СЕМАНТИКО-КОМПОЗИЦІЙНА РОЛЬ МОНОГРАМИ BACH У ЦИКЛІ «34 ПРЕЛЮДІЇ І ФУГИ» В. БІБІКА

Автор(и)

  • Люція Циганюк Доктор філософії, доцент кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та методики музичної освіти, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія https://orcid.org/0000-0002-0998-9906
  • Світлана Коханська Senior Lecturer of the Department of Musicology, Instrumental training and Methodology of music education, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy https://orcid.org/0000-0003-0993-3248

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242639

Ключові слова:

монограма BACH, інтертекстуальність, символ, поліфонічний цикл, В . Бібік

Анотація

Досліджено семантико-композиційну роль монограми BACH у драматургії циклу «34 прелюдії і фуги» для фортепіано В. Бібіка в цілому і у фугах № 8 і № 28 зокрема. Визначено, що інтертекстуальні зв’язки означеного циклу з епохою бароко виявляються не тільки у зверненні композитора до монограми на ім’я нашого великого попередника – Й. С. Баха, а й на рівні форми фуги № 8, яка характеризується масштабністю композиції та філігранно виконаною контрапунктичною роботою. В межах неокласичної традиції В. Бібік звертається до ричеркару – жанру багатоголосної, переважно інструментальної музики XVI-XVII століть. Аналіз художнього образу цієї фуги дозволяє зробити висновок, що вона є одним із вузлових творів у драматургії всього циклу. Окрема увага приділена фузі № 28, яка має спокійний, світлий образ на противагу фузі № 8 і відображає філософський склад мислення композитора, який показує трансформацію першопочаткового образу фуги № 8 у світлий і небесний у фузі № 28.

Мета роботи дослідити семантико-композиційну роль монограми BACH у циклі «34 прелюдії і фуги» для фортепіано В. Бібіка.

Методологія. Для вирішення поставленої мети були використані такі методи: теоретичний, який застосований для аналізу та характеристики окремих елементів прелюдій і фуг; метод поліфонічного аналізу, метод аналізу музичної форми, методи музично-семантичного та інтерпретологічного аналізу.

Наукова новизна полягає у детальному теоретичному та інтерпретаційному аналізі фуг № 8 і № 28 з циклу «34 прелюдії і фуги» для фортепіано В. Бібіка, у дослідженні місця, яке займає монограма BACH у драматургії як означених фуг так і усього циклу.

Висновки. Детальний аналіз фуг № 8 і № 28 у циклі «34 прелюдії і фуги» В. Бібіка дозволив дійти висновку, що використання композитором монограми BACH виконує важливу, але одну із багатьох семантико-конструктивних ролей у побудові драматургії усього циклу, що залишає для дослідників широке поле для пошуків і нових відкриттів.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024