ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАЛІГРАФІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ХУДОЖНИКІВ

Автор(и)

  • Роман Силко Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мистецьких дисциплін, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-1490-4241
  • Євген Силко Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мистецьких дисциплін, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-9698-4993

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242636

Ключові слова:

каліграфія, шрифтова композиція, професійна підготовка, леттерінг

Анотація

У статті подано та обґрунтовано особливості використання каліграфії у професійній підготовці художників. Розкрито потенціал каліграфії у формуванні художньо-графічної компетентності студентів, їх творчого й образно-асоціативного мислення. Обґрунтовано використання конкретних каліграфічних технік, завдань, інструментів та матеріалів у освітньому процесі.

Мета роботи – розкрити значення та особливості використання каліграфії у професійній підготовці художників; обґрунтувати використання певних каліграфічних технік і завдань у освітньому процесі.  

Методологічною основою дослідження є загальнотеоретичні методи: аналіз педагогічної, психологічної літератури; порівняння, систематизація, узагальнення, інтерпретація отриманих результатів з проблеми дослідження.

Наукова новизна. Подано і обґрунтовано особливості використання каліграфії у професійній підготовці художників. Наведено і описано конкретні каліграфічні завдання, техніки та матеріали.

Висновки. Ми зупинилися лише на декількох ключових (на наш погляд) формах та особливостях використання каліграфії у професійній підготовці майбутніх художників. Інтердисциплінарний характер каліграфії уможливлює її використання як складової частини освітніх компонентів професійної підготовки художників, а також введення її як окремого освітнього компоненту. Основною формою виконання каліграфічних завдань в умовах освітнього процесу є підсумкова шрифтова композиція як завершений результат творчих та технічних пошуків у різних видах каліграфії.  Потенціал каліграфії полягає у формуванні художньо-графічної компетентності майбутнього фахівця, почуття його етнічної приналежності, навичок soft skills та розвитку творчого й асоціативно-образного мислення.

Подальших досліджень потребують питання використання у освітньому процесі таких синтетичних мистецьких форм як експресивний живопис, нео-каліграфія, калігра­фічний орнамент та їх місце у освітній програмі підготовки художників.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024