – встановлення педагогічної сутності веб-квестів та особливостей застосування цієї інноваційної технології на уроках інформатики.

Методологічною основою є результати наукового пошуку М. Камедії, якою ця технологія розглядається як інтерактивне та проєктне навчання, М. Трусюк – як один із засобів поглиблення математичних знань майбутніх учителів. Н. Руденко, Д. Широков, І. Лецюк розглядають реалізацію цієї технології при підготовці майбутніх учителів початкових класів, Р. Мельниченко – у підготовці майбутніх учителів біології, післядипломній педагогічній освіти – І. Сокол.

Наукова новизна. З’ясовано, що веб-квести є одним із різновидів відомого у науці методу проєктів, адже, в основі веб-квестів перебуває проєктна методика, яка орієнтує учнів на проведення самостійної діяльності через індивідуальну, парну та групову роботу, а також на розв’язання важливої навчальної проблеми. Також веб-квести варто розглядати одним із різновидів квест-технології, у якій поєднується проєктний метод, проблемне та ігрове навчання, які здійснюються через застосування інформаційно-комунікаційних технологій в мережі Інтернет.

Висновки. Проведення алгоритму веб-квесту проводиться через технологію проблемного навчання. Кінцевий навчальний продукт веб-квесту може поставати в якості виконаного завдання, різних мультимедійних презентацій тощо. Сюжет базується на ігровій технології та має командний характер. Технологія передбачає використання комп’ютерних програм та можливостей інформаційних ресурсів Інтернет.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ