МЕТОДИКА НАВЧАННЯ РУХОВИХ ДІЙ В ПРОЦЕСІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ГІМНАСТОК-ХУДОЖНИЦЬ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ОСНОВІ ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ЇХ РУХОВОЇ ФУНКЦІЇ

Автор(и)

  • Ольга Багінська Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-2856-8701
  • Вікторія Вахненко Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
  • Олена Тютюнник Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-1233-3577

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232001

Ключові слова:

художня гімнастика, методика, рухова функція

Анотація

Актуальність статті зумовлена підвищенням рівня спортивних результатів в художній гімнастиці, ускладненням технічних елементів, які виконують діти вже на етапі початкової та попередньої базової підготовки, що викликає підвищення ризику їх травматизму в тренувальному процесі та актуалізує доцільність удосконалення методики технічної підготовки. Врахування особливостей розвитку рухової функції дитини в процесі технічної підготовки дозволяє розробити логістику процесу вивчення окремих технічних елементів з врахуванням найбільш сприятливих періодів для цього та забезпечити збереження здоров’я юних спортсменок.
Мета роботи обґрунтувати методику технічної підготовки без предмета гімнасток-художниць молодшого шкільного віку на основі врахування особливостей розвитку їх рухової функції.
Наукова новизна. Удосконалено методику технічної підготовки гімнасток 6-8 років на основі врахування особливостей розвитку їх рухової функції; узагальнено досвід організації технічної підготовки провідних шкіл художньої гімнастики.
Висновки: На основі аналізу науково-методичної літератури визначено сучасні підходи до технічної підготовки гімнасток-художниць на етапі початкової підготовки. В результаті експериментального дослідження виявлено суттєві відмінності за біомеханічними показниками розвитку рухової функції у гімнасток на етапі початкової підготовки та їх вплив на ефективність діяльності. Доведено можливість врахування особливостей розвитку рухової функції гімнасток на етапі початкової підготовки у процесі побудови методики технічної підготовки без предмету, а саме здатності до утримання статичної рівноваги, якості функції рівноваги, здатності до управління просторовим часовим та силовим параметрами рухової координації, рівень розвитку рухової пам'яті. Розроблена методика технічної підготовки без предмету гімнасток-художниць передбачає послідовне вивчення технічних елементів у відповідності до появи сприятливих біологічних передумов їх засвоєння. Розроблена методика сприяла більш доцільно та раціонально підбирати послідовність навчання вправ з урахуванням розвитку координаційних якостей гімнасток-художниць молодшого шкільного віку на етапі початкової підготовки. Методика впроваджена в навчально-тренувальний процес ДЮСШ та Спортивного клубу з художньої гімнастики для апробації та дала позитивний ефект. Також вона може бути використана в процесі підготовки фахівців з фізичної культури і спорту в межах дисципліни «Спортивно-педагогічне удосконалення» (художня гімнастика).

Біографії авторів

Ольга Багінська, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри спорту, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Вікторія Вахненко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Студентка магустратури, факультет фізичного виховання, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Олена Тютюнник, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Кандидат філософських наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Посилання

Arkhypov, O. A. (2012). Biomekhanichni tekhnolohii u fizychnii pidhotovtsi studentiv: monohrafiia [Biomechanical technologies in physical training of students: monograph]. Kyiv: NPU im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Bahinska, O.V. (2015). Osoblyvosti upravlinnia rukhamy u shkoliariv riznykh vikovykh hrup. [Peculiarities of movement control in schoolchildren of different age groups]. Chernihiv, Ukraine: Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University named after T. G. Shevchenko. Series «Pedagogical Sciences» [in Ukrainian].

Bahinska, O. V. (2017) Spivvidnoshennia faktornykh navantazhen okremykh pokaznykiv koordynatsiinoi struktury rukhu, yaki kharakteryzuiut riven rozvytku rukhovoi funktsii u shkoliariv riznykh vikovykh hrup. [The ratio of factor loadings of individual indicators of the coordination structure of movement, which characterize the level of development of motor function in schoolchildren of different age groups]. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 21 (3), 100–104. doi:10.15561/18189172.2017.0301 [in English].

Bahinska, O.V. (2014). Zdatnist do utrymannia rivnovahy ditei molodshoho shkilnoho viku yak pokaznyk rozvytku yikh rukhovoi funktsii v protses navchannia fizychnoi kultury. [The ability to maintain balance of children of primary school age as an indicator of the development of their motor function in the process of physical education]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. NPU imeni M. P. Drahomanova, 3К(44)14, 53–56 [in Ukrainian].

Belokopytova, Zh. A., Nesterova, T. V., Deryugina, A. M. & Bezsonova, V. A. (1999). Khudozhnia himnastyka dlia dytiacho-yunatskykh sportyvnykh shkil, spetsializovanykh shkil olimpiiskoho rezervu, shkil vyshchoi sportyvnoi maisternosti: navchalno-metodychnyi posibnyk [Rhythmic gymnastics for children's and youth sports schools, specialized schools of the Olympic reserve, schools of higher sports skills: educational and methodological manual]. Kyiv: Respublikanskyi naukovo-metodychnyi kabinet [in Ukrainian].

Vakhnenko, V.S. (2020). Suchasni napriamky pidvyshchennia efektyvnosti protsesu tekhnichnoi pidhotovky v khudozhnii himnastytsi [Modern directions of increasing the efficiency of the process of technical training in rhythmic gymnastics]. Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University named after T. G. Shevchenko. Chernihiv [in Ukrainian].

Vakhnenko, V. S., Burdukalo, Yu. A., Baginska, O. V. & Shelupets I. V. (2018). Vplyv parametriv rukhovoi koordynatsii na efektyvnist zmahalnoi diialnosti v khudozhnii himnastytsi [ The influence of motor coordination parameters on the effectiveness of competitive activity in rhythmic gymnastics]. Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University named after T. G. Shevchenko, 2018–2, 12–13.

Harkusha, S. V. (2016). Biomekhanichnyi kontrol tekhniky rukhovykh dii studentiv-vazhkoatletiv metodom tenzodynamometrii. [Biomechanical control of the technique of motor actions of student-weightlifters by the method of tensodynamometry]. Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University named after T.G. Shevchenko. «Pedagogical sciences. Physical education and sports», 139, 312–316.

Dyachuk, A. M. (2008). Pochatkova pidhotovka v khudozhnii himnastytsi divchatok 7-9 rokiv z urakhuvanniam rozvytku cpryiniattia chasu [Initial training in rhythmic gymnastics for girls 7-9 years old, taking into account the development of time perception]. (Candidate’s thesis). Kyiv: Natsionalnyi un-t fizychnoho vykhovannia i sportu Ukrainy [in Ukrainian].

Rizatdinova, G.S., Lytvynenko Yu.V. (2017). Tekhnichna pidhotovka v khudozhnii himnastytsi: problemy ta perspektyvy [Technical training in rhythmic gymnastics: problems and prospects], Suchasni biomekhanichni ta informatsiini tekhnolohii u fizychnomu vykhovanni i sporti [Modern biomechanical and information technologies in physical education and sports]. Kyiv [in Ukrainian].

Stepanenko, Yu.O., Radzievsky, V. P., Baginska, O. V. & Vakhnenko, V. S. (2018). Tekhnolohiia rozvytku statodynamichnoi stiikosti u himnastok-khudozhnyts na etapi pochatkovoi pidhotovky. [Technology for the development of stato-dynamic stability in gymnasts-artists at the stage of initial training]. Aktualni problemy suchasnoi biomekhaniky fizychnoho vykhovannia ta sportu: Materialy XI Mizhnarodnoi naukovoi konferentsiia pamiati Laputina Anatoliia Mykolaiovycha [Actual problems of modern biomechanics of physical education and sports: Materials of the 11th International Scientific Conference in memory of Anatoly Mykolayovych Laputin]. Chernihiv [in Ukrainian].

Shevchenko, O.V. & Shevchenko, A.O. (2012). Rytmika i khoreohrafiia z osnovamy himnastyky khudozhnoi: navchalnyi posibnyk dlia universytetiv [Rhythm and choreography with the basics of artistic gymnastics: study guide for universities]. Kirovohrad: Center for operational polygraphy [in Ukrainian].

Downloads

Опубліковано

11.09.2023

Номер

Розділ

БІОМЕХАНІЧНІ, ПЕДАГОГІЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ