ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛИЖНОЇ ПІДГОТОВКИ В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ З УЧНЯМИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Марія Трояновська Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-7676-8468
  • Микола Лазаренко Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-3308-5154
  • Катерина Лисенко ЗЗСО №33
  • Олег Лисенко Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232010

Ключові слова:

школярі, лижна підготовка, фізична культура, позакласна робота

Анотація

У статті наведено результати теоретичного дослідження, що дозволило розкрити різні види проведення занять з лижної підготовки в позакласній роботі. Оскільки не в усіх школах є лижний інвентар, то більшість вчителів не проводить уроки з лижної підготовки. Але є вчителі, які проводять лижну підготовку в позакласній роботі навчання учнів. Адже найважливішими завданнями позакласної роботи є оздоровлення учнів, покращення фізичного розвитку, залучення до систематичних занять лижами в секції лижного спорту та до різних фізкультурно-масових заходів більшості школярів. Позакласні заняття на лижах організовуються в різних формах із залученням найбільшої кількості школярів. Такі заняття будуть мотивувати школярів до здорового способу життя та сприятимуть загартуванню їхнього організму, значно підвищуючи його опірність до різних захворювань.
Мета роботи полягає в теоретичному аналізі та розкритті видів проведення занять з лижної підготовки в позаурочній роботі навчання школярів в ЗЗСО.
Методологія. Для реалізації основних завдань дослідження використано теоретичні методи: порівняння, зіставлення та узагальнення.
Наукова новизна дослідження полягає у комплексному, поглибленому вивченні питання проведення позакласних занять із лижної підготовки, отримані результати використовувати для більш ефективного проведення різних видів занять із лижної підготовки.
Висновки. У результаті аналізу літературних джерел виявлено, що в школярів лижна підготовка повинна займати одне з провідних місць, адже пересування на лижах має всебічний вплив на організм школярів. Систематичні заняття лижною підготовкою сприяють фізичному розвитку школярів, особливо позитивно впливаючи на розвиток таких рухових якостей, як витривалість, сила, спритність. У ході занять школярі набувають нових знань, умінь і навичок, пов’язаних із лижною підготовкою (вивчають теорію лижного спорту, особливості підготовки, гігієну занять фізичними вправами тощо).

Біографії авторів

Марія Трояновська, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, педагогіки, психології та методики фізичного виховання, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Микола Лазаренко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, фізичного виховання та хореографії, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Катерина Лисенко, ЗЗСО №33

Старший вчитель з фізичного виховання ЗЗСО №33 (Чернігів, Україна)

Олег Лисенко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Студент факультету фізичного виховання, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Посилання

Zhlobo, T.M., Troyanovska, M.M. & Zhlobo, V.O. (2022) Efektyvnist zastosuvannya innovatsiynoyi zdorovyarozvyvalnoyi tekhnolohiyi u fizychnomu vykhovanni studentiv [Effectiveness of innovative health development technology in physical education students]. Vіsnik Nacіonal'nogo unіversitetu «Chernіgіvs'kij kolegіum» іmenі T.G. Shevchenka. Vip. 16 (172) / Nac. un-t «Chern. kolegіum» іm. T.G. Shevchenka ; golov. red. M. O. Nosko. Chernіgіv : NUCHK [in Ukrainian].

Lazarenko, M. & Troyanovska, M. Pedagogic control of schoolchildren fitness in skiing training with the help of posturography methods. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2017; 01:36-40. doi: 10.15561/18189172. 2017.0106

Lazarenko, M., Plisko, V., Troyanovska, M., Kozeruk, Y., Lysenko, L., Vaschenko, I. & Donec, I. (2017). Development of motor skills of students with the help of the training simulator «belts with rings». Journal of Physical Education and Sport, 17(3), 1147–1153. doi: 10.7752/jpes.2017.03176 Liakh, V. I. (2006).

Lazarenko, M.H. & Troyanovsʹka, M.M. (2017) Formuvannya rukhovykh uminʹ i navychok starshoklasnykiv u protsesi lyzhnoyi pidhotovky [Formation of motor abilities and skills of high school students in the process of ski training]. Navch.-metod. posibnyk dlya stud. spets. «Fizychne vykhovannya», vykladachiv fizychnoyi kulʹtury, treneriv-vykladachiv ta instruktoriv. Chernihiv : CHNPU imeni T. H. Shevchenka [in Ukrainian].

Lazarenko, M.H. (2019) Lyzhna pidhotovka starshoklasnykiv [Ski training for high school students]. Navch.-metod. posib. dlya stud. spets. «Fizychne vykhovannya», vykladachiv fizychnoyi kulʹtury, treneriv-vykladachiv ta instruktoriv: Nats. un-t «Chernihivsʹkyy kolehium» imeni T. H. Shevchenka. Chernihiv [in Ukrainian].

Nosko, M. O. (2003)Teoretychni ta metodychni osnovy formuvannia rukhovoi funktsii u molodi pid chas zaniat fizychnoiu kulturoiu i sportom [Theoretical and methodological foundations of motor function formation in young people during physical education and sports]: Doctor’s thesis. 13.00.09. Chernihiv [in Ukrainian].

Nosko, M. O., Arkhypov, O.A., Nosko, YU.M., Kuzhelʹnyy, A.V. & Doroshenko D.V. (2022) Rozvytok rukhovykh yakostey studentiv zasobamy nastilʹnoho tenisu [Development of students movement skills by the means of table tennis]. Vіsnik Nacіonal'nogo unіversitetu «Chernіgіvs'kij kolegіum» іmenі T.G. Shevchenka. Nac. un-t «Chern. kolegіum» іm. T.G. Shevchenka ; golov. red. M. O. Nosko, 16 (172), 215–222 [in Ukrainian].

Troyanovsʹka, M. M., Lazarenko, M. H. & Penʹkovetsʹ, D. V. (2013) Pedahohichni aspekty upravlinnya trenuvalʹnym protsesom biatlonistiv starshoho shkilʹnoho viku [Pedagogical aspects of managing the training process of biathletes of high school age]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky. Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences. Chernihiv. Issue 107. Vol. 1. pp. 334–338 [in Ukrainian].

Troyanovsʹka, M.M. (2013) Koordynatsiyni zdibnosti divchat v biatloni pid chas strilʹby stoyachy [Coordination abilities of biathlon girls during standing shooting.]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky. Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences. Chernihiv. Issue 107. Vol. 2. pp. 399–401 [in Ukrainian].

Troyanovsʹka, M. M. & Lazarenko, M. H. (2012) Pidvyshchennya striletsʹkoyi pidhotovky biatlonistiv z vykorystannyam kompʺyuterno-elektronnoyi ustanovky [Improving shooting training of biathletes using computer-electronic equipment]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky. Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences. Chernihiv. Issue 98. pp. 197–200 [in Ukrainian].

Downloads

Опубліковано

11.09.2023

Номер

Розділ

БІОМЕХАНІЧНІ, ПЕДАГОГІЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ