ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТРЕНУВАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ МІНІ-ФУТБОЛОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232004

Ключові слова:

учні, старша школа, функціональні, тренування, міні-футбол

Анотація

Мета дослідження – обґрунтувати ефективність функціонального тренування для розвитку рухових якостей учнів старшої школи в процесі занять міні-футболом.
Методологія дослідження. Для досягнення поставленої проблеми було використано такі методи, валідність, об’єктивність та інформативність яких підтверджена багатьма дослідженнями в галузі педагогіки, фізичного виховання та біомеханіки: теоретичні (аналіз та узагальнення наукових літературних джерел і досвіду передової практики), що дало можливість з’ясувати сучасний стан теорії і практики організації освітнього процесу з фізичного виховання учнів старшої школи в закладах загальної середньої освіти, систематизувати та узагальнити інформацію про досліджуваний об’єкт; емпіричні (педагогічне спостереження, педагогічне тестування для діагностики рівня розвитку рухових якостей учнів, стабілографія); педагогічний експеримент провели з метою перевірки ефективності розробленого змісту занять з функціонального тренування для розвитку рухових якостей учнів старшої школи під час занять з міні-футболу; методи статистичної обробки даних для опрацювання результатів дослідження з метою їх якісного й кількісного аналізу та обґрунтованості висновків.
Наукова новизна полягає у тому, що розроблено зміст функціонального тренування для розвитку рухових якостей учнів старшої школи у процесі занять з міні-футбол.
Висновки. Одним із сучасних і перспективних засобів комплексного розвитку рухових якостей є функціональне тренування, яке фокусується на тренуванні функції тіла, що робить його найбільш ефективною формою тренування на сьогоднішній день.
При застосуванні функціонального тренування під час занять з міні-футболу, виявлено позитивну динаміку показників, що відображають рівень розвитку в учнів старшої школи важливих рухових якостей(р≤0,05).
Підвищення рівня фізичної підготовленості учнів старшого шкільного віку свідчить про те, що застосування впроваджених засобів функціонального тренування для розвитку рухових якостей учнів старшої школи під час занять з міні-футболу є ефективні. Учні стали більш координовані та готові до зміщення балансу на футбольному полі, постійної боротьби, а також до різких та непередбачуваних рухів у різних площинах тіла.

Біографії авторів

Тетяна Жлобо, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Researcher ID AAC-6830-2020
Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та хореографії, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Валерій Жлобо, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Викладач кафедри спорту, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Посилання

Zhlobo, T.M., Gusak, Ye.S. & Zhlobo, V.O. (2020) Rozvitok ruhovih yakostej starshoklasnikiv u procesi zanyat mini-futbolom [Development of motor skills of high school students in the process of playing minifootball]. Innovacijni transformaciyi osvitnogo prostoru: zmist, napryami i tehnologiyi realizaciyi : materiali VII Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf. molodih uchenih i studentiv, Chernigiv, 14 trav. 2020 r. Nacionalnij universitet «Chernigivskij kolegium» imeni T. G. Shevchenka [in Ukrainian].

Nosko, M.O. & Arkhypov, O.A. (2013). Rukhov iyakosti, yak osnovni kryterii rukhovoi funktsii liudyny [Motor qualities as the main criteria for human motor function]. Visnyk ChNP – Bulletinofthe T.G. Shevchenko National pedagogical university. 107, 67–70 [in Ukrainian].

Opanasyuk, F.G. & Griban G.P. (2004). Rozvitok spritnosti ta koordinacijnih zdibnostej v procesi samostijnih zanyat studentiv [Development of dexterity and coordination abilities in the process of independent studies of students] Zhitomir: DAU [in Ukrainian].

Boyle, M. (2004) Functional Training for Sports. Champaign, IL: Human Kinetics [in English].

Sipe, C. & Ritchie D. (2012) The Significant 7 Principles of Functional Training for Mature Adults. IDEA Fitness Journal, р.42-49 [in English].

Downloads

Опубліковано

11.09.2023

Номер

Розділ

БІОМЕХАНІЧНІ, ПЕДАГОГІЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ