ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИТРИВАЛОСТІ ТА КООРДИНАЦІЇ РУХІВ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

Автор(и)

  • Микола Носко Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-9903-9164
  • Дмитро Дорошенко Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
  • Юлія Носко Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-1077-8206

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232006

Ключові слова:

витривалість, координація рухів, рухові навички, розвиток, учні старших класів

Анотація

У статті актуалізовано сутність і значення витривалості та координації рухів як важливих рухових якостей людини, необхідність їх всебічного розвитку, що є одним із основних напрямків процесу фізичного виховання учнів старших класів; виділено наукові тенденції, у яких представлено аналіз досліджень з проблеми; викладено основні положення, які висвітлюють сутність процесу розвитку витривалості та координації рухів як важливих рухових якостей та критеріїв рухової функції людини; на основі аналізу наукових джерел, отриманих теоретичних висновків уточнено ключові поняття.
Мета роботи – розкрити сутність і значення витривалості та координації рухів як важливих рухових якостей людини, здійснити аналіз стану дослідження проблеми розвитку витривалості та координації рухів в учнів старших класів.
Методологія. У дослідженні використано теоретичні методи: пошук, абстрагування, аналіз та узагальнення літературних джерел, що дало можливість з’ясувати сучасний стан теорії та перспективи досліджуваного питання, систематизувати та узагальнити інформацію про досліджуваний об’єкт; порівняння та зіставлення – для порівняння поглядів учених-теоретиків та професіоналів-практиків щодо досліджуваного питання, уточнення ключових понять.
Наукова новизна полягає у здійсненні системного аналізу теоретичних і науково-методичних засад розвитку витривалості та координації рухів в учнів у межах різних теоретичних концепцій і підходів, а також наукової сутності витривалості та координації рухів як важливих рухових якостей і критеріїв рухової функції людини.
Висновки. Зроблено висновки про те, що сучасні вимоги суспільства до рівня фізичної підготовленості молоді визначають необхідність всебічного розвитку рухових якостей в учнів старших класів, зокрема витривалості та координації рухів, що є одним із основних напрямків процесу фізичного виховання. Аналіз наукової літератури з проблеми, загальна характеристика витривалості та координації рухів як рухових якостей і критеріїв рухової функції людини, дозволили з’ясувати їх сутність, значення, види та особливості розвитку в учнів старших класів, виявити потребу розв’язання комплексу наукових завдань з удосконалення рухової діяльності школярів, подальшої реалізації тенденцій до індивідуалізації навчання, пошуку нових форм та засобів розвитку витривалості та координації рухів в учнів старших класів.

Біографії авторів

Микола Носко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Researcher ID C-6263-2017
Scopus-Author ID 56880089100
Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, радник ректора Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Дмитро Дорошенко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Аспірант, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Юлія Носко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Researcher ID AAT-8354-2021
Scopus-Author ID 56880366900
Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної та початкової освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Посилання

Bahinska O. (2021) Teoretyko-metodychni zasady formuvannia rukhovoi funktsii shkoliariv riznykh vikovykh hrup u protsesi navchannia fizychnoi kultury [Theoretical and Methodological Fundamentals for Motor Function Formation in Schoolchildren of Different Age Groups]: Extended abstract of Doctoral thesis. Chernihiv, Ukraine [in Ukrainian].

Veremeienko V. (2019) Osoblyvosti rozvytku syly ta vytryvalosti u shkoliariv serednoho shkilnoho viku [Peculiarities of the Strength and Endurance Development in Middle School Students]: Extended abstract of Candidate thesis. Chernihiv, Ukraine [in Ukrainian].

Dzenzeliuk D., Bilokon L., Tkachenko P., Denysovets A., Kandilov I. Otsinka rivnia rukhovoi aktyvnosti uchniv zahalnoosvitnikh zakladiv ta studentiv m. Zhytomyra [Evaluation of Motor Activity Level in Pupils at Comprehensive Educational Institutions and Students in Zhytomyr City]. [Scientific Journal of M. P. Draho-manov National Pedagogical University]. 2014. № 15. Vyp. 9 (50). S. 67-71.

Zadvornyi B. (2021) Metodyka rozvytku hnuchkosti divchat starshoho shkilnoho viku zasobamy stretchynhu [Methodology for the Felexibility Development by Means of Stretching of Girls at High School]: Extended abstract of Doctoral thesis. Lutsk, Ukraine [in Ukrainian].

Kovtsun V. (2001) Rozvytok ta kontrol spetsialnoi vytryvalosti u yunykh voleibolistiv [Development and Control of Special Endurance in Young Volleyball Players:]: Extended abstract of Candidate thesis. Lviv, Ukraine [in Ukrainian].

Kozetov I. (2001) Formuvannia optymalnoi struktury koordynatsiinykh zdibnostei u shkoliariv 7-9 rokiv [Formation of the Optimal Structure of Coordination Abilities in Seven – Nine Year Old Schoolchildren]: Extended abstract of Candidate thesis. Ukraine [in Ukrainian].

Kolumbet O. (2014) Metodyka rozvytku koordynatsiinykh yakostei studentok vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv u protsesi fizychnoho vykhovannia [Methodology of Coordination Qualities Development in Female Students while Physical Education at Higher Pedagogical Institutions]: Extended abstract of Candidate thesis. Chernihiv, Ukraine [in Ukrainian].

Nosko M. (2003) Teoretychni ta metodychni osnovy formuvannia rukhovoi funktsii u molodi pid chas zaniat fizychnoiu kulturoiu ta sportom [Theoretical and Methodological Fundamentals for Motor Function Formation in Young People while Physical Education and Sports]: Extended abstract of Doctoral thesis. Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Skalii T. (2006) Pedahohichnyi kontrol rozvytku koordynatsiinykh zdibnostei ditei i pidlitkiv [Pedagogical Control over Coordination Abilities Development in Children and Adolescents]: Extended abstract of Candidate thesis. Kherson, Ukraine [in Ukrainian].

Ter-Ovanesian A. (1986) Pedahohika sporta [Pedagogy of Sport]. Kyiv : Zdorovia. 1986. 208 s.

Downloads

Опубліковано

11.09.2023

Номер

Розділ

БІОМЕХАНІЧНІ, ПЕДАГОГІЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ