ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СХЕМАТИЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АВТОСПРАВИ

Автор(и)

  • Андрій Коляда Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри лісового господарства та агротехнологій, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-7605-8100
  • Максим Агієнко Магістрант ННІ професійної освіти та технологій, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232427

Ключові слова:

метод схематизації, навчання автосправи, етапи розв’язання технічних і технологічних завдань, схематична модель

Анотація

Мета роботи полягає у висвітленні та узагальненні особливостей використання методу схематизації під час навчання автосправи. Даний метод розглядається як засіб розвитку мислення й технічних здібностей учнів закладів професійно-технічної освіти.

Методологія. Вивчення, аналіз наукових та методичних праць вітчизняних і зарубіжних вчених з педагогіки, теорії та методики професійно-теоретичної підготовки кваліфікованих робітників, а також авторські дослідження з урахуванням досвіду використання методу схематизації в навчанні автосправи майбутніх кваліфікованих робітників.

Наукова новизна. Запропоновано схематичну модель навчання учнів вирішенню технічних і технологічних завдань. Методичні підходи, розроблені в процесі дослідження, можуть бути використані у процесі навчання автосправи в закладах професійно-технічної освіти.

Висновки. На необхідності формування в учнів навичок складання моделей, схем, рисунків наголошується в державних освітніх стандартах професійно-технічної освіти. В переважній більшості випадків побудова та використання схем, як операція взаємозв’язку теоретичної та практичної підготовки у системі професійно-технічної освіти, відіграє другорядну роль і, зазвичай, використовується як допоміжний прийом для полегшення запам’ятовування структурованого матеріалу або як елемент конспектування, а не в якості методики або технології розвитку технічного мислення. У сфері професійної підготовки кваліфікованих робітників з автосправи використання зазначеної теорії буде ефективним стосовно професійно-теоретичних та інших предметів або модулів програм професійно-технічної освіти, у тому числі спрямованих на дослідницьку та проєктну діяльність учнів.

Використання схематичного моделювання в освітньому процесі закладів професійно-технічної освіти сприятиме не лише засвоєнню алгоритму вирішення технічних і технологічних завдань, адаптації та відтворенню запропонованої моделі в реальних умовах для виконання різних практичних завдань, а й оцінюванню раціональності прийнятих рішень. Такий методичний підхід, загалом, сприятиме більш ефективному навчанню учнів вирішенню технічних і технологічних завдань та закріпленню знань учнів.

Описаний у роботі метод, на думку авторів, можна також успішно використовувати під час вивчення інших навчальних предметів, які стосуються технологічної підготовки кваліфікованих робітників.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ