ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Алла Пригодій Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності, Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-1166-6153

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232406

Ключові слова:

науково-дослідницька діяльність, магістрант, майбутній педагог, форми науково-дослідницької діяльності

Анотація

У статті розкрито сутність поняття «науково-дослідницька діяльність», зміст і основні ознаки науково-дослідницької діяльності студентів-магістрантів. Охарактеризовано основні напрями та головні завдання науково-дослідницької діяльності магістрантів у ЗВО. Визначено вплив науково-дослідницької діяльності на професійну підготовку майбутніх педагогів професійного навчання. Виявлено ефективні форми та методи, що сприяють формуванню та розвитку навичок дослідницької діяльності у майбутніх педагогів.

Метою статті є аналіз сутності, змісту та форм організації науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти в контексті їхньої професійної підготовки.

Методологія дослідження. Під час дослідження використано загальнонаукові методи такі, як аналіз та синтез з метою визначення розробленості питання та перспектив його дослідження; спостереження за освітнім процесом для визначення ефективності формування досліджуваного феномена; систематизацію та узагальнення, які дозволили зробити висновки отриманих результатів.

Наукова новизна полягає в уточненні сутності поняття «науково-дослідницька діяльність» і визначенні ефективних форм та методів, що сприяють формуванню та розвитку навичок дослідницької діяльності у майбутніх педагогів професійного навчання.

Висновки. З’ясовано, що виконання магістрантами завдань науково-дослідницького характеру під час вивчення освітніх компонентів, під час проходження практики; виконання випускних кваліфікаційних робіт; участь у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах; написання наукових доповідей, статей; участь у роботі наукових гуртків сприяє формуванню інтересу до пізнавальної, творчої і практичної діяльності, підвищує наукову активність майбутніх педагогів. Тільки такий майбутній прогресивний педагог, який матиме конструктивне професійне мислення, буде здатним і спроможним до здійснення інноваційної діяльності в навчальному закладі, коли він сам усвідомлюватиме себе професіоналом, матиме установку на творче сприйняття наявного інноваційного досвіду та його необхідне перетворення.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ