ДИНАМІКА РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ВАРІАТИВНОГО МОДУЛЯ «ВОЛЕЙБОЛ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232008

Ключові слова:

рухові якості, учні 5-9 класів, варіативний модуль «Волейбол»

Анотація

Комплексний розвиток рухових якостей у процесі фізичного виховання навчальних закладів загальної середньої освіти є одним з пріоритетних напрямків підвищення фізичної підготовки учнів. Впровадження варіативного модулю «Волейбол» у процес фізичного виховання навчальних закладів загальної середньої освіти і є одним із важливих розділів навчальної програми з фізичної культури для учнів 5-9 класів. Змістовна частина модуля розриває відповідає поставленим завданням програми, а саме, зацікавленості та інтересу учнів до занять фізичною культурою, формуванню здорового способу життя, процесуальна частина модуля включає навчальний матеріал засоби формування спеціальних рухових умінь і навичок, розвиток рухових якостей. Наукові дані свідчать, що заняття волейболом сприяють розвитку і вдосконаленню основних рухових якостей учнів. Мета роботи спрямована на експериментальну перевірку впливу засобів волейболу на специфіку змін показників рухових якостей учнів середніх класів в процесі вивчення варіативного модуля «Волейбол».
Методологія дослідження основана на методичних принципах диференціального підходу до розвитку рухових якостей учнів середнього шкільного віку в процесі занять волейболом.
Наукова новизна дослідження полягає у визначені особливостей змін розвитку рухових якостей учнів середнього шкільного віку в процесі занять за варіативним модулем «Волейбол», у визначенні прогностичних параметрів вікових тенденцій змін, у доповнені відомостей щодо впливу засобів волейболу на рівень компетентностей їх фізичної підготовленості.
Висновки. Результати педагогічного експерименту вказують на позитивний вплив засобів і методів в процесі вивчення варіативного модуля «Волейбол» на показники рухових якостей учнів середнього шкільного віку, обґрунтовують необхідності впровадження диференційованого підходу до процесу їх фізичної підготовки.

Біографії авторів

Василь Синіговець, Глухівський національний університет імені Олександра Довженка

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання, Глухівський національний університет імені Олександра Довженка (м. Глухів, Україна)

Ігор Синіговець, Національний університет «Чернігівська політехніка»

Researcher ID ААС-7649-2020
Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної реабілітації, Національний університет «Чернігівська політехніка» (м. Чернігів, Україна)

Володимир Борисенко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації, Національний університет «Чернігівська політехніка» (м. Чернігів, Україна)

Посилання

Bojchuk, R. I. (2011). Struktura ta zmist programi rozvitku koordinacijnikh zdibnostej iunikh volejbolistok na etapi pochatkovoi pidgotovki. [Structure and content of the programme for the development of the coordinating capacities of young volleyball operators in initial training]. Pedagogika, psikhologiia ta mediko-biologichni problemi fizichnogo vikhovannia i sportu – Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports, 2, 102–105 [in Ukrainian].

Gusev, V. G. & Kravchenko, N. S. (2014). Navchalʹna prohrama z fizychnoyi kulʹtury dlya zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh zakladiv 5-9 klasy [Curriculum for physical culture for general educational institutions grades 5-9] [Electronic resource]. Variatyvnyy modulʹ. Voleybol. Retrieved from URL : https://sites.google.com/site/ fizicnakultura2014/02-navcalni-programi [in Ukrainian].

Linets, M. M. (1997). Osnovy metodyky rozvytku rukhovykh yakostey [Fundamentals of the methodology for the development of motor qualities]. Lviv : Shtabar. 207 p. [in Ukrainian].

Lysanets, V.I. (2017). Pidvyshchennya rukhovoyi aktyvnosti uchniv zasobamy voleybolu [Increasing motor activity of students by means of volleyball]. [Electronic resource]. Gubkiv. 64 p. Retrieved from URL: https://msenmediastorage. blob core. windows. net/resources/fd97fa13-06f2-498c-b058-a3c3bba4ae82.pdf [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya testiv i normatyviv dlya provedennya shchorichnoho otsinyuvannya fizychnoyi pidhotovlenosti naselennya Ukrayiny [On the approval of tests and standards for the annual assessment of the physical fitness of the population of Ukraine] Order of the Ministry of Youth and Sports of Ukraine № 4665 of 15.12.2016. [in Ukrainian].

Nosko, M. O., Nosko Yu. M., Lazarenko, M. G., Zhula, V. P., Mohylnyi, F. V., Filonenko, O. A. (2020). Rukhovyy rozvytok shkolyariv riznykh vikovykh hrup [Motor development of schoolchildren of different age groups] [Electronic resource]: scientific edition. Chernihiv. 408 p. Retrieved from URL : http://elcat. pnpu.edu.ua/docs/B9.pdf [in Ukrainian].

Onoprienko, O. V. (2008). Teoriya i metodyka rozvytku rukhovykh yakostey shkolyariv [Theory and methods of development of motor qualities of schoolchildren] [Electronic resource]. Textbook. Cherkasy : Publishing Center of Bohdan Khmelnytsky ChNU. 92 p. Retrieved from URL: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ ChSTU/3230/3/9E.pdf [in Ukrainian].

Sergienko, L. P. (2001). Testuvannya rukhovykh zdibnostey shkolyariv [Testing motor abilities of school-children]. Kyiv: Olympic Literature [in Ukrainian].

Downloads

Опубліковано

11.09.2023

Номер

Розділ

БІОМЕХАНІЧНІ, ПЕДАГОГІЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ