ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Наталія Кушнарьова Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної освіти та інформатики, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-7588-7967
  • Ірина Повечера Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри технологічної освіти та інформатики, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-3735-2045
  • Юрій Рибаков Професор кафедри цивільного будівництва, Відділення інженерних досліджень, Аріельський університет https://orcid.org/0000-0003-2806-1422

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232415

Ключові слова:

самостійна пізнавальна діяльність, пізнавальна самостійність, формування пізнавальної самостійності, інформатика, дистанційне навчання

Анотація

У статті обґрунтовуються умови та рівні сформованості пізнавальної самостійності майбутніх учителів технологій на заняттях з інформатики в процесі дистанційного навчання. Автори пропонують для визначення пізнавальної самостійності майбутніх учителів технологій застосувати комплекс оригінальних діагностичних методик, які сприятимуть виявленню рівня сформованості у майбутнього вчителя технологій зазначених умінь. Визначено такі умови сформованості пізнавальної самостійності: формування в студентів на заняттях з інформатики мотивації, саморефлексії а також вмінь ставити мету самостійної діяльності; використання різних типів завдань, вирішення яких сприятиме розвитку пізнавальної самостійності та критичного мислення; використання в навчальному процесі активних та інтерактивних методів, що сприяють розвитку пізнавальної самостійності. Розроблено критерії та охарактеризовано рівні сформованості пізнавальної самостійності майбутніх учителів технологій у процесі вивчення інформатики в умовах дистанційного навчання.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні сутності пізнавальної самостійності майбутніх учителів технологій та розробці критеріїв і рівнів сформованості пізнавальної самостійності майбутніх учителів технологій на заняттях з інформатики в умовах дистанційного навчання.

Методологія дослідження включає загальнопсихологічні концепції життєвого шляху особистості, положення про співвідношення і взаємозв’язок природних і соціальних чинників, розвитку особистості та її власної активності, дослідження психологічних механізмів саморегуляції поведінки. Методами дослідження є спостереження за
активністю студентів на заняття та під час виконання завдань; аналіз якості та кількості самостійних ініціатив студентів під час вивчення інформатики дистанційно; оцінка самостійності вирішення студентами завдань та виконання проєктів з інформатики, вивчення рівня та якості самостійних досліджень та практичних завдань.

Наукова новизна полягає в первинному обґрунтовані педагогічних умов формування пізнавальної самостійності майбутніх учителів технологій, вперше розроблено критерії, показники та рівні сформованості пізнавальної самостійності майбутніх учителів технологій на заняттях з інформатики в умовах дистанційного навчання.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА ДУАЛЬНА ОСВІТА В ПРОФЕСІЙНІЙ І ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ