ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ: РЕАЛІЇ ВОЄННОГО ЧАСУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Тетяна Дудка Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти, Національний авіаційний університет https://orcid.org/0000-0003-4216-1083

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242609

Ключові слова:

наукові кадри, вища кваліфікація, освіта, наука, підготовка

Анотація

Зміст наукового доробку торкається особливостей функціонування системи підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації крізь призму реалій воєнного часу та перспектив повоєнної відбудови України.

Підкреслено значущість впливу інформаційно-технологічного вектору на сучасні умови підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації з метою створення найбільш оптимальних умов для: освоєння цілої низки складових інформаційної культури, переходу на новий рівень інтелектуально-поведінкового моделювання, опрацювання найновіших інформаційно-комунікативних технологій.

Обґрунтовано необхідність розробки та імплементації варіативних інформаційних моделей та технологій, зорієнтованих на всебічне поглиблення функціонування системи підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.

Акцентовано увагу на якісному управлінні системою підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та її ефективному функціонуванні, що є запорукою суспільного розвитку на рівні різних сфер життєдіяльності суспільства.

Зауважено, що у перехідний період повоєнної відбудови України назріє питання ще більш глибинного примноження соціального інтелекту країни, підвищення якості наукових ресурсів з метою створення найбільш безпечних умов для подальшого соціокультурного зростання нашої держави на політичній карті світу.

Мета статті – проаналізувати особливості функціонування системи підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації у сучасних українських реаліях.

Методологія дослідження заснована на вихідних положення педагогічної науки та віддзеркалює ґрунтовність методологічних підходів щодо окреслення особливостей функціонування системи підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації у сучасних українських реаліях.

Новизна: доведено, що система підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації повинна вирізнятися багаторівневою інтеграцією суспільного, інтелектуального та комуніка­тивного компонентів, що формують певні особливості феноменологічного функціонування.

Висновки. Питання поглиблення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, відповідно до потреб воєнного та повоєнного часу, є актуальним для зацікавлених дослідницьких кіл. Зорієнтованість таких дослідницьких пошуків повинна враховувати зміну пріоритетів суспільного функціонування, спровоковану впливом повномасштабних реалій воєнного часу та перспектив повоєнної відбудови.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ