НАВЧАЛЬНА ДІЛОВА ГРА НА ЗАНЯТТЯХ З «ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРАКТИКУМУ»

Автор(и)

  • Наталія Мінько Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри технологічної освіти та інформатики, заступник директора з навчальної роботи ННІ професійної освіти та технологій, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-1680-0769

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232430

Ключові слова:

нетрадиційні форми навчання, ділова гра, пізнавальний інтерес, харчові технології, ігрове моделювання, активне навчання

Анотація

У статті розглянуті перспективи використання ділових ігор для ефективного проведення занять у студентів з нормативної дисципліни «Технологічний практикум» за спеціальністю «Середня освіта» (Трудове навчання та технології). Визначено, що впровадження в навчальний процес активних методів дозволяє забезпечити професійний
розвиток та покращує процес самореалізації, здійснює підтримку і стимулювання пізнавальної діяльності, створює умови для творчості, до навчання творчістю.

Мета роботи проаналізувати інтерактивні методи навчання в закладах вищої освіти, як способу підвищення пізнавальної діяльності, способу організації інтенсивної навчально-пізнавальної діяльності, що забезпечує взаєморозуміння, взаємодію між учасниками освітнього процесу; визначити вплив на засвоєння матеріалу, формування суджень та зміну ролі викладача від центральної фігури до регулятора навчального процесу, який спонукає до самостійної пізнавальної діяльності. Проаналізувати методику організації сучасних активних форм навчальної діяльності студентів на заняттях з технологічного практикуму.

Методологія дослідження. У процесі написання статті було проведено аналіз та синтез літературних джерел з проблеми використання навчальних ділових ігор як способу активізації пізнавальної діяльності студентів, проаналізовано методичні особливості її організації та проведення; здійснено спостереження за діяльністю студентів в процесі проведення заняття із використанням ділових ігор, зроблені наукові висновки та систематизовані методичні рекомендації щодо організації та проведення ділових ігор на заняттях з технологічного практикуму.

Наукова новизна полягає в уточненні методичних та організаційних особливостей організації та проведення ділових ігор на заняттях з «Технологічного практикуму» (основ харчових технологій). На основі аналізу теоретичних джерел і практики навчання, доведено, що використання нетрадиційних форм організації навчання студент стає повноцінним учасником процесу сприйняття, а його досвід використовується для навчального пізнання.

Висновки. Автор висловлює думку про те, що вдосконалення організації роботи студентів в умовах ігрового навчання, пов’язане з підвищенням рівня пізнавальної самостійності через уведення активних методів і прийомів навчання в якості обов’язкових елементів засвоєння поряд з традиційними знаннями, вміннями і навичками. Підкреслено важливість опанування викладачем сучасними активними технологіями навчання з метою забезпечення максимальної активності студентів в навчальному процесі, розвитку навчального потенціалу, фундаменталізації освіти та забезпечення професійної мобільності випускника закладу вищої освіти.

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ